Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2019 року

15 січня 2020

За результатами грудня індекс ПФТС знизився на -0,14%, а індекс УБ навпаки, збільшився на +1,75%. За підсумками року українські індекси значно втратили: так, ПФТС зафіксував -8,89%, індекс УБ -10,93%.

За зміною рівня доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином:  відкриті фонди (-1,53% річних), на другій сходинці – закриті фонди (-11,96% річних), інтервальні ІСІ – на третьому місці (-16,47% річних).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 27.12.2019 р. становила 80,85 млн. грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -760,97 тис. грн. (-0,94%). Чистий відтік коштів у секторі становив -409,14 тис. грн.

За підсумками місяця лише п’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта -  закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +1,82% до -1,19%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+26,76 тис. грн. (+2,10%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+3,04% в обігу) отримав 38,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (-567,64 тис. грн. (-1,91%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -285,14 тис. грн., пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-0,96% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-133,81 тис. грн. (-1,74%) – пред’явлення інвесторами до погашення 19 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -69,24 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-47,66 тис. грн. (-3,87%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -41,97 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-3,43% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,00% сукупної ВЧА (29,11 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (9,81% сукупної ВЧА (12,13 млн. грн.)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (7,55 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «ОТП Класичний» (7,70% (6,22 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Софіївський» (6,29% (5,10 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Надбання» (+1,82%), «ОТП Класичний» (+1,28%) та «Альтус-Збалансований» (+0,74%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «ВСІ» (-1,19%), «КІНТО-Класичний» (-0,96%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,91%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,64 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +4,87 тис. грн. (+0,20%).

Доходність фондів у грудні була такою: «Паритет» (+0,68%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,73%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 12,06 млн. грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондівзменшилася на -72,11 тис. грн. (-0,59%).

Лідером із залучення коштів інвесторів у грудні був фонд «Індекс Української Біржі» (-66,75 тис. грн. (-0,59%) – найбільший чистий притік за місяць у розмірі +97,25 тис. грн. через збільшення ЦП в обігу (+0,87%).

Доходність закритих фондів у грудні: «Індекс Української Біржі» (-1,45%) та «ТАСК Універсал» (-0,60%).

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20