Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2021 року

17 травня 2021

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі зростанням показників: індекс ПФТС збільшився на +2,00%, а індекс УБ додав +0,32%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+2,38% (+0,33% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+2,31% (-1,32% за місяць)), а інтервальні опинилися на третьому місці (-2,79% (-3,83% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.04.2021 р. становила 183,26 млн грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА склало  +7745,53 тис. грн (+4,41%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +8567,56 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,14% до -5,66%.

За результатами квітня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ОТП Класичний» (+6985,65 тис. грн (+8,09%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+7,46% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 6460,22 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+1625,43 тис. грн (+15,25%)) – завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та збільшення на +16,77% ІС в обігу фонд отримав +1785,64 тис. грн «чистими»;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+474,06 тис. грн (+6,04%)) – так само, через позитивну переоцінку ВЧА та залучення коштів інвесторів (+1,82% в обігу) отримав +149,26 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільше зниження ВЧА зафіксували наступні фонди:

«Аргентум» (-41,88 тис. грн (-2,81%)) – через зниження вартості складових інвестпортфеля та виплати інвесторам (-0,24% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік у розмірі -3,67 тис. грн;

«Софіївський» (-270,25 тис. грн (-5,66%)) – зменшення ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфеля, виплат інвесторам не зафіксовано;

«КІНТО-Еквіті» (-183,05 тис. грн (-3,77%)) – так само, зменшення ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфеля, виплат інвесторам не зафіксовано;

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (50,94% сукупної ВЧА (93,36 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,46% (30,17 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,70% (12,28 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,54% (8,32 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,50% (8,25 млн. грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,14%), «ОТП Класичний» (+0,58%) та «ТАСК Ресурс» (+0,24%).

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах: «Софіївський» (-5,66%), «Надбання» (-5,64%) та «КІНТО-Еквіті» (-3,77%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 19,31 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -678,97 тис. грн (-3,40%).

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Платинум» (-77,45 тис. грн (-0,77%)) – через пред’явлення до погашення 70 шт. ЦП фонд втратив -31,72 тис. грн «чистими».

Жоден інший фонд не залучав та не виплачував коштів інвесторам, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності інтервальних ІСІ коливався від -8,15% до -0,45%.

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах «КІНТО-Народний» (-8,15%), «Прінком-Фонд» (-7,91%) та «Прiнком-Збалансований» (-5,34%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в квітні включено 3закритих ІСІ,  вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,69 млн грн.  Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -407,02 тис. грн. (-17,85%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками квітня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+4,63%), «ТАСК Універсал» (+0,25%) та «Індекс Української Біржі» (-3,90%).

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 17.01.22
Кількість КУА306на 17.01.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.01.22
Кількість ІСІ1737на 17.01.22
Кількість НПФ*55на 17.01.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

521 023

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21