Робота секцій УАІБ у 2019 році

Секція управління активами ІСІ

Протягом року здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати їхньої діяльності.

Проводився постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, механізмів фінансування інноваційних проектів, похідних цінних паперів (деривативів), а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

Серед учасників Асоціації поширювалася інформація про потенційно привабливі для них інвестиційні пропозиції та корисні джерела з питань інновацій, прямого та венчурного інвестування, що надходили до УАІБ, зокрема про конкурси програми «Горизонт 2020», про пріоритети розвитку Індустрії 4.0, іншу корисну інформація сфери інновацій від ГО «Агенція Європейських Інновацій».

 

Секція Управління активами та адміністрування ПФ

У звітному році учасники секції продовжували роботу щодо врегулювання процедури оновлення недержавних пенсійних фондів у Реєстрі неприбуткових установ та організацій у зв'язку з набуттям чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", для чого проводилися консультації з представниками органів влади. Підготовлені УАІБ та НАПФА пропозиції розглядалися на засіданні Громадської ради при Державній податковій службі (ДПС). За результатами проведеної роботи було розроблено та направлено територіальним органам ДПС відповідне роз’яснення.

Також учасники секції разом з НАПФА брали участь у роботі зі створення механізмів та критеріїв визначення ступенів ризиковості в діяльності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення. Пропозиції до проекту Постанови КМУ з цього питання було направлено до Нацкомфінпослуг.

Учасники секції провели аналіз законопроекту «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», розробленого НКЦПФР, та дійшли висновку, що запропонована авторами проекту централізована модель є менш ефективною, ніж ринкова. Крім того, впровадження централізованої моделі потребуватиме створення нових структур, додаткових витрат бюджету і ще невідомо, наскільки ефективно будуть працювати всі її елементи.

На початку вересня учасники секції провели аналіз проектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг», зареєстрованих за № 1085 від 29.08.2019р. та № 1085-1 від 06.09.2019р. Зауваження до цих законопроектів були обговорені на засіданні Комітету з питань оподаткування, фінансової політики та банківської діяльності ВРУ.

У жовтні було проведено аналіз прийнятого ВРУ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» №79 («спліт») та підготовлено рекомендації щодо його застосування у перехідний період саморегулівними організаціями, недержавними пенсійними фондами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

Здійснено аналіз проекту Закону України №2284 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» та підготовлено зауваження щодо необхідності врахування особливостей діяльності НПФ та АНПФ у цьому законопроекті.

У 4-му кварталі проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку інструментів небанківського фінансового сектору» та підготовлено  пропозиції щодо усунення подвійного оподаткування та посилення податкових стимулів у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Упродовж 2019 року УАІБ долучалася до заходів партнерських організацій, присвячених реформі пенсійного забезпечення. Зокрема, Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко взяв участь у прес-конференції в ІА «Інтерфакс-Україна» «Зволікання з введенням другого рівня пенсійної системи і неприпустимість зриву пенсійної реформи», за підсумками якої Асоціація приєдналася до Звернення громадських організацій та недержавних пенсійних фондів щодо вимоги до парламенту негайно розглянути законопроекту №6677 та прискорити запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

У лютому представники Асоціації та Дирекції взяли участь у круглому столі «Достойна пенсія: скільки та як треба працювати?» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, під час якого було презентовано соціологічне дослідження щодо обізнаності населення про вплив пенсійної реформи на прикладі Чернівецької області.

У 3-му кварталі Представники Асоціації взяли участь у Круглому столі «Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації» щодо обговорення проблем, що стримують розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.

 

Секція оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності

У звітному році Дирекція та учасники Секції постійно проводили моніторинг та експертизу нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку, звітності та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ, а також готували консультації УАІБ з актуальних питань.

Так, було підготовлено консультацію УАІБ щодо подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств КУА, яка управляє активами пайового інвестиційного фонду. У ній йдеться про чітку законодавчу визначеність, що бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності КУА і ПІФ здійснюється окремо, а також, що активи ПІФ належать інвесторам і вони відокремлені від активів КУА.

Відповідно:

1) Податкова декларація з податку на прибуток підприємств КУА не може і не повинна включати результатів діяльності ПІФ;

2) КУА подає разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств фінансову звітність лише КУА.

Також було проведено обговорення проекту консультації УАІБ «Особливості формування облікових підходів КУА щодо доходів від управління активами, враховуючи МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»». Узгоджений текст Консультації було розміщено на сайті Асоціації.

У червні для обговорення учасникам секції було направлено проект Методичних рекомендацій щодо визначення справедливої вартості інструментів капіталу, що знаходяться у складі активів ІСІ, з урахуванням вимог МСФЗ. Проект Методичних рекомендацій був розроблений з метою створення економіко-математичного інструментарію для оцінки справедливої вартості інструментів капіталу. Додатково на сесії «Проблематика визначення справедливої вартості інструментів капіталу в активах ІСІ та НПФ» під час конференції УАІБ «Професійне управління активами: нові горизонти» обговорено підходи до визначення справедливої вартості інструментів капіталу в активах ІСІ та НПФ з точки зору різних професійних поглядів.

У вересні Комісія з питань оподаткування УАІБ провела аналіз та обговорення проектів Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (реєстраційний №1210 та реєстраційний №1210-1). Перелік виявлених проблемних норм проекту було направлено для підготовки узагальнених звернень щодо негативних наслідків для економіки країни та значного погіршення інвестиційного клімату в Україні у разі прийняття цього законопроекту.

У жовтні представники УАІБ взяли участь у робочій зустрічі бізнесу з Головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у Торгово-промисловій палаті України. На заході обговорювався законодавчий пакет з оподаткування, зокрема законопроекти №1210 та 1210-1, а також 1209 і 1209-1 щодо змін до Податкового кодексу та інших законів.

Зауваження, підготовлені фахівцями УАІБ до законопроектів №1209, 1209-1, №1210 та 1210-1, були презентовані на засіданнях робочих груп Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ, за участі представників ДПС та Міністерства фінансів. Окрема зустріч була присвячена концепції оподаткування ІСІ, на якій йшлося про необхідність збереження особливостей оподаткування ІСІ.

Серед значної кількості питань, які обговорювалися на робочих групах Комітету, було й питання подання річної декларації з податку на прибуток підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, проблематика запровадження подання фінансової звітності на основі таксономії за МСФЗ в електронній формі та необхідність перенесення першого звітного періоду.

У 4-му кварталі Асоціація брала участь у засіданні Комітету НКЦПФР з обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» (реєстраційний № 2461 від 15.11.2019).

У листопаді представники Комісії з питань оподаткування УАІБ взяли участь у Податковому форумі Асоціації адвокатів України, на якому обговорювалися новації у системі оподаткування.


Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності

У серпні учасники Секції впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності та представники Комісії з питань корпоративного управління опрацьовували  проект Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, який НКЦПФР оприлюднила на своєму сайті, надавали свої зауваження, пропозиції та коментарі. Узагальнені пропозиції Дирекція УАІБ направила до НКЦПФР.

У зв’язку з включенням норм щодо обов’язкового запровадження корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку до тексту законопроекту №2284, учасники Секції та Дирекція провели аналіз відповідності запропонованих норм міжнародній практиці корпоративного управління та законодавству ЄС. За результатами аналізу було встановлено, що жодна з  директив, які регулюють діяльність ринку цінних паперів не містить вимог до запровадження на законодавчому рівні моделі корпоративного управління компаніями, оскільки ці питання відносяться до компетенції самих компаній. Регулятор повинен здійснювати контроль за виконанням компаніями відповідних функцій, а не нав’язувати певну модель організації діяльності компанії. Рекомендації щодо ролі невиконавчих або керуючих директорів лістингових компаній та щодо комітетів наглядової ради (COMMISSION RECOMMENDATION of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board  (2005/162/ЄC)), на необхідність імплементації норм яких посилається НКЦПФР при розробці Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», застосовуються виключно до лістингових компаній. Зауваження та пропозиції до законопроекту №2284 в частині корпоративного управління професійних учасників були направлені до профільного Комітету ВРУ.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21