УАІБ: Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами в Україні за 4-й кв 2020 та 2020 рік. Загальні результати

06 травня 2021

Український фондовий ринок, разом зі світовими ринками, мав турбулентний 2020 рік в умовах коронакризи. Обвал наприкінці березня - на початку квітня і подальший бічний тренд до кінця жовтня все ж змінилися жвавим зростанням до кінцяроку, що вивело ключовий місцевий індекс акцій до лідерівяк серед світових ринків у цілому, так і серед тих, що розвиваються, зокрема. Макроекономічна картина в Україні у 4-му кварталі і за 2020 рік загалом виглядала врешті кращою, ніж очікувалося на початку кризи, яка виявилася відносно поблажливою для національної економіки та фінансового сектору. Пом’якшенню негативних ефектів від пандемії і локдаунів, покликаних її подолати, сприяла й низка законодавчих та регуляторних ініціатив, прийнятих в Україні протягом 2020 року. На подальший розвиток фондового ринку були спрямовані кілька спеціальних законів, що були прийняті цьогоріч у контексті євроінтеграції. А проте, найзатребуванішим інструментом серед роздрібних та інституційних інвесторів залишалися державні облігації.

На цьому тлі галузь управління активами в Україні у 2020 році прискорила зростання, яке все ще відбувалося переважно за рахунок фондів із приватним розміщенням (венчурних) як у кількісному, так і у вартісному аспектах. А проте відкриті ІСІ, що були одним із найменших секторів, отримали значний притік капіталу і найбільший відносний приріст чистих активів у 2020 році.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 4-му кварталі 2020 року загальна кількість компаній з управління активами зросла на три і становила 303, тобто на десять більше, ніж на початку року. Протягом січня-грудня було створено 16 нових КУА, у тому числі 5 – за останній квартал.

279 КУА мали в управлінні від одного до 61-го фонду, а майже 99% КУА управляли принаймні одним венчурним ІСІ.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У 4-му кварталі 2020 року було зареєстровано 65 нових ІСІ, а за весь рік – 221, тобто на 71% більше, ніж за 2019-й.

КількістьІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), зростала 13-й квартал поспіль і на кінець 2020 року становила 1478 (+2.4% за 4-й квартал та +11.5% за весь рік).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 31.12.2020 року залишалася на рівні 59(без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 47 відкритих, 6 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 34 КУА.

Страхові компанії (СК)

КількістьСК, що передали свої активи в управління КУА, та кількість КУА, що надавали такі послуги, упродовж 2020 року не змінювалася: станом на 31.12.2020 одна така компанія управляла активами двох СК.

Активи в управлінні та ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА зросли на 6.1% за 4-й квартал і станом на 31.12.2020 року сягнули 424 723 млн грн. Таким чином, за весь 2020 рік вони збільшилися на 19.6%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активиусіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, у 4-му кварталі 2020 року також зросли на 6.1% і на 19.6% за весь рік, до 422 594 млн грн.

Активидіючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів(сформованих), станом на 31.12.2020 дорівнювали 414 193 млн грн. За4-й квартал 2020 року вони зросли на 5.0%, а за весьрік – на 22.1%.

Найсуттєвіший внесок як у кількісне, так і у вартісне зростання галузі ІСІ зробили, як і раніше, венчурні фонди. Їхні активи за 2020 рік зросли на 23%. Проте найбільший відносний приріст у цьому році мали відкриті ІСІ: +43%.

Сукупний чистий рух капіталу у відкритих ІСІ у 4-му кварталі 2020 рокубувпозитивнимучетверте поспіль і становив 3.9 млн грн.Це забезпечило найбільший з 2010 року річний чистий притік до сектору за підсумками 2020 року: +18.0 млн грн.

Вартість чистих активівусіхсформованихІСІ станом на 31.12.2020 сягнула 322 029млн грн.У 4-му кварталі вона зросла на 4.0%, а за весь 2020 рік – на 23.3%.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

АктивиНПФ в управлінні КУА у 4-му кварталі 2020 року сповільнили зростання до 0.6%, а за весь рік – прискорили до 20.0%. Станом на 31.12.2020 вони досягли 1 924 млн грн.

Страхові компанії (СК)

АктивиСК в управлінні КУА зросли на 5.4%за 4-й квартал, а за весь 2020 рік – на 76.6%. Станом на 31.12.2020 ці активи становили 171 млн грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21