Ініціативна група асоціацій країн ЦСЄ

Угорська асоціація BAMOSZ і австрійська асоціація VÖIG  ініціювали поглиблення співпраці між об'єднаннями компаній з управління інвестиційними фондами та активами  Центральної та Східної Європи, створивши так звану "ЦСЄ-ініціативу" - Робочу (ініціативну) групу асоціацій керуючих активами країн Центральної та Східної Європи.

До групи увійшли асоціації з таких країн (в алфавітному порядку): Австрія, Болгарія,  Греція,  Польща*, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія та Чеська Республіка.

Перша офіційна зустріч відбулася в Будапешті (Угорщина) у 2009 році, після цього були щорічні зустрічі 2010 року в Бухаресті (Румунія), 2011 року в Києві, а у 2012 році чергова зустріч відбулася в Брюсселі, на запрошення Європейської асоціації управління фондами та активами (EFAMA), яка має статус спостерігача у цій ініціативі. Цей статус, зокрема, відображає зацікавленість європейської індустрії фондів у розвитку регіону Центральної та Східної Європи. Наступні зустрічі були проведені у Відні (2013), Бухаресті (2014), Любляні (2015) та Софії (2016).

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) приєдналася до Меморандуму про взаєморозумінняміж асоціаціями керуючих інвестиційними фондами та активами країн Центральної та Східної Європи. Підписання документа про засади співпраці між професійними об’єднаннями відбулося в рамках 2-го засідання Робочої групи, що відбулося 8-9 листопада 2010 року у Бухаресті. Меморандумом передбачено координацію, обмін досвідом та інформацією щодо розвитку та національних ініціатив з питань діяльності з управління активами та спільного інвестування, специфічних інвестиційних продуктів та нормативно-правового середовища у цій галузі країн-учасниць, а також підвищення культури інвестування у зазначених країнах.

Узгодження стратегічного бачення і конкретних кроків щодо розвитку ринків спільного інвестування, а також підготовка на цій основі змін до відповідних законодавчих та нормативних актів сприятиме не лише врахуванню досвіду країн-сусідів на шляху розвитку національного інвестиційного ринку, а й допоможе наблизити та адаптувати вітчизняне законодавство у сфері спільного інвестування до законодавства ЄС, ефективніше відстоювати інтереси учасників українського ринку управління активами. 

Для більшості інвестиційних фондів ринків у регіоні ЦСЄ характерно, що вони доволі маленькі за розміром, але демонструють вражаючий розвиток протягом останніх років. Це, зокрема, ті країни, які є членами Європейського Союзу, які займаються гармонізацією свого інвестиційного законодавства як у контексті діяльності UCITS (відкритих фондів), так і AIF (фондів альтернативних інвестицій, у т. ч. прямого та венчурного інвестування, хедж-фондів тощо). Це ще більше збільшує подібність у регіоні ЦСЄ. Однак, його особливістю залишається різноманітність, оскільки із зазначених вище країн дев'ять є державами-членами ЄС, у той час як Україна тільки підписала Угоду про Асоціацію з ЄС (червень 2014).

Таким чином, структура і розвиток ринку інвестиційних фондів в регіоні розвиваються з різною швидкістю, інтенсивністю, на різних правових засадах. Крім того, в різних країнах по-різному імплементується законодавство ЄС з питань інвестиційних фондів, зокрема, є розбіжні інтерпретації з боку національних наглядових органів, що ставить значні перепони для управляючих компаній, які діють на численних ринках Центральної та Східної Європи. Таким чином, осяжність регіону ЦСЄ не гарантована як з точки зору структури ринку, так і його нормативного забезпечення і контролю."ЦСЄ-ініціатива" виявилася успішною із самого його початку, оскільки це стимулювало регулярне і набагато ближче спілкування, обмін думками та поліпшення координації між сторонами-учасницями. На додаток до цього, ініціатива сприяла зміцненню зв'язків між УАІБ та EFAMA, кульмінацією чого стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між двома сторонами, що відбулося після проведення УАІБ 3-ї зустрічі ініціативної групи у Києві у жовтні 2011 року.

Надалі члени "ЦСЄ-ініціативи" мають намір зміцнювати співробітництво учотирьох ключових областях.

По-перше, просування регіону Центральної і Східної Європи має бути посилено, зокрема, на тлі того, що регіон сам по собі не завжди чітко визначений і осяжний.

По-друге, збільшення зв'язків між представниками країн регіону повинно дозволити їм знайти спільне і тим самим зміцнити їхню співпрацю.

По-третє, поширення знань і поглиблення розуміння регіону ЦСЄ повинні бути забезпечені шляхом збору даних, що відображають економіку регіону.

І, нарешті, учасники погодилися, щоб краще просувати довгострокові заощадження в регіоні водночас необхідно спиратися на академічні знання і конкретний досвід для адекватного відображення конкретних регіональних потреб та інтересів.


Партнери УАІБ - учасники Ініціативної групи:

а також Європейська асоціація управління фондами та активами (EFAMA) (спостерігач)

* Наразі польська асоціація не є членом групи та вийшла зі складу EFAMA.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 27.06.22
Кількість КУА303на 27.06.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 27.06.22
Кількість ІСІ1753на 27.06.22
Кількість НПФ*57на 27.06.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21