Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2018 року

11 жовтня 2018

У вересні українські фондові біржі закрилися зі зростанням показників, індекс УБ збільшився на +1,72%, а індекс ПФТС на +1,95%.

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали закриті фонди +18,37% (+1,43% за місяць), друге місце посіли відкриті ІСІ +7,25% (+1,19% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +3,87% (+2,89% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 28.09.2018 р. становила 84,89 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало +269,25 тис. грн. (+0,32%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням вкладень, і лише один зафіксував зниження. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,41% до -0,70%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі став фонд «КІНТО-Еквіті» (+63,37 тис. грн. (+1,10%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню 27 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі +34,72 тис. грн.;

Решта фондів отримала позитивну динаміку ВЧА виключно за рахунок зростання складових інвестпортфелів, додаткового залучення коштів інвесторів не відбулося.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-253,91 тис. грн. (-13,29%)) – найбільший чистий відтік у секторі, пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-13,51% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -257,96 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-89,13 тис. грн. (-0,67%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -253,47 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-244,83 тис. грн. (-9,80%)) – пред’явлення інвесторами до погашення сертифікатів (-9,86% в обігу) призвело до втрат фондом -245,57 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,13% сукупної ВЧА (30,67 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,56% (13,21 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,82% (6,63 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,25% (6,15 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,84% (5,80 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,41%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+3,04%) та «КІНТО-Класичний» (+2,08%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Бонум Оптімум» (-0,70%), «КІНТО-Казначейський» (+0,07%) та «ВСІ» (+0,26%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,91 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -45,45 тис. грн. (-1,54%).

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди «Оптімум» (+23,99 тис. грн. (+7,44%)) та «ТАСК Український Капітал» (+10,28 тис. грн. (+0,96%))) – через позитивну переоцінку складових портфеля.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Паритет» (-79,72 тис. грн. (-5,10%)) – пред’явлення до погашення 40 ЦП призвело до втрат фондом -84,14 тис. грн. чистого капіталу.

За доходністю фонди розподілилися таким чином: «Оптімум» (+7,44%), «ТАСК Український Капітал» (+0,96%) та «Паритет» (+0,28%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 12,66 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -69,89тис. грн. (-0,55%), таке зниження відбулося через значну виплату інвесторам. Фонд «Індекс Української Біржі» (-83,80 тис. грн. (-0,72%)) - втрати чистого капіталу у розмірі -262,30 тис. грн. відбулися через зниження кількості акцій в обігу на -2,23%.

За результатами вересня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+1,55%) та «ТАСК Універсал» (+1,31%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019