Робота секцій УАІБ у 2015 році

Секція управління активами публічних фондів 

У звітному році проводився моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів, щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів та здійснювалася підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ. 

Учасники секції взяли участь в обговоренні актуальних питань діяльності та розвитку публічних фондів під час ХХІХ науково-практичної конференції УАІБ “Професійне управління активами”, яка відбулася 19 червня. Представники секції активно долучалися до обговорення і формування позиції Асоціації щодо оподаткування на фондовому ринку та операцій із фінансовими інструментами, захисту прав інвесторів та створення належних умов для залучення інвестицій.

 

Голова секції Г.Овчаренко також представляв позицію Асоціації з питань розвитку ринку капіталу на засіданнях Американської торгової палати в Україні (АСС), на зустрічах з експертами міжнародних фінансових організації та в НКЦПФР. 

Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

Протягом року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування. Голова секції О.Колесник активно співпрацював з НКЦПФР у питаннях розвитку фінансових інструментів, брав участь у зустрічах з міжнародними експертами.

Постійно підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.

Упродовж року до Асоціації надходили інвестиційні пропозиції, які було поширено серед учасників Секції.

Зокрема, було надіслано інформацію про проект з енергозбереження (системи опалення та нагріву води) шведського підприємця Peter Nilsson, який володіє технологією, розробленими продуктами та здійснював пошук спів-інвесторів та інших партнерів.

Також до Асоціації надійшла інвестиційна пропозиція від організації Інвестиційна пропозиція від Strategic Investment Group (SIG) щодо проекту розвитку приватного оператора дошкільних закладів (дитячих садків) за схемою франчайзингу у Східній Європі та країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема й в Україні. Компанія була створена у 2013 році і почала активну діяльність у 2014-му, а на момент звернення із пропозицією мала 4 дитячі садки, а також 82 франшизи, та була прибутковою. Пропозицію із відповідною контактною інформацію було надіслано учасникам Секції.

Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”

Учасниками секції проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

За дорученням Ради УАІБ були підготовлена консультація щодо питання оцінки активів, зареєстрованих у АР Крим та/або м. Севастополь, а також активів, зареєстрованих у зоні АТО, яка розміщена на сайті УАІБ для використання членами Асоціації у роботі.

Також було підготовлено нову редакцію Правил ведення бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ та Додатку1 до цих Правил «Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ», які були розглянуті учасниками Секції оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності та затверджені рішенням Ради УАІБ.

Шляхом електронного опитування було проведене обговорення проекту Методичних рекомендацій УАІБ щодо оцінки активів ІСІ, що підготовлені в рамках роботи робочої групи щодо оцінки активів ІСІ та НПФ.

Комісією з питань оподаткування УАІБ була підготовлена Консультація щодо оподаткування ІСІ та інвесторів ІСІ з 1 січня 2015 року, враховуючи прийняті ВРУ зміни до ПКУ в кінці грудня 2014 року.

Також Комісія з питань оподаткування підготувала перелік актуальних проблемних питань щодо оподаткування у сфері фондового ринку, які необхідно врегулювати шляхом внесення змін у Податкового кодексу України. Документ Асоціація надіслала до НКЦПФР, а також представила його у рамках комунікаційної політики Цільової команди з податкової реформи на галузевій зустрічі, яку 10 червня 2015 року організувала НКЦПФР та Міністерство фінансів України.

Фахівці Комісії з питань оподаткування провели аналіз законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України:

  • Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації» (реєстраційний №1578);
  • Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (реєстраційний №3630, внесений КМУ);
  • Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (реєстраційний №3688). 

Результати аналізу використовувалися Асоціацією для обгрунтування необхідності збереження чинного режиму оподаткування ІСІ.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21