УАІБ: Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами за 4 квартал та 2015 рік

05 травня 2016

Другий рік поспіль тривало скорочення загальної кількості учасників індустрії управління активами в Україні ринку – як КУА, так і фондів в управлінні та їхніх інвесторів. Та попри усі труднощі, у 2015 році індустрія продовжувала зростати.

Кількість компаній з управління активами у 2015 році скоротилася із 336 до 313.

Кількість інститутів спільного інвестування – як тих, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, так і зареєстрованих фондів (наявних у ЄДРІСІ) –зменшилася, тож тренд минулого року зберігся. У 2015 році скорочення торкнулося як секторів відкритих ІСІ (4-й рік поспіль), інтервальних і закритих фондів (5-й рік поспіль), а також публічних ІСІ загалом, так і венчурних (при цьому кількість венчурних КІФ суттєво зросла).

Сукупні активи в управлінні та чисті активиІСІ у 2015 році демонстрували схожі темпи зростання, що й у 2014-му – цього разу лише за рахунок венчурних фондів. Абсолютний приріст активів збільшився у 2015 році майже у півтора рази, ВЧА – був аналогічним, а відносний приріст для обох показників дещо зменшився через більшу базу порівняння, однак залишався двозначним (понад 10%). Станом на 31.12.2015 активи індустрії становили понад 236 млрд. грн., чисті активи – майже 200 млрд. грн.

ІСІ з публічним розміщенням, зокрема відкриті фонди та фонди акцій, і далі зазнавали втрат від зниження фондового ринку та відтоку капіталу. У секторі відкритих ІСІ останній тривав протягом 4.5 років, хоча у 2015-му він значно послабився і був практично відсутній наприкінці року. Ще кілька відкритих фондів вийшли з ринку протягом року, а новий ІСІ цього типу востаннє було створено ще у 2012 році. У 2015 ж році на ринок вийшов новий закритий спеціалізований фонд (банківських металів) із публічною емісією.

Одночасно, зберігався і тренд нарощення активів венчурними ІСІ, чисельність яких, однак, у 2015 загалом зменшилася, незважаючи на появу низки нових фондів цієї категорії. Тож концентрація на ринку продовжувала зростати. Абсолютний приріст активів сектору був рівним показникам 2013-14 років.

Інвестори зменшували свою присутність в ІСІ протягом 2015 року – їх кількість значно скоротилася в усіх секторах, за винятком індивідуальних інвесторів у венчурних ІСІ, яких стало більше у 4-му кварталі та загалом за рік.

Водночас, вкладення інвесторів в ІСІ у 2015 році зросли – перш за все за рахунок вітчизняних підприємств, що забезпечили половину приросту, а також громадян України та іноземних інвесторів - юридичних осіб. Зосереджували свою увагу інвестори різних категорій переважно на венчурних фондах, а також на інших закритих ІСІ (крім юридичних осіб-резидентів). Іноземні підприємства також збільшили обсяг своїх коштів в інтервальних фондах.

Частка в активах ІСІ, що належить нерезидентам (переважно юридичним особам), у 2015 році розширилася до 18.6%, а їхні сукупні вкладення зросли більше, ніж у 2014-му році.

Доходність ІСІ у 2015 році загалом понизилася: для відкритих ІСІ середній показник опинився у негативній зоні (після двозначного приросту у 2014-му); для інтервальних – лишався вище нуля, але скоротився більш ніж удвічі; для закритих – у 2.5 рази, при цьому закриті фонди з публічною емісією показали у середньому значно кращі результати, аніж фонди з приватною пропозицією.

Серед відкритих ІСІ фондів, які забезпечили зростання вартості вкладень інвесторів, у 2015 році була майже половина. Практично усі відкриті ІСІ мали доходність за 2015 рік вище індексу УБ, а майже чверть – більше за гривневі депозити.

Серед диверсифікованих ІСІ з публічним розміщенням позитивні результати цього року мали, зокрема, фонди облігацій, які також склали конкуренцію за доходністю вкладам у гривні. Середня доходність фондів акцій хоча і була у 2015 році від’ємною, однак зниження вартості їх паперів більш ніж утричі стриманішим, ніж індексу УБ.

Управління активами недержавних пенсійних фондів у 2015 році продовжувало зростати за обсягами активів НПФ в управлінні, у той час як кількість фондів зменшилася. Найбільшим сегментом у кількісному та вартісному аспектах залишалися відкриті НПФ, вага яких за рік навіть дещо зросла. Кошти НПФ, як і раніше, інвестувалися головним чином у цінні папери (переважно в ОВДП, а у професійних НПФ – в корпоративні облігації та акції) та на депозити у банках. Попри збільшення обсягу цінних паперів в усіх трьох секторах пенсійних фондів, вага фондових інструментів в активах зросла тільки у корпоративних НПФ.

Страхових компаній з активами в управлінні у 2015 році, на відміну від попереднього року, стало менше – як і КУА, що управляють такими активами. Сукупна вартість активів СК в управлінні у річному вимірі продовжувала зростати, але значно повільніше, ніж рік тому.

Загалом, при скороченні внутрішніх джерел для інвестиційної діяльності, у 2015 році погіршували становище на ринку управління активів інституційних інвесторів також загальний стан економіки, соціальна та політична ситуація в Україні, значні геополітичні ризики, що пригнічували інтерес з боку зовнішніх інвесторів.

Зважаючи на зазначені труднощі, що спіткали учасників ринку цінних паперів та індустрії управління активами у 2015 році, серед яких, зокрема, запровадження нових, значно більш жорстких вимог як до емітентів, так і до професійних учасників, у тому числі й КУА, ймовірне подальше, істотніше скорочення їхньої кількості, а також фондів у їхньому управлінні у 2016 році. Учасники індустрії очікують, що умови для бізнесу ще більше ускладняться як у 2016 році, так і у середньостроковій перспективі.

Серед очікуваних змін у регулюванні ринку – подальша активізація запровадження регулятором норм європейського законодавства у контексті імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, у частині фінансових ринків, у тому числі вимог до цінних паперів та емітентів, бірж (регульованих ринків) і професійних учасників (лістинг і пруднагляд), зокрема для КУА. Найбільш болючим буде цей процес для ІСІ з публічним розміщенням, а також для НПФ. Однак учасники ринку сподіваються, що регулятор зважатиме на українські реалії і посилюватиме вимоги до капіталу та діяльності учасників ринку поступово (протягом кількох років), як це передбачено європейською практикою.

Розраховує галузь управління активами і на розширення спектру якісних цінних паперів та деривативів на ринку, доступних для вкладення коштів інституційних інвесторів, реалізацію законодавчо передбаченої можливості інвестувати в іноземні активи через корпоративні та суверенні інструменти, а також на необхідну для цього лібералізацію фондового і валютного ринків, забезпечення механізмів хеджування ризиків, а також удосконалення інфраструктури фондового ринку.

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА відкритих фондів

ВЧА ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ