Умови вступу

01 січня 2022
Українська асоціація інвестиційного бізнесу це:
 • добровільне об'єднання професійних учасників фондового ринку; 
 • представництво і підтримка Ваших інтересів в державних органах; 
 • надання методичної та правової допомоги членам Асоціації; 
 • можливість брати участь у розробці нормативної бази інвестиційного бізнесу; 
 • безкоштовне отримання інформації, що знаходиться в базах даних УАІБ; 
 • пільгове навчання Ваших співробітників на семінарах УАІБ; 
 • встановлення міжнародних контактів та зв’язків з спорідненими структурами.
Членство в Асоціації здійснюється на договірних засадах, при цьому засновники Асоціації не мають ніяких переваг перед іншими членами Асоціації. Порядок прийняття до Асоціації нових членів та припинення членства в Асоціації встановлюється внутрішніми документами УАІБ.
Членами УАІБ можуть бути юридичні особи, яка здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність з управління активами інституційних інвесторів, з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв. 

Члени Асоціації мають право:
 • одержувати інформацію про діяльність Acoцiaцiї та її органів;
 • брати участь в Загальних зборах членів Acoцiaцiї;
 • голосувати з ycix питань, винесених на розгляд Загальних зборів;
 • брати участь у виборах органів Acoцiaцiї i бути обраним до цих органів;
 • брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрями діяльності Acoцiaцiї, подавати до Ради Acoцiaцiї пропозиції i рекомендації;
 • використовувати логотип Acoцiaцiї;
 • користуватися методичними розробками i матеріально-технічними засобами Acoцiaцiї, а також послугами, консультаціями i рекомендаціями, що їx надають Асоціація чи її органи;
 • брати участь в управлінні справами Асоціації у порядку, передбаченому внутрішніми документами Асоціації.
 
Одночасно члени Асоціації мають і зобов'язання:
 • виконувати вимоги чинного законодавства i вимоги Статуту, інших внутрішніх документів Acoцiaцiї;
 • брати участь в діяльності Acoцiaцiї;
 • виконувати рішення органів Acoцiaцiї;
 • сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей i завдань Acoцiaцiї;
 • виконувати правила i вимоги Етичного кодексу, Кодексу заходів дисциплінарного впливу, інших внутрішніх документів Acoцiaцiї;
 • дотримуватись правил добросовісної економічної конкуренції;
 • сприяти укріпленню захисту прав та інтересів інвесторів;
 • вживати заходи для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Acoцiaцiї;
 • інформувати органи Acoцiaцiї, якщо їм стало відомо про факти, які можуть впливати на діяльність Acoцiaцiї, або про порушення Статуту, внутрішніх документів Асоціації;
 • інформувати у встановленому порядку Acoцiaцiю про свою діяльність i її результати з метою забезпечення доступу Асоціації до інформації для здійснення контролю з її боку;
 • підвищувати професійний рівень i компетентність своїх працівників i слідкувати за тим, щоб у своїй роботі вони дотримувалися основних вимог i цілей Acoцiaцiї;
 • регулярно сплачувати членські внески.
 
Наші реквізити
Р/р 26006213392100 в ПАТ "УКРСИББАНК", м. ХАРКІВ МФО 351005
З усіх питань членства в УАІБ Ви можете отримати консультацію в Дирекції УАІБ за телефонами:
528-72-70, 528-72-66, внутрішній 107 або 108

Розмір вступних та членських внесків:
Розмір вступних внесків затверджений рішенням Загальних зборів членів УАІБ 08.06.2002 р. та становить еквівалент 2000 дол. США по курсу НБУ на дату виставлення рахунку.
Розмір щорічних членських внесків затверджений рішенням Загальних зборів членів УАІБ 22.02.2008 р., впроваджений з 2 кварталу 2008 року, та становить еквівалент 2000 дол. США по курсу НБУ на дату виставлення рахунку.
 
Керуючись рішенням Загальних зборів УАІБ від 22.02.2008р. за № 6 та рішенням Ради УАІБ від 30.03.2023р. за № 3.1, встановити на період з 01.07.2023р. по 30.09.2023р. для розрахунку розміру членських внесків еквівалент 1 долар США = 20 гривень.
Основні цифри
Всього компаній-членів283на 12.04.24
Кількість КУА278на 12.04.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 12.04.24
Кількість ІСІ1784на 12.04.24
Кількість НПФ*53на 12.04.24
Кількість СК*1на 31.01.24
Активи в управлінні КУА, млн грн608 656на 31.01.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 815на 31.01.24