Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2018 року

14 травня 2018

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі значним зростанням показників: індекс УБ збільшився на +8,78%, а індекс ПФТС з найбільшим за чотири роки значенням +32,74%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць різноспрямовано, проте ця корекція не мала суттєвого впливу на показники доходності «з початку року». За цим показником сектори розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+20,45% (+5,20% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+8,03% (+1,56% за місяць)), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці (+5,96% (-1,11% за місяць)).ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 27.04.2018 р. становила 86,98 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА складало +4128,09 тис. грн. (+4,98%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +1869,10 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +1869,10 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише три фонди зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +9,39% до -11,72%

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+1945,61 тис. грн. (+16,58%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+11,25% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +1374,77 тис. грн.;

«ВСІ» (+320,30 тис. грн. (+24,61%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+24,92% в обігу) дозволило фонду отримати 320,18 тис. грн. «чистими»;

«КІНТО-Еквіті» (+213,47 тис. грн. (+3,85%)) – завдяки додатковому розміщенню 40 сертифікатів та зростанню ВЧА фонд отримав чистий притік капіталу у розмірі 49,40 тис. грн..

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+541,71 тис. грн. (+0,28%)) – незважаючи на позитивну переоцінку інвестпортфеля, фонд зафіксував найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -7,32 тис. грн., який пов'язаний з викупом 12 сертифікатів;

«Аргентум» (+209,79 тис. грн. (+8,38%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів (-0,27% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -7,31 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,40% сукупної ВЧА (29,93 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,73% (13,68 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Софіївський» (8,60% (7,48 млн. грн.)). Четверте місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,24% (6,30 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,62% (5,76 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Софіївський» (+9,39%), «Аргентум» (+8,67%) та «ОТП Фонд Акцій» (+4,79%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «Надбання» (-11,72%), «ВСІ» (-0,25%) та «Бонум Оптімум» (-0,13%).

 


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,48 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -9,53 тис. грн. (-0,27%).

Зміна вартості чистих активів у секторі була такою:

ТАСК Український Капітал (+92,28 тис. грн. (+6,16%));

Оптімум (-15,73тис. грн. (-4,10%));

Збалансований фонд "Паритет" (-86,08тис. грн. (-5,37%)).

Жоден фонд не здійснив будь-яких виплат інвесторам або залучення їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За рівнем доходності за місяць фонди у секторі розподілилися таким чином:«ТАСК Український Капітал» (+6,16%), «Оптімум» (-4,10%) та «Паритет» (-5,37%).

 


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2-хзакритих ІСІ, які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала 13,76 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +919,90 тис. грн. (+7,17%).

У квітні за зміною ВЧА фонди у секторі розподілилися так:

«Індекс Української Біржі» (+889,61 тис. грн. (+7,56%))

«ТАСК Універсал» (+30,30 тис. грн. (+2,85%))

Будь-яких змін у чистому капіталі не зафіксовано.

За рівнем доходності за місяць фонди у секторі розподілилися таким чином: «Індекс Української Біржі» (+7,56%) та «ТАСК Універсал» (+2,85%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019