Український інститут розвитку фондового ринку відновлює навчання професійних учасників ринків капіталу

02 травня 2023

Український інститут розвитку фондового ринку як Навчально-методичний центр Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) запроваджує систему безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та організованих товарних ринках за напрямами кваліфікації:

  • діяльність з управління активами інституційних інвесторів (управління активами);
  • діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
  • діяльність, пов'язана з бухгалтерським обліком професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Навчальні програми акредитовано Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (УАІБ) відповідно до вимог Положення про порядок атестації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.06.2020 р. № 319 (зі змінами), Положення про об’єднання професійних учасників ринків капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 р. № 1925 (зі змінами), внутрішніх документів УАІБ.

За результатами участі в навчальних заходах фахівцям видається свідоцтво та нараховуються токени, які можна врахувати під час складання кваліфікаційних іспитів з метою оформлення сертифіката за відповідним напрямом професійної діяльності.

Тематика навчальних програм сформована відповідно до таксономій розділів відповідних програм кваліфікаційних іспитів, затверджених рішенням НКЦПФР № 833 від 24.12.2020р.

Зареєструватися для участі у навчальних заходах можна за посиланням:
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 13.06.24
Кількість КУА279на 13.06.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.06.24
Кількість ІСІ1791на 13.06.24
Кількість НПФ*53на 13.06.24
Кількість СК*1на 30.04.24
Активи в управлінні КУА, млн грн626 224на 30.04.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 948на 30.04.24