Запровадження міжнародних стандартів (GIPS)

У грудні  2018 року у Цюріху (Швейцарія) відбулася Регіональна зустріч  представників країн EMEA з Глобальних стандартів результативності інвестування (GIPS), організована Інститутом CFA, у якій взяли участь фахівці з 18 країн світу.

Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, яка є національним спонсором в Україні з підтримки і поширення GIPS, представляла доцент кафедри банківської справи КНТЕУ Людмила Жураховська - офіційний представник України в RTS EMEA (Регіональному технічному комітеті країн Європи, Ближнього Сходу та Африки з результативності інвестування).

Учасники зустрічі обговорили Проект стандартів GIPS 2020, обмінялися думками, коментарями та питаннями щодо просування та підтримки процесу публічного коментування стандартів на місцевих ринках, яке завершиться 31 грудня 2018 року. Інститут CFA має на меті активізувати вітчизняних спонсорів до більш ефективної підтримки з просування стандартів GIPS.

Л. Жураховська озвучила низку запитань компаній з управління активами (КУА) в Україні щодо стандартів GIPS, серед яких, зокрема:

• Практика та досвід впровадження (застосування) стандартів в інших країнах світу, зокрема, для управління пенсійними коштами.
• Специфічні питання щодо процедури визначення композитів.
• Формати звітності та особливості застосування GIPS.
• Терміни та витрати, пов'язані із впровадженням стандартів.
• Наявність методичних рекомендацій та допомоги з боку спонсора.
• Переваги та недоліки, пов'язані із застосуванням стандартів.
• Наявність обслуговуючих компаній в Україні.
• Приблизний кошторис витрат КУА при верифікації, терміни та періодичність верифікації.
• Законодавче заохочення КУА дотримуватися стандартів GIPS.

Після опрацювання та узагальнення коментарів для стандартів і проектів верифікаторів GIPS Інститут CFA та Технічний комітет GIPS планують до 30 червня 2019 р. підготувати  остаточний варіант видання Стандартів GIPS 2020 року, які набудуть чинності з 1 січня 2020 р. 


Довідково:

Глобальні стандарти з результативності інвестування GIPS (The Global Investment Performance Standards)(https://www.gipsstandards.org/) -  це стандарти подання результативності інвестування, головна мета яких справедливе подання та повне розкриття інформації. З прийняттям GIPS у клієнтів зростає впевненість у надійності інвестиційних звітів і вони мають змогу порівнювати результати інвестування в різні фірми (фонди). Для  фондів – це шанс стати конкурентними на міжнародних ринках капіталу з інвестиційними компаніями з країн із розвиненою інвестиційною практикою. Також вони зможуть використати переваги для удосконалення внутрішніх бізнес-процесів згідно з вимогами GIPS.

УАІБ - національний спонсор з розвитку стандартів GIPS в Україні з березня 2007 року (https://www.gipsstandards.org/about/pages/country_sponsors.aspx ).

 

Основні цифри
Всього компаній-членів283на 15.04.24
Кількість КУА278на 15.04.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 15.04.24
Кількість ІСІ1784на 15.04.24
Кількість НПФ*53на 15.04.24
Кількість СК*1на 31.01.24
Активи в управлінні КУА, млн грн608 656на 31.01.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 815на 31.01.24