Робота секцій УАІБ у 2014 році

Секція управління активами публічних фондів

У звітному році проводився моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів, щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів та здійснювалася підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ.

Учасники секції брали участь в обговоренні актуальних питань діяльності та розвитку публічних фондів під час XXVІІІ щорічної науково-практичної конференції УАІБ «Інвестиційний бізнес: долаючи кризи», яка відбулася у червні у Києві.  Представники секції активно долучалися до обговорення і формування позиції Асоціації щодо сприйняття та тлумачення змін до Податкового кодексу та відстоювання інтересів бізнесу у зв'язку з неодноразовими спробами уряду змінити режим оподаткування інститутів спільного інвестування.

З ініціативи членів секції – КУА: ОТП Капітал, Тройка Діалог Україна, КІНТО та Драгон Есет Менеджмент за підтримки УАІБ було запроваджено та проведено перший серед студентів економічних факультетів конкурс «Фінансове планування – успішне майбутнє», який проходив з квітня по травень 2014 року. Заявки на участь у конкурсі подали 15 студентських команд та 9 індивідуальних учасників, які представляли Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Київську школу економіки, Чорноморський державний університет ім. П.Могили, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Східноєвропейський національний університет імені Л. Українки.

 

 Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

Упродовж 2014 року Секцією здійснювався постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів.

Учасникам Секції електронною поштою надсилалися заявки на інвестиційні проекти, які надходили до Асоціації, а також було запропоновано долучитися до підготовки Стратегії розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2015-2018 роки та Плану заходів щодо її реалізації на 2015 рік.

Упродовж року підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.

           

Секція «Розвиток стандартів професійної діяльності»

У рамках щорічної конференції УАІБ «Інвестиційний бізнес: долаючи кризи» за участю учасників секції відбулося обговорення питань впровадження внутрішнього контролю та системи управління ризиками в КУА.

Учасники секції активно долучалися до підготовки пропозицій УАІБ щодо змін до нормативно-правових актів Комісії з питань пруденційного нагляду.

Також учасники секції бали участь в обговоренні змін до примірних внутрішніх  документів КУА  щодо організації Служби внутрішнього аудиту та системи управління ризиками.

 

Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

Протягом звітного року проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

Комісією з питань оподаткування УАІБ проведено аналіз консультацій Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів України, розміщених у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, з таких питань:

  • чи оподатковуються особливим податком операції з відчуження інвестиційних сертифікатів закритого пайового інвестиційного фонду;
  • чи на всіх етапах обігу, в тому числі під час розміщення, вільного обігу та погашення, операції з інвестиційними сертифікатами не підлягають оподаткуванню особливим податком відповідно до пп..213.2.3 ст. 213 ПКУ.

За результатами проведеного аналізу Дирекція УАІБ підготувала та направила до Державної фіскальної служби лист з аргументацією щодо допущених неточностей при формуванні обґрунтування кінцевих висновків у зазначених консультаціях.

На жаль, фахівці ДФС не врахували надані Асоціацією аргументи у своїй відповіді.

Комісія з питань оподаткування УАІБ на засіданні 06.08.2014р. провела обговорення новацій, Закону України №1621 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» до п.136.1.9 ПКУ.

Учасники обговорення дійшли висновку про необхідність звернення учасників УАІБ із запитом до Державної фіскальної служби України для отримання адресної консультації з питань практичного застосування зазначеної норми в діяльності ІСІ та отримання від Дирекції УАІБ методологічної підтримки в цьому напрямку.

Дирекції УАІБ було рекомендовано:

  • підготувати інформаційне повідомлення з висвітленням висновків Комісії з питань оподаткування УАІБ за результатами засідання та розмістити його на сайті Асоціації;
  • звернутись до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького при НАН України та Українського бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук України для отримання експертних висновків щодо трактування змісту та спрямованості цієї норми.

           

Дирекція УАІБ провела відповідну роботу та отримала експертні висновки Інституту держави і права ім. В.М. Корецького при НАН України та Українського бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук України, які надаються учасникам Асоціації за їхнім запитом для використання при зверненні КУА до суду.

Фахівці Комісії з питань оподаткування УАІБ розглянули проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» (реєстраційний №1578), внесений КМУ, та підготували свої пропозиції до нього щодо збереження спеціального режиму оподаткування ІСІ та НПФ.

У грудні фахівці Секції взяли участь у круглому столі з обговорення проекту «Рекомендацій щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності недержавними пенсійними фондами». Після розгляду проекту Рекомендацій було підготовлено зауваження до нього, які направлені учасникам круглого столу.

Шляхом електронного опитування було проведене обговорення питання оцінки активів, зареєстрованих у АР Крим та/або м. Севастополь, а також активів, зареєстрованих у зоні АТО. Враховуючи, що чинним законодавством України, зокрема Положенням про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ (рішення НКЦПФР №1336), не передбачений механізм переоцінки таких активів, Дирекція за дорученням Ради УАІБ готує пропозиції для врегулювання цього питання.

 

Секція управління активами та адміністраторів пенсійних фондів

У березні 2014 року в Нацкомфінпослуг відбулася робоча зустріч представників асоціацій професійних учасників фондового ринку із представниками НКРРФП, де  обговорювалася ситуація на ринку недержавного пенсійного забезпечення в умовах сьогоднішньої фінансової та політичної кризи. Учасники окреслили коло питань, які вже виникли та можуть виникнути в роботі  НПФ та компаній, які їх обслуговують, у зв’язку із ситуацією на фінансовому ринку та в АР Крим. За результатами зустрічі підготовлено перелік питань та пропозиції для обговорення щодо їх вирішення.

У травні 2014 року відбулося спільне засідання Секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та Комітету з питань розвитку законодавства НАПФА з метою обговорення пропозицій до проекту змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо внесення концептуальних змін, спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, за результатами якого було підготовлено відповідні пропозиції до цього Закону.

У липні 2014 року учасники Секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та Комітету з питань розвитку законодавства НАПФА обговорили проект Стратегії розвитку ринків небанківських фінансових послуг України. За результатами обговорення було підготовлено та направлено до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг пропозиції до зазначеного проекту Стратегії у частині розвитку накопичувального пенсійного забезпечення.

У 4-му кварталі 2014 року учасниками секції спільно з НАПФА було проведено обговорення та підготовлено зауваження до проектів таких документів:

  • Планузаходів Нацкомфінпослуг з підвищення рівня фінансової грамотності населення на 2014-2015 роки;
  • Прав та Обов’язків учасників ринків небанківських фінансових послуг;
  • Прав та Обов’язків суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення;
  • Змін до Податкового кодексу щодо управління активами недержавних пенсійних фондів та діяльності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення.
Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21