НКЦПФР: емісія цінних паперів ІСІ, що здійснюється шляхом публічного розміщення, не є публічною пропозицією

03 січня 2019

Враховуючи відповідь НКЦПФР, підприємствами, що становлять суспільний інтерес, є:

·компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, як інші фінансові установи, якщо вони відповідають критеріям для середніх та великих підприємств (при розрахунку передбачених критеріїв Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» використовуються показники компанії з управління активами без показників інвестиційних фондів, якими вона управляє);

·компанії з управління активами, як емітенти інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, якщо цінні папери цього ПІФ допущені до торгів на фондових біржах;

·корпоративні інвестиційні фонди, якщо їх цінні папери допущені до торгів на фондових біржах.

Щодо цього питання прописано також у Консультація УАІБ: які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес

Якщо компанія з управління активами є підприємством, що становить суспільний інтерес, звертаємо увагу на такі додаткові вимоги. Зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (з урахуванням змін) передбачає:

- підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування);

- Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

При цьому, звертаємо увагу, що залишаються чинними «Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», затверджені рішенням НКЦПФР №769 від 25.04.2013 року.

Також, якщо компанія з управління активами або інститут спільного інвестування є підприємством, що становить суспільний, вони мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 4 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Інші компанії з управління активами і інститути спільного інвестування мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, Компанії і інститути спільного інвестування мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 3 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України..

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20