Новини УАІБ

18 травня 2021

УАІБ про підсумки діяльності ринку управління активами ІСІ в Україні у 2020 році

Українська асоціація інвестиційного бізнесу підбила підсумки діяльності української галузі управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) за 2020 рік.

Як зазначається в Аналітичному огляді, галузь управління активами інститутів спільного інвестування в Україні у 2020 році, не зважаючи на спричинену пандемією коронавірусу турбулентність на ринках упродовж значної частини року, зростала, причому 4-й квартал засвідчив прискорення росту до двознакових темпів – як за обсягами активів фондів у різних секторах, так і їхньої доходності в окремих із них. Тривало й кількісне розширення індустрії ІСІ та управління активами інституційних інвесторів загалом.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 4-му кварталі та в цілому за 2020 рік були:

  • Збільшення кількості КУА за квартал і за рік;
  • Стале протягом останніх років зростання кількості зареєстрованих ІСІ та кількості сформованих ІСІ за рахунок венчурних фондів, зокрема КІФ;
  • Подальше прискорення річного росту сукупної вартості активів та ВЧА усіх ІСІ в цілому, при цьому:
  • Двознаковий річний і квартальний приріст ВЧА відкритих ІСІ, який більш ніж компенсував втрати за попередній рік – як завдяки рекордному за десятиріччя чистому притоку капіталу до сектору, так і переважно сприятливій динаміці фондового ринку;
  • Збільшення кількості інвесторів в ІСІ – за рахунок відкритих ІСІ й закритих із публічним розміщенням на квартальному проміжку, а на річному – також інтервальних і венчурних ІСІ;
  • Подальше і посилене у цьому році нарощення сукупних інвестицій резидентів України в ІСІ – як індивідуальних інвесторів, так і компаній, що збільшили свої кошти у фондах, відповідно, майже на 23 млрд грн і на понад 25 млрд грн – переважно за рахунок вкладень у венчурні фонди, а також в інші ІСІ закритого типу;
  • Стала тенденція до зниження ваги компаній-резидентів у ВЧА усіх ІСІ в цілому четвертий рік поспіль через відставання темпів їхніх вкладень від інших категорій інвесторів;
  • Скорочення сукупних коштів іноземних інвесторів в ІСІ у 4-му кварталі, але збільшення – в усіх секторах – за 2020 рік;
  • Зростання ваги цінних паперів в активах усіх ІСІ в цілому та в кожному секторі за типами фондів зокрема, окрім венчурних, – значною мірою за рахунок нарощення сукупної вартості вкладень у державні облігації, а в окремих секторах ІСІ – також в акції або в облігації підприємств;
  • Підвищення квартальної доходності у половині секторів ІСІ за типами фондів та класами активів і позитивні значення середнього доходу у більшості з них як за 4-й квартал, так і за весь 2020 рік; збільшення частки фондів із позитивною доходністю за квартал і за рік, зокрема, серед відкритих ІСІ.

На тлі піднесення на фондовому ринку України в останні місяці 2020 року та позитивної його динаміки за підсумками всього року, портфелі фінансових активів ІСІ дорожчали. При цьому і притік коштів як до фондів, що інвестують переважно в інструменти ринків каріталу, так і у приватні компанії та проєкти, хоч і хвилеподібно, посилювався у цей час. Все це сприяло стрімкому нарощенню активів індустрії. Місцеві індивідуальні та корпоративні інвестори, які утримували близько 80% у чистих активах ІСІ в цілому, зробили такий же внесок у це зростання за рік, причому роль перших ставала все вагомішою.

Загалом, станом на кінець 2020 року ІСІ здійснили інвестиції у капітал українських компаній у різних секторах економіки, надали їм позики або виступили їхніми кредиторами як власники облігацій на загальну суму понад 376 млрд грн, а також були кредиторами уряду України та місцевих рад на загальну суму майже 4 млрд грн і банків – на понад 9 млрд грн.

Детальніше з результатами діяльності інститутів спільного інвестування за 2020 рік можна ознайомитися в Аналітичному огляді УАІБ.

*****

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за квітень 2021 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі зростанням показників: індекс ПФТС збільшився на +2,00%, а індекс УБ додав +0,32%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+2,38% (+0,33% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+2,31% (-1,32% за місяць)), а інтервальні опинилися на третьому місці (-2,79% (-3,83% за місяць)).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.04.2021 р. становила 183,26 млн грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення вартості чистих активів (ВЧА) склало +7745,53 тис. грн (+4,41%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +8567,56 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,14% до -5,66%.

За результатами квітня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ОТП Класичний» (+6985,65 тис. грн (+8,09%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+7,46% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 6460,22 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+1625,43 тис. грн (+15,25%)) – завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та збільшення на +16,77% ІС в обігу фонд отримав +1785,64 тис. грн «чистими»;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+474,06 тис. грн (+6,04%)) – так само, через позитивну переоцінку ВЧА та залучення коштів інвесторів (+1,82% в обігу) отримав +149,26 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільше зниження ВЧА зафіксували такі фонди:

«Аргентум» (-41,88 тис. грн (-2,81%)) – через зниження вартості складових інвестпортфеля та виплати інвесторам (-0,24% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік у секторі у розмірі -3,67 тис. грн;

«Софіївський» (-270,25 тис. грн (-5,66%)) – зменшення ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфеля, виплат інвесторам не зафіксовано;

«КІНТО-Еквіті» (-183,05 тис. грн (-3,77%)) – так само, зменшення ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфеля, виплат інвесторам не зафіксовано;

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (50,94% сукупної ВЧА (93,36 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,46% (30,17 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,70% (12,28 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,54% (8,32 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,50% (8,25 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,14%), «ОТП Класичний» (+0,58%) та «ТАСК Ресурс» (+0,24%).

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах: «Софіївський» (-5,66%), «Надбання» (-5,64%) та «КІНТО-Еквіті» (-3,77%).

Інтервальні фонди

У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 19,31 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -678,97 тис. грн (-3,40%).

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Платинум» (-77,45 тис. грн (-0,77%)) – через пред’явлення до погашення 70 шт. цінних паперів фонд втратив -31,72 тис. грн «чистими».

Жоден інший фонд не залучав та не виплачував коштів інвесторам, зміна вартості чистих активів відбулася за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності інтервальних ІСІ коливався від -8,15% до -0,45%.

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах «КІНТО-Народний» (-8,15%), «Прінком-Фонд» (-7,91%) та «Прiнком-Збалансований» (-5,34%).

Закриті фонди

До огляду в квітні включено 3 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,69 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -407,02 тис. грн (-17,85%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками квітня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+4,63%), «ТАСК Універсал» (+0,25%) та «Індекс Української Біржі» (-3,90%).

Детальніша інформація на сайті УАІБ у розділі Ринок у цифрах - Щомісячні огляди.

*****

В Україні створено Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою створив в Україні Бюро економічної безпеки.

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це буде новий аналітичний орган, який замінить “славнозвісну” податкову міліцію. Початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом, адже БЕБ — це кінець “маски-шоу”, це кінець силовому тиску на бізнес та новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів, зазначив очільник Уряду.

*****

Затверджено основні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу

Уряд України 12 травня прийняв розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації».

Вони визначають головні аспекти та ключові напрями державної політики в частині законодавчого, практичного, організаційного та інституційного удосконалення національної системи фінансового моніторингу відповідно до міжнародних стандартів.

На додаток, розпорядженням затверджено план заходів, що покликаний реалізувати положення Закону № 361 та оновлених міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії, а також системного вжиття заходів щодо запобігання та протидії і мінімізації ризиків та загроз використання національної фінансової системи для відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

Вказаний План передбачає цілий комплекс заходів, спрямований на:

-   розвиток законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації;

-   удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

-   підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

-   посилення міжнародного співробітництва.

Також, розпорядженням Уряду передбачено доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати Держфінмоніторингу інформацію про виконання плану заходів з реалізації Основних напрямів, для узагальнення і подання щопівроку звіту до Кабінету Міністрів.

*****

З послами країн Групи семи та ЄС обговорили реалізацію корпоративної реформи

Уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Групи семи та Представництва ЄС в Україні14 травня.

Глава Уряду зауважив, що Україна з допомогою міжнародних партнерів має гарну можливість реалізувати реформу корпоративного управління за найвищими стандартами.

Засловами Прем’єр-міністра, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.«Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях», — сказав Глава Уряду.

Під час зустрічі Д. Шмигаль запропонував Голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу.

***

Про реформу корпоративного управління розповів послам G7, Швеції та ЄС і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зазначивши, що ця реформа є одним з пріоритетів для Президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Глави держави запросив послів та їхні країни долучитися до підготовки проекту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава, що забезпечить імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко проінформувала, що є мета чіткіше розмежувати функції держави як акціонера та прописати дуже прозорі критерії оцінки наглядових рад.

*****

Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2021 року

Протягом квітня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1092 угоди на суму 15,96 млрд грн.(-18% до березня 2021 р.), з початку року – 4606 угод на суму 76,76 млрд грн (+20% до січня-квітня 2020 р.), повідомляє сайт біржі.

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у квітні 2021 року склав 33 млрд грн (-23% до березня 2021 р.), з початку року – 150 млрд грн (+43% до січня-квітня 2020 р.).

У структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,4%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,5%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-квітні з часткою загального біржового обороту 51%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні порівняно з березнем зменшився на 18%, кількість угод - на 20%. Найбільший обсяг торгів у квітні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,69%). 28,84% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,14% - на адресному ринку, 0,02% - на ринку заявок.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 20%, кількість угод – у 2 рази.

Станом на 30.04.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 283, з них 180 – лістингові, 8 – іноземних емітентів.

Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 193 – держоблігації та держдеривативи, 24 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 27 – акції, 6 - інвестиційні сертифікати, 17 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 46 фінансовими інструментами (-3 до березня), з початку 2021 року – з 62 фінансовими інструментами (+6 до січня-квітня 2020 р.).

*****

Огляд діяльності ПФТС у квітні 2021 року

У квітні 2021 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 16,3 млрд грн (168% рівня аналогічного періоду 2020 року та 71% рівня березня 2021 року). Впродовж січня-квітня 2021 р. укладено 3 553 біржових контракти на загальну суму 71,8 млрд грн (184% та 176% рівня аналогічного періоду 2020 року).

На «ринку заявок» укладено 8% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) — 70% угод, на ринку РЕПО — 6% угод та на ринку односторонніх аукціонів (виключно первинні розміщення акцій та корпоративних облігацій) — 16% угод.

Частка ПФТС серед організаторів торгів цінними паперами:

- за обсягом укладених контрактів в ринкових режимах торгів склала 99,9% (корпоративні облігації — 100%, державні облігації — 99,9%, акції — 82%);

- за обсягом укладених контрактів в усіх режимах торгів — 50% (державні облігації — 50%, акції — 50%, корпоративні облігації — 40%, муніципальні облігації — 1%).

У квітні 2021 року 46 учасників торгів на ПФТС укладали угоди з 66 випусками цінних паперів (ОВДП – 40, ОЗДП — 7, акції – 10, корпоративні облігації – 4, муніципальні облігації — 2, акції іноземного емітента — 1, облігації іноземної держави — 1, облігації іноземного емітента — 1). Впродовж січня-квітня 2021 р. 53 учасника торгів укладали угоди з 97 випусками цінних паперів (ОВДП – 51, ОЗДП — 7, акції – 18, корпоративні облігації — 12, муніципальні облігації — 4, цінні папери ІСІ — 1, цінні папери ІСІ іноземного емітента — 1, облігації іноземної держави — 1, акції іноземного емітента — 1, облігації іноземного емітента — 1).

Найбільший обсяг торгів у квітні було укладено з державними облігаціями – 16,3 млрд грн (71% рівня березня 2021 року). Зниження обсягу торгів у значній мірі пов’язано з ситуацією на первинному ринку державного боргу: квітневий обсяг розміщень на аукціонах Мінфіну впав на 62% до 17,63 млрд грн.

Серед 40 випусків ОВДП, з якими укладалися угоди, 17 випусків — з датою погашення в 2021 році (7,8 млрд грн), 12 випусків — з датою погашення в 2022 році (5,3 млрд грн), 8 випусків — з датою погашення в 2023 році (1,8 млрд грн),по 1 випуску — з датами погашення в 2024 (0,4 млрд грн), 2025 (0,6 млрд грн) та 2027 (0,2 млрд грн) роках.

Найбільша кількість угод укладена з ОВДП з датами погашення 2021-07-07, 2023-04-19 та 2027-05-26, найбільші обсяги — з ОВДП з датами погашення 2021-07-07, 2022-05-11 та 2021-06-03.

Серед облігацій зовнішніх державних позик України найбільшим попитом користувалися ОЗДП з датами погашення 2032-09-25, 2028-11-01 та 2021-09-01.

У сегменті акцій підприємств у квітні 2021 року загальний обсяг торгів склав 50,6 млн грн (3745% рівня березня 2021 року).

Суттєве пожвавлення на ринку акцій пов’язано з двома подіями:

            на ПФТС розпочалося перше в історії незалежної України IPO акцій. Лідер першої ліги України з футболу ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ — 43584706, тікер ПФТС — VERES) впродовж місяця уклав 161 угоду, розмістивши 76% свого дебютного публічного випуску акцій (загальний обсяг випуску — 50 млн. грн.);

            у секторі акцій іноземних емітентів почав діяти інститут маркет-мейкерів, а кількість акцій іноземних емітентів в Списку ПФТС зросла з 3 до 9 за рахунок цінних паперів MicrosoftCorporation (тікер — MSFT), AdvancedMicroDevicesInc (AMD), VisaInc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc. (FB).

У режимах торгів за технологіями «ринок заявок» та «ринок котирувань» найбільшим попитом користувалися цінні папери АТ «Сумиобленерго», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Apple Inc.

Індекс ПФТС за звітний період зріс на 2% до рівня 527,44 пункти.

Обсяг торгів облігаціями підприємств у квітні склав 32,9 млн грн (14% рівня березня 2021 року).

На ПФТС завершилося первинне розміщення облігацій ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" (серія С).

Найбільшим попитом користувалися облігації ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" (серія C), BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) та АТ «ТАСКОМБАНК» (серія G).

Обсяг торгів муніципальними облігаціями у квітні склав 0,1 млн грн (1,4% рівня березня 2021 року).

Найбільшим попитом користувалися облігації Львівської міської ради (серія I) та Харківської міської ради (серія G).

*****

Українська біржа: підсумки торгів за квітень 2021 року

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у квітні  склав 537 272 323,13 грн, а загальна кількість угод-513.

У структурі торгів за квітень 2021 на корпоративні облігації припадало 1,68% сумарного обороту або 9 025 282,41 грн, 52,12% на державні облігації (ОВДП) або 280 001 485,56 грн, 6,16% на акцій або 33 098 461,44 грн, на інвестиційні сертифікати 0,26% або 1 395 427,92 грн, на іноземні цінні папери 39,45% або 211 947 815,8 та на ф’ючерси 0,34% або 1 803 850 грн.

У квітні Індекс українських акцій (ІндексUX) збільшився на 0,32% з 1874,58 до 1880,57 пунктів.

*****

Держстат оприлюднив оперативну оцінку ВВП за І квартал 2021 року

За даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в І кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом (тобто IV кварталом 2020 року) з урахуванням сезонного фактору зменшився на 1,1%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року (тобто I кварталом 2020 року) – на 2,0%.

Нагадаємо, ВВП України в 2020 році скоротився на 4% (у 2019 році зріс на 3,2%, у 2018 році - на 3,4%, у 2017 році - на 2,5%).

Номінальний ВВП становив 4194,1 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну особу - 100,5 тис. грн.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21