06 квітня набули чинностi зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

29 квітня 2021

06 квітня 2021 року набуло чинностi  Рішення НКЦПФР №25 вiд 21.01.2021 року «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду».

Змінами усувається дублювання подачі інформації, що подається до Комісії компаніями з управління активами та адміністраторами пенсійних фондів, а саме вилучено розділ V. Складання документа про вартість активів НПФ, розділ VI. Складання документа про визначення чистої вартості активів ПФ та додаток до Положення «Довідка про чисту вартість активів ПФ», яку надавали Адміністратори ПФ.

Встановлено ознаки, що свідчать про зменшення корисності певного активу, зокрема цінних паперів, які входять до складу активів пенсійного фонду.

Документом, визначено, зокрема, такі ознаки:

  • зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів у процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
  • зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
  • заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;
  • невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
  • порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ПФ).

Змiни запроваджують обов’язкове проведення особою, що здійснює управління активами ПФ, переоцінки вартості певних активів пенсійного фонду в разі виникнення/зникнення ознак, що свідчать про зменшення корисності активу, зокрема цінних паперів, а також - строки такої переоцінки.

З текстом Змiн можна ознайомитися нижче.

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 07.05.21
Кількість ІСІ1549на 07.05.21
Кількість НПФ*55на 07.05.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.05.21
Кількість КУА301на 07.05.21
Кількість СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21