Daily Fund Data on 30 March

TickerFund nameAMC nameFund's NAVNumber of IС in circulationCurrent value of investment certificate, uahPrevious value of investment certificate, uahDaily change, %
IFYMVSPIF "UNIVER UA Yaroslav Mudriy Fond AkcIy"TOV "KUA "UnIver Menedzhment"2 634 184.783 6547.207.121.16
VSVSVIdkritiy specIalIzovaniy payoviy InvesticIyniy fond "VSI"TOV "KUA "VsesvIt"2 046 587.501 49413.6913.680.12
IFTSVSPIF "UNIVER UA Taras Shevchenko Fond Zaoshchadzhen"TOV "KUA "UnIver Menedzhment"1 225 961.0836633.4933.460.10
IFMGVSPIF "UNIVER UA Mihaylo Grushevskiy Fond Derzhavnih PaperIv"TOV "KUA "UnIver Menedzhment"7 960 960.572 07538.3638.320.09
ALDPVDPIF "Altus-Depozit""Altus assets aktivitis" TOV KUA4 555 935.321 25636.2736.250.05
KAZNVDPIF "KINTO-Kaznacheyskiy" PrAT "KINTO"PrAT "KINTO"3 190 301.6512 0052.652.650.04
KLASVDPIF "KINTO-Klasichniy" PrAT "KINTO"PrAT "KINTO"28 874 836.0246 3336.236.230.02
KIEKPIF KINTO-EkvItI PrAT "KINTO"PrAT "KINTO"4 906 153.724 11811.9111.910.02
ALBLVDPIF"Altus-zbalansovaniy""Altus assets aktivitis" TOV KUA3 553 132.3067852.4052.390.02
OTFAVSPIF "OTP Fond AkcIy"TOV "KUA "OTP KapItal"5 918 235.284 362 6240.010.010.01
BGOPVDPIF "Bonum optImum"TOV "KUA" BONUM GRUP"320 380.468 8400.360.360.00
SOFIPIF "Sofijivskiy"TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment"4 990 274.443 56414.0014.00-0.02
IFVVVDPIF "UNIVER UA Volodimir Velikiy Fond Zbalansovaniy"TOV "KUA "UnIver Menedzhment"1 701 919.1157429.6529.70-0.17
OTKLVSPIF ''OTP Klasichniy''TOV "KUA "OTP KapItal"11 543 748.592 89339.9040.52-1.54
AKNAVSPIF "NADBANNYa" TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"734 461.747 3071.001.02-2.01

Fund's Certificate/Share Value Dynamics

TickerCurrent value of IС / stockPrevious value of IС / stockDate of previous reportChange since the date of previous report, %Average daily change since the previous report, %
PAAKI21.8222.0227.03.20200-0.01

Fund's Data as at the date of current report

TickerFund nameAMC nameFund's NAVNumber of IС / stocks in circulation
PAAKIPIF "PARITET" TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"1 490 324.16683

Fund's Certificate/Share Value Dynamics

TickerCurrent value of IС / stockPrevious value of IС / stockDate of previous reportChange since the date of previous report, %Average daily change since the previous report, %
KIGOZ0.130.1327.03.202000.00
IUBKZ0.590.5927.03.202000.00

Fund's Data as at the date of current report

TickerFund nameAMC nameFund's NAVNumber of IС / stocks in circulation
KIGOZZakritiy specIalIzovaniy payoviy InvesticIyniy fond bankIvskih metalIv "KINTO-Gold"PrAT "KINTO"2 264 930.76173 506
IUBKZZNPIF "Indeks Ukrajinskoji BIrzhI" PrAT "KINTO"PrAT "KINTO"9 745 574.89164 425

Statistics/reports search