Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2024 року

14 травня 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2024 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс ПФТС не змінився (0,00%), а індекс УБ впав на -8,42%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+6,79% (+0,35% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+0,37% (-0,53% за місяць)). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу. 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.04.2024 р. становила 152,15 млн грн. Відповідно до показників на кінець минулого місяця, загальне зменшення ВЧА склало-719,74 тис. грн (-0,47%). Обсяг виплат інвесторам у квітні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -1701,28 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,73% до -11,60%.

За результатами квітня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ВСІ» (+333,20 тис. грн (+12,39%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+11,03% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 299,44 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+42,65 тис. грн (+0,17%)) – завдяки додатковому розміщенню 10 інвестиційних сертифікатів фонд отримав +5,63 тис. грн «чистими».

Найбільше зниження ВЧА зафіксували такі фонди:

«ОТП Класичний» (-1010,28 тис. грн (-1,34%)) – зменшення ВЧА та значні виплати інвесторам (-2,65% ІС в обігу) призвели до відтоку чистого капіталу у розмірі -2006,08 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-161,91 тис. грн (-1,79%)) – негативна переоцінка складових інвестпортфеля та пред’явлення інвесторами до погашення 169 шт. ІС призвели до втрат «чистими» -0,23 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,01% сукупної ВЧА (74,57 млн грн)), другу сходинку - «КІНТО-Класичний» (16,45% сукупної ВЧА (21,94 млн грн)), третє місце – фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,24% (9,50 млн грн)). Четверте місце за фондом «ОТП Фонд Акцій» (5,84% (8,88 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,57% (6,95 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,73%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,82%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,64%).

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах: «Надбання» (-11,60%), «КІНТО-Еквіті» (-2,48%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,13%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

До квітневого огляду включено дваінтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1166,77 тис. грн.

Через брак інформації за минулий період зробити порівняльний аналіз за квітень 2024 року неможливо. 

ЗАКРИТІ ФОНДИ 

До огляду в квітні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 4,32 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +53,89 тис. грн (+1,33%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками квітня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+6,93%) та «Індекс Української Біржі» (-6,23%).

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 20.05.24
Кількість КУА279на 20.05.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 20.05.24
Кількість ІСІ1785на 20.05.24
Кількість НПФ*52на 20.05.24
Кількість СК*1на 31.03.24
Активи в управлінні КУА, млн грн616 160на 31.03.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 908на 31.03.24