УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами інституційних інвесторів за 1-й квартал 2019 року. Загальні результати.

04 червня 2019

1-й квартал 2019 року український фондовий ринок пройшов бічним трендом на тлі суперечливих подій у площині міжнародної торгівлі та геополітики, що супроводжувалися стрімким зростанням більшості провідних фондових ринків світу і відновленням ними втрат за турбулентний останній квартал 2018 року. Макроекономічне середовище в Україні у цей час ускладнилося, в умовах сповільнення росту ВВП і деякого скорочення міжнародних резервів, хоча Україна продовжувала залучати ресурси на фінансових ринках, а українська гривня протягом січня-березня – зміцнюватися проти долара США та євро, що сприяло подальшому зниженню інфляції.

Біржовий фондовий ринок у цей період продовжував звужуватися в аспекті кількості випусків цінних паперів на біржах і, зокрема, кількості «лістингових» ЦП, але обсяг торгів на біржах збільшився у порівнянні з попереднім кварталом – за рахунок державних облігацій.

У цих умовах зростання української галузі управління активами інституційних інвесторів продовжилося як у кількісному, так і вартісному аспектах.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 1-му кварталі 2019 року кількість компаній з управління активами зросла на дві, до 298, – за рахунок новостворених упродовж січня-березня компаній у Києві.

З усіх діючих КУА, станом на кінець березня 283 компанії мали в управлінні від одного до 34-х фондів, а майже 99% від усіх таких КУА управляли принаймні одним венчурним фондом.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У січні-березні 2019 року було зареєстровано 19 нових ІСІ. З урахуванням фондів, які закрилися протягом 1-го кварталу, станом на 31.03.2019 кількість діючих зареєстрованих ІСІ, за даними УАІБ, збільшилася до 1794 (+0.6% за 1-й квартал 2019).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), стабільно зростала і на кінець березня 2019 року досягла 1237 (+9 фондів, або +0.7% за 1-й квартал 2019 року).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 31.03.2019 року залишалася на рівні 58 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 45 відкритих, 7 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 34 КУА.

Страхові компанії (СК)

Кількість СК, що передали свої активи в управління КУА, а також КУА, що надавали такі послуги, упродовж січня-березня 2019 року залишалася незмінною – таких страхових компаній було 2, а КУА була єдиною станом на 31.03.2019.

Активи в управлінні та ВЧА

Сукупні активи в управлінні КУА зросли за 1-й квартал 2019 року на 6.9% і станом на 31.03.2019 сягнули 336 435.1 млн. грн. У річному вимірі, з березня 2018 року, вони збільшилися на 21.5%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активи ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу мінімального обсягу активів, у 1-му кварталі 2019 року зросли також на 6.9% та на 21.6% за рік, до 334 882.4 млн. грн.

Активи діючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів («визнаних» ІСІ), зросли за 1-й квартал 2019 року на 7.0%, а за останні 12 місяців – на 15.7% і на 31.03.2019 становили 317 437.5 млн. грн. Зростання активів ІСІ відбулося, переважно, завдяки подальшому збільшенню кількості фондів і нарощенню ними проектної діяльності (за рахунок венчурних ІСІ), у той час як ріст на фондовому ринку був слабким, а сектори ІСІ з публічним розміщенням кількісно не змінилися.

Вартість чистих активів сформованих ІСІ («визнаних») у січні-березні 2019 року прискорила зростання до 4.6% за 1-й квартал і до 12.1% у річному вимірі. Станом на 31.03.2019 вона досягла 246 749.5 млн. грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у 1-му кварталі 2019 року також прискорили квартальне і річне зростання – до 4.4% і 17.1% відповідно. Станом на 31.03.2019 вони сягнули 1 424.7 млн. грн.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА за 1-й квартал 2019 року зросли на 12.0% і, таким чином, зменшили падіння у річному вимірі до -15.9%. Станом на 31.03.2019 ці активи становили 89.6 млн. грн.

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА фондів

ВСІ ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ