Weekly Statistics of Open-Ended CII for period 06.02.2020 - 12.02.2020

Statistics/reports search

Open-ended Funds' Weekly NAV Dynamics 06.02.2020 - 12.02.2020

Open-ended Funds' NAV as at 12.02.2020

Fund nameNAV, UAHNumber of investment certificates/shares in circulationNAV per IC/share, UAHIC/share Face Value, UAHAMC name
VDPIF "KINTO-Klasichniy" PrAT "KINTO"29 336 905.7646 475631.24100.00PrAT "KINTO"
VSPIF "OTP Fond AkcIy"9 738 629.516 388 2251.521.00TOV "KUA "OTP KapItal"
VSPIF "UNIVER UA Mihaylo Grushevskiy Fond Derzhavnih PaperIv"8 024 633.432 0753 867.291 000.00TOV "KUA "UnIver Menedzhment"
VSPIF ''OTP Klasichniy''7 972 335.821 9434 103.101 000.00TOV "KUA "OTP KapItal"
PIF "Sofijivskiy"5 401 959.853 5641 515.701 000.00TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment"
PIF KINTO-EkvItI PrAT "KINTO"4 915 642.104 1571 182.491 000.00PrAT "KINTO"
VDPIF "Altus-Depozit"4 391 467.771 2563 496.391 000.00"Altus assets aktivitis" TOV KUA
VDPIF"Altus-zbalansovaniy"3 526 849.386785 201.841 000.00"Altus assets aktivitis" TOV KUA
VDPIF "KINTO-Kaznacheyskiy" PrAT "KINTO"2 479 642.979 953249.13100.00PrAT "KINTO"
VIdkritiy specIalIzovaniy payoviy InvesticIyniy fond "VSI"1 854 086.781 4501 278.681 000.00TOV "KUA "VsesvIt"
VDPIF "UNIVER UA Volodimir Velikiy Fond Zbalansovaniy"1 736 174.755763 014.191 000.00TOV "KUA "UnIver Menedzhment"
VSPIF "UNIVER UA Yaroslav Mudriy Fond AkcIy"1 482 068.091 922771.101 000.00TOV "KUA "UnIver Menedzhment"
VSPIF "UNIVER UA Taras Shevchenko Fond Zaoshchadzhen"1 266 319.933663 459.891 000.00TOV "KUA "UnIver Menedzhment"
VDPIF "TASK Resurs"1 093 007.969531 146.911 000.00TOV "KUA "TASK-INVEST"
VSPIF "NADBANNYa" TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"834 704.557 307114.23100.00TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT"
VDPIF "Bonum optImum"321 221.468 84036.33100.00TOV "KUA "Bonum Grup"

Open-ended Funds' Weekly Rates of Return 06.02.2020 - 12.02.2020