Робота секцій УАІБ у 2020 році

Секція управління активами ІСІ

Протягом року здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами фондів із публічним та з приватним розміщенням, щомісячно оприлюднювалися результати їхньої діяльності.

Також у звітному році здійснювалися постійний моніторинг нових проєктів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, механізмів фінансування інноваційних проєктів, похідних цінних паперів (деривативів), а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

Упродовж року серед учасників поширювалася інформація про потенційно привабливі для них інвестиційні пропозиції та корисні джерела з питань інновацій, прямого та венчурного інвестування, що надходили до УАІБ.

Також учасникам секції Асоціація надсилала інформацію про потенційно корисні віртуальні заходи з цієї тематики та матеріали із них. Це, зокрема, вебінари та конференції щодо конкурсів «Зеленої угоди» Європейського Союзу (EU GreenDeal), яка у близькому майбутньому впливатиме на бізнес як компаній-членів ЄС, так і тих, хто співпрацює з ними та/або пропонує свої товари чи послуги клієнтам у ЄС; вебінар «Постачання фотоелектричного обладнання в Україну: від гарантій та ризиків до оптимальної бізнес-моделі станції», де надавалася інформація про створення надійної основи для проєктів сонячних електростанцій в Україні.

Крім того, учасникам було надіслано аналітичні матеріали на тему інноваційного та цифрового розвитку України, надані Агенцією Європейських Інновацій (Agency of European Innovations) та Національним контактним пунктом програми Горизонт -2020 «Інформаційно-комунікаційні технології», зокрема: Аналітичний огляд інструментів та політик українських державних структур у сфері інновацій, Рекомендації для розвитку інноваційної діяльності країни – результати дослідження INNOVATION POLICY OUTLOOK 2020 та Результати дослідження «Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному?», спрямованого на аналіз ситуації в рамках цифрового ринку України та розробку рекомендацій щодо подальшого розвитку цифрового потенціалу і кроків, необхідних для продовження інтеграції України до європейської цифрової спільноти.

Члени секції брали участь у круглому столі щодо інвестування резидентами в іноземні цінні папери, одним з організаторів якого була УАІБ, залучалися до заходів партнерських організацій, зокрема онлайн-курсів CFA Society Ukraine«Основи фінансів та інвестицій» на освітній платформі Prometheus та «Етика фахівця з фінансів та інвестицій»на платформі EdEra, до 10-го Інвестиційного ФорумуCFA Society Ukraine, Глобального Дня Етики, опитування CFA Society Ukraineщодо вивчення і планування ефективних ініціатив, покликаних підвищити довіру до фінансового ринкута інших.

 

Секція Управління активами та адміністрування ПФ

У звітному році робота секції була зосереджена на адаптації компаній до вимог НКЦПФР щодо регулювання діяльності з адміністрування НПФ. З цією метою було проведено декілька засідань робочих груп з метою обговорення проблемних питань щодо складання, подання та оприлюднення адміністраторами пенсійних фондів адміністративних даних, розрахунку пруденційних нормативів тощо. Напрацьовані  зауваження та пропозиції до цих документів були направлені до НКЦПФР.

Також учасниками секції було проаналізовано проєкти внутрішніх документів Асоціації в частині, яка  стосується  компаній - адміністраторів НПФ: проєкту змін до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ членами Асоціації та проєкту Порядку надання УАІБ Висновку щодо можливості (неможливості) припинення членом УАІБ –– адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, проєкту Методики  ренкінгування недержавних пенсійних фондів, які обслуговують адміністратори недержавних пенсійних фондів - члени УАІБ та системи оприлюднення на сайті УАІБ інформації про діяльність НПФ.

Серед учасників секції проведено збір інформації для доповнення аналітичних даних щодо управління активами пенсійних фондів відомостями про інші показники діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення.

Протягом 4-го кварталу 2020 року робота секції була зосереджена на обговоренні проєктів нормативно-правових актів НКЦПФР з питань діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення. Були підготовлені зауваження та пропозиції до 7 проєктів НПА НКЦПФР.

Для надання методологічної допомоги компаніям-адміністраторам НПФ було розроблено проєкт Примірних Правил ведення адміністратором недержавного пенсійного фонду персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду.

З компаніями-адміністраторами НПФ проводилась роз’яснювальна робота щодо переваг членства в УАІБ, процедури входження до Асоціації.

Також компаніям – адміністраторам НПФ надавались консультації щодо заповнення та подання інформації відповідно до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, заповнення та подання інформації відповідно до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку.

Члени УАІБ були вчасно проінформовані про необхідність отримати сертифікати НКЦПФР на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів на заміну раніше отриманих документів Нацкомфінпослуг.

Генеральний директор УАІБ, директор НАПФА та представники КУА та АНПФ брали участь у Круглому столі щодо обговорення Концепції впровадження накопичувального рівня пенсійної системи та професійної пенсійної системи, організованого Міністерством соціальної політики.

Представники секції та Дирекції УАІБ взяли участь у Громадських слуханнях Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ у форматі відео-конференції на тему: «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення»

У 4-му кварталі 2020 року за ініціативи УАІБ було підготовлено та направлено проєкт Меморандуму про створення Платформи накопичувального пенсійного забезпечення  Українському союзу промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України, НАПФА, Федерації профспілок України, Профспілці державних службовців, Торгово-промисловій палаті, Незалежній профспілці енергетиків України. У грудні 2020 року було проведено першу ZOOM-конференцію щодо ініціативи УАІБ про створення Платформи накопичувального пенсійного забезпечення за участю представників вищезазначених організацій.

 

Секція оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом року проводився моніторинг та експертиза нових проєктів нормативно–правових документів, пов’язаних з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

Здійснено аналіз прийнятого 17 березня Верховною Радою за основу і в цілому проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3220 від 16.03.2020р). Закон № 533 від 17.03.2020 року набув  чинності 18.03.2020 року.

Закон запровадив податкові та неподаткові пільги, пов’язані із строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахуванням штрафних санкцій, пені, тощо. Детальна інформація, що стосується діяльності КУА, за результатами проведенного аналізу була розміщена на сайті Асоціації.

23 травня 2020 року набула чинності бiльшiсть норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-ІХ від 16 січня 2020 року. За результатами проведеного аналізу цього Закону були направлені пропозиції до робочої групи при Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ щодо уточнення окремих норм, зокрема щодо пункту 53 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який стосується пункту 140.2 статті 140 цього ПКУ щодо боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами.

У 3-му кварталі проведено аналіз та обговорення проєкту Концепції змін до податкового законодавства щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (далі - Закон 738) у співставленні з нормами Податкового кодексу України. Після проведеного проведеного аналізу УАІБ направила листа до НКЦПФР, в якому наголосила на важливості збереження підходів в оподаткуванні ІСІ та пропозиції змін до ПКУ щодо стимулювання розвитку накопичувального пенсійного забезпечення. Йшлося також про необхідність проведення додаткових обговорень для розробки змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 738. Адже цей Закон, серед іншого, запроваджує нові інструменти для фондового ринку і при цьому передбачає, що вимоги до цих інструментів, а також порядок їхньої емісії, обліку, обігу, викупу та погашення будуть визначатись нормативно-правовими актами НКЦПФР, а підходи до оподаткування залежать саме від цих механізмів.

У 3-му кварталі було проведено аналіз та обговорення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544» та проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстраційний №4101 від 15.09.2020) які, серед іншого, пропонують підхід, за яким КУА складає та подає окремо податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та фінансову звітність за кожним ПІФ, який перебуває в її управлінні. За результатами обговорення направлено листи до ДПСУ і МФУ.

 

Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності

У зв’язку з  набранням чинності з 28.04.2020 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та необхідністю приведення діяльності КУА у відповідність з вимогами цього Закону, Дирекція Асоціації разом з учасниками секції підготували оновлені Примірні Правила здійснення фінансового моніторингу в КУА. На початку травня цей документ було розіслано членам Асоціації через Особистий кабінет.

За результатами узагальнення питань, які надходили від КУА після набуття чинності Законом України №361 до НКЦПФР та Держфінмоніторингу були направлені відповідні запити. Відповідь від НКЦПФР, а також  Протоколи 48-го та 49-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ розміщено на сайті УАІБ. У протоколах, серед іншого, надано відповіді на питання, ініційовані УАІБ та КУА, які стосуються виконання компаніями з управління активами обов’язків СПФМ. Також отримано відповіді щодо подачі СПФМ інформації до Держфінмоніторингу.

На сайті Асоціації розміщувалась інформація Держфінмоніторингу про:

  • узагальнену міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
  • Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які  стосуються розкриття інформації про КБВ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (подібних до трастів) правових утворень.
  • типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів».
Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21