КУА як фінансова установа має право надавати позики за рахунок активів венчурних ІСІ - відповідь НКЦПФР на запит УАІБ

07 лютого 2024

КУА як фінансова установа має право надавати позики за рахунок активів венчурних ІСІ - відповідь НКЦПФР на запит УАІБ

УАІБ отримала відповідь НКЦПФР, у якій роз'яснила, що компанія з управління активами при провадженні професійної діяльності як фінансова установа має право надавати позики за рахунок активів венчурних ІСІ.

У листі НКЦПФР зазначено, щовідповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (Закон 1953) надавати фінансові  послуги мають право фінансові установи та інші особи, які отримали відповідну ліцензію.

Закон 1953 також передбачає, що фінансова установа - юридична особа, метою створення  якої є здійснення діяльності  з надання  фінансових  послуг,  яка  відповідно  до  закону  надає  одну  чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором.

Відповідно до  частини  першої  та  другої  статті 4  Закону 1953 видами фінансових послуг є, зокрема, фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу,  передбаченої  частиною  другою  статті  41  Закону  України  «Про  ринки капіталу  та  організовані  товарні  ринки»  (Закон  3480),  у  тому  числі професійної діяльності - діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Види фінансових послуг та їх ознаки встановлюються виключно Законом 1953, спеціальними  законами  та  не  можуть  встановлюватися,  змінюватися, доповнюватися  іншими  законами.  Надання  фінансових  послуг,  не  включених  до зазначеного переліку, забороняється.

Частиною  другою  статті  66  Закону  3480  встановлено,  що  діяльність  з управління  активами  інституційних  інвесторів  регулюється  спеціальним законодавством, зокрема, Законом України «Про інститути спільного інвестування» (Закон 5080).

Законом 5080 визначено, що КУА - це господарське  товариство, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією, КУА здійснює управління активами ІСІ.

У відносинах з третіми особами КУА корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами. У відносинах з третіми особами КУА пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

Пунктом 5 частини другої статті 64 Закону 5080 встановлено, що КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права надавати позику за рахунок активів ІСІ. Обмеження діяльності КУА, передбачене цим пунктом, не поширюється на діяльність КУА венчурного фонду.

Враховуючи вищевказане, компанія з управління активами при провадженні професійної діяльності як фінансова установа має право надавати позики за рахунок активів венчурних ІСІ, що прямо передбачено спеціальним Законом 5080.

Лист – відповідь НКЦПФР додається.

Основні цифри
Всього компаній-членів287на 04.03.24
Кількість КУА281на 04.03.24
Кількість адміністраторів НПФ17на 04.03.24
Кількість ІСІ1781на 04.03.24
Кількість НПФ*55на 04.03.24
Кількість СК*1на 30.11.23
Активи в управлінні КУА, млн грн602 675на 30.11.23
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 753на 30.11.23