Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2020 року

17 листопада 2020
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2020 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць різноспрямовано: індекс УБ додав +0,24%, індекс ПФТС втратив­ -0,02%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +7,44% (+0,92% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ -2,70% (+1,05% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником -10,52% (+3,76% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.10.2020 р. становила 105,00 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА склало +3808,27 тис. грн (+3,81%).

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише один фонд зафіксував негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +5,59% до -4,36%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+2334,70 тис. грн (+10,29%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+9,40% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +2142,79 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+338,92 тис. грн (+5,78%)) – позитивна переоцінка інвестпортфеля та додаткове залучення коштів інвесторів (+10,60% ІС в обігу) дозволили фонду отримати +636,00 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+212,84 тис. грн (+5,82%)) – через збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+5,56% в обігу) фонд отримав чистий притік капіталу у розмірі +203,87 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+133,05 тис. грн (+0,45%)) – викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,30% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -88,83 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-2,09 тис. грн (-0,05%)) – чистий відтік становив -35,82 тис. грн, який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,79% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-3,03 тис. грн (-0,20%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 5 сертифікатів призвело до втрат фондом -16,76 тис. грн «чистими».

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (28,35% сукупної ВЧА (29,77 млн грн)), другу сходинку посів фонд «ОТП Класичний» (23,82% (25,01 млн грн). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,55% (7,93 млн грн)), фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,91% (6,20 млн грн)) на четвертому. Фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,47% (5,75 млн грн)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+5,59%), «Надбання» (+3,23%) та «Софіївський» (+2,95%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-4,36%), «ВСІ» (+0,13%) та «КІНТО-Казначейський» (+0,23%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,38 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +27,48 тис. грн (+1,17%).

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,41%), найгірші показники зафіксував фонд «ТАСК Український Капітал» (+0,70%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 10,32 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на +440,33 тис. грн (+4,46%).

Доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+4,59%) та «ТАСК Універсал» (+2,94%).

Основні цифри
Всього компаній-членів308на 26.11.20
Кількість ІСІ1488на 26.11.20
Кількість НПФ*59на 26.11.20
Кількість адміністраторів НПФ17на 26.11.20
Кількість КУА300на 26.11.20
Кількість СК*2на 30.09.20
Активи, млн. грн.

400 177

на 30.09.20