Новини УАІБ

05 жовтня 2021

Представник УАІБ увійшов до Громадської рада при Держфінмоніторингу

30 вересня 2021 року відбулисяустановчі збори, на яких було сформовано новий склад Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу.До складуГромадської ради від Української асоціацї інвестиційного бізнесу обрано першого заступника Генерального директора УАІБОльгу Трипольську.

Після установчих зборів відбулось перше засідання Громадської ради у новому складі, на якому була презентована інформація щодо основних напрямків роботи Держфінмоніторингу, затверджено керівний склад Громадської ради, а також обговорено інші організаційні питання діяльності Громадської ради.

*****

УАІБ: Огляд діяльності недержавних пенсійних фондів
в Україні за серпень 2021 року

Наприкінці вересня Українська асоціація інвестиційного бізнесу підготувала перший щомісячний огляд діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні за серпень 2021 року.

За даними УАІБ, чиста вартість активів (ЧВА)56недержавних пенсійних фондів на 31.08.2021 р. становила2097,46 млн грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальнезбільшенняЧВА склало+19,62млнгрн.

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням чистої вартості одиниці пенсійних внесків, лише 17 зафіксували зменшення. Діапазон збільшення ЧВА коливався від +3,22% до -2,42%.

За результатами серпня лідерами зі зростання чистої вартості пенсійної одиниці сталитакі фонди:ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" (+3,22%), КНПФ "Українська Пенсійна Фундація" (+2,69%) та НТ "ВІдкритий пенсІйний фонд"ДинастІя"(+1,86%).

Найгірші показники зміни чистої вартості пенсійної одиниці у серпні продемонстрували фонди: ВНПФ "Українська пенсІйна спІлка" (-2,42%), ВНПФ "ПенсІйна опІка" (-1,35%) та ВНПФ "Український пенсійний фонд" (-1,22%).

Детальніша інформація на сайті УАІБ.

Нагадуємо, що за результатами збору та обробки даних, отриманих Українською асоціацією інвестиційного бізнесу із квартальних звітів адміністраторів пенсійних фондів про діяльність НПФ у їхньому адмініструванні, Асоціація у 2021 році також почала готувати і оприлюднювати ренкінги НПФ, які проводяться відповідно до Методики, затвердженої Радою УАІБ.

*****

Ю.Бойко: важливо запровадити систему ризиків для пенсійного забезпечення

Створення механізму гарантування вкладів в НПФ залежить від того, яку модель для себе вибере Україна, і саме вона буде правильною, заявив Член НКЦПФР Юрій Бойко під час участі у експертній дискусії на тему «Накопичувальна пенсія — українська мрія чи реальність?», яка відбулася 28 вересня. Якщо дивитись на європейський та міжнародний досвід, то на всіх ринках працюють різні моделі. Однак, коли ми говоримо про гарантії, то на мою думку, тут доречніше розглядати систему ризиків. Вона є більш масштабною. Це комплекс заходів, починаючи як з системи функціонування інфраструктури, яка має забезпечити гарантії, так і самої форми гарантій, які між собою тісно пов’язані, скзав він.

Ю.Бойко також зазначив, що якщо розглядати гарантії, то є три форми захисту від інвестиційного ризику:

– можна відмовитись від механізму гарантій, використовуючи для хеджування інструменти фінансового ринку, наприклад, обираючи варіанти деривативів;

– можна використовувати гарантії повернення, надані третіми особами, наприклад, сервіс-провайдерами пенсійного фонду, їх об’єднаннями чи використовувати інші форми колективної передачі ризиків;

– можна створити резервні фонди як у самому НПФ, так і на рівні компаній з управління активами.

У світовій практиці зустрічається різноманіття форм гарантій:

– гарантія повернення капіталу (гарантія нульового доходу);

– гарантія фіксованої дохідності;

– інфляційно-орієнтована або індексно-орієнтована гарантія, яка забезпечує дохідність на рівні індексу споживчих цін або обраного бенчмарку;

– поточна (щорічна) номінальна гарантія;

– плаваюча гарантія.

Важливо розуміти, що гарантії безоплатними не бувають і кожен з цих видів гарантій має свою ціну. За них у кінцевому результаті розраховуються або платники податків (у випадку державних гарантій), або ж учасники системи (у вигляді недоотриманої дохідності власних інвестицій). І чим більший обсяг покривається гарантією (внески, дохід, дохід на рівні бенчмарку тощо), тим вона дорожча.

Щодо структури активів, то вже сьогодні для третього та в найближчій перспективі для другого рівнів пенсійного забезпечення передбачена чітка структура, куди саме можуть бути вкладені пенсійні кошти, сказав Ю.Бойко. Це і банківські інструменти, і цінні папери та ін. Наразі проблема саме з фінансовими інструментами, бо єдиним придатним у поточній ситуації інструментом для вкладення пенсійних коштів є ОВДП. Саме над вирішенням цього питання працює Комісія. Ми хочемо, щоб ринки капіталу отримали широкий спектр ефективних фінансових інструментів, які будуть використовуватися для формування якісного портфелю пенсійних інвестицій.

*****

"ВЕРЕС" залучив 50 млн грн у рамках первинного розміщення акцій на ПФТС

На фондовій біржі ПФТС завершилося IPO акцій ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ — 43584706, тікер ПФТС — VERES).

Як повідомляє сайт біржі, впродовж квітня-вересня 2021 року укладено та виконано 363 біржові контракти на загальну суму 50 млн грн. Таким чином, розміщено 100% дебютного публічного випуску акцій (загальний обсяг випуску — 50 млн грн).

Коментуючи цю подію Голова НКЦПФР Руслан Магомедов, зазначив: "ми раді, що ФК «Верес» успішно провів IPO і став взірцем для інших компаній. Це перша публічна пропозиція акцій, що була здійснена за новою процедурою після імплементації Prospectus Directive на українському ринку капіталу. Сподіваємось, що це тільки початок і надалі українські компанії будуть залучати кошти до власного капіталу саме таким способом».

Довідково:

11 березня 2021 року НКЦПФР зареєструвала емісію простих іменних акцій у кількості 500 000 штук. Номінальна вартість однієї акції 100 грн. Розміщення проводилось з 12 квітня 2021 по 1 березня 2022 року.

12 квітня 2021 року ФК «Верес» розпочав продаж своїх акцій на фондовій біржі «ПФТС».

*****

Комісія включила п’ять емітентів до списку з ознаками фіктивності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 30 вересня 2021 року схвалила низку рішень щодо включення п’яти акціонерних товариств до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та зупинення обігу їх цінних паперів:

– ПРАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»;

– ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ»;

– ПРАТ «ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД»;

– ПАТ «ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ МІТЕЛ»

– ПРАТ «НГМЗ-БУР».

Комісія провела ґрунтовний аналіз на відповідність критеріям фіктивності емітентів цінних паперів на підставі наявної в Комісії регулярної річної інформації за 2020 рік та звіту про фінансовий стан.

Так, фахівцями регулятора виявлено порушення у діяльності товариств та відповідність критеріям фіктивності, а саме:

– середньомісячна величина заробітної плати за звітний період, є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

– відсутність чистого доходу від реалізації продукції станом на кінець фінансового року;

– оборотні активи складають менш ніж 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;

– непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль, або неутворення органів управління товариства протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства.

Кожне із акціонерних товариств відповідає щонайменше трьом вищезазначеним ознакам фіктивності, що є підставою для включення до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Нагадаємо, що Список є відкритою та доступною базою для всіх охочих, до якої вносяться емітенти, що не дотримується чи навмисно порушують встановлені норми чинного законодавства у своїй діяльності. Бути виключеним зі Списку емітент може бути у разі, якщо надасть до регулятора документи, що підтверджують усунення підстав для визнання його таким, що має ознаки фіктивності. Формування, ведення та внесення змін до Списку здійснюється Комісія в електронному вигляді та публікується на власному офіційному вебсайті https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/#tab-1/

*****

Оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

Державна служба фінансового моніторингу України з метою проведення чергової (третьої) Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, запланованої на 2022 рік, дослідила міжнародну практику проведення національних оцінок ризиків (НОР). За результатами проведеного дослідження та за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Держфінмоніторингом підготовлено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму».

У виданні зібрано кращі практики, недоліки та пропозиції щодо проведення НОР. Зокрема, досліджено керівні міжнародні документи щодо проведення НОР, здійснено аналіз більш ніж 80-ти звітів про проведення НОР іноземними країнами, а також вивчено результати та визначено перспективи проведення НОР в Україні.

Видання розроблено для використання в роботі учасниками системи фінансового моніторингу та науковими працівниками, а також буде корисним для формування рекомендацій щодо удосконалення методології проведення НОР в Україні.

З виданням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Національні ризики»/«Документи»/«Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму».

*****

НБУ: Бізнес зберігає позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності – дані опитування підприємств у вересні

Бізнес у вересні зберіг позитивні оцінки щодо економічного стану своїх підприємств на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високого споживчого попиту та подальшого зростання інвестиційної діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. У вересні 2021 року він становив 53.1 порівняно з 53.4 у серпні. Другий місяць поспіль усі секторальні індекси перевищували нейтральний рівень.

Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили перспективи свого розвитку: секторальний індекс у вересні зріс до 56.1 із 51.1 у серпні. Респонденти суттєво поліпшили очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості позитивно оцінюють економічні результати та перспективи своєї діяльності п’ятий місяць поспіль: у вересні секторальний індекс становив 52.8 (у серпні – 54.3). Респонденти, як і в попередні місяці, прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. 

Підприємства сфери послуг також зберігають оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності: секторальний індекс у вересні становив 51.8 (у серпні – 54.1). Респонденти продовжують очікувати  зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.  Підприємства будівництва й надалі позитивно налаштовані щодо своєї діяльності: у вересні секторальний індекс становив 51.6 (у серпні – 53.0). Респонденти стримано-позитивно оцінюють обсяги виконаних будівельних робіт та нових замовлень і, як наслідок, очікують незначного зниження обсягів закупівлі сировини і матеріалів.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали. Оцінки щодо зайнятості є здебільшого стриманими: лише підприємства торгівлі очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на її скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 06 до 23  вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Серед опитаних підприємств 42.9% – компанії промисловості, 29.3% – сфери послуг, 21.9% – торгівлі, 5.9% – будівництва, 37.0% респондентів – великі підприємства, 30.2% – середні, 32.7% – малі.

*****

Українська біржа: Підсумки торгів за вересень 2021 року

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у вересні склав 1 436 190 919,57 грн, а загальна кількість угод - 491, повідомляє сайт біржі.

У структурі торгів за вересень 2021 на корпоративні облігації припадало 0,86% сумарного обороту або 12 339 547 грн, 95,52% на державні облігації (ОВДП) або 1 371 881 627 грн, 2,77% на акцій або 39 785 003 грн, на інвестиційні сертифікати 0,02% або 322 109 грн, на іноземні цінні папери 0,59% або 8 468 885 грн та на ф’ючерси0,24% або 3 393 750 грн.

У вересні Індекс українських акцій (Індекс UX) зменшився  на 3,25%з 1 893,83 до 1 832,31 пунктів.а на ф’ючерси 0,24% або 3 393 750 грн.

*****

Результати торгів ФБ «Перспектива» за вересень 2021 року

Протягом вересня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1 483 угоди на суму 17,8 млрд грн (+12% до серпня 2021 р.), з початку року – 11 311 угод на суму 156,4 млрд грн. (+12% до січня-вересня 2020 р.), .

Як повідомляє сайт ФБ «Перспектива», сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у вересні 2021 р. склав 41 млрд грн (+7% до серпня 2021 р.), з початку року – 317 млрд грн (+33% до січня-вересня 2020 р.)
У структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,0%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,8%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,2%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-вересні з часткою загального біржового обороту 49%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у вересні порівняно з серпнем збільшився на 12%. Найбільший обсяг торгів у вересні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (98,75%). 31,95% торгів проведено на ринку РЕПО, 68,05% - на адресному ринку.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 12%, кількість угод – у 2,2 раза.
Станом на 30.09.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 280, з них 171 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 184 - держоблігації та держдеривативи, 30 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 32 - акції, 8 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 46 фінансовими інструментами (+5 до серпня), з початку 2021 року – з 84 фінансовими інструментами (+11 до січня-вересня 2020 р.)

*****

Огляд діяльності ПФТС за вересень 2021 року

У вересні 2021 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 21,8 млрд грн (174% рівня аналогічного періоду 2020 року та 100,2% рівня серпня 2021 року). У січні-вересні 2021 р. укладено 7 067 біржових контрактів на загальну суму 153,74 млрд грн (155% та 166% рівня аналогічного періоду 2020 року).

На «ринку заявок» укладено 14% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) — 82% угод, на ринку РЕПО — 3% угод та на ринку односторонніх аукціонів — 1%.

Частка ПФТС серед організаторів торгів цінними паперами:

- за обсягом укладених контрактів в ринкових режимах торгів склала 99,9% (корпоративні облігації — 100%, державні облігації — 99,9%, акції — 15%);

- за обсягом укладених контрактів в усіх режимах торгів — 53% (муніципальні облігації — 55%, державні облігації — 54%, корпоративні облігації — 13% та акції — 12%).

У вересні 2021 року 45 учасників торгів укладали на ПФТС угоди з 45 випусками цінних паперів (ОВДП – 31, ОЗДП — 3, акції – 5, корпоративні облігації – 4, муніципальні облігації — 2). У січні-вересні 2021 р. 56 учасників торгів укладали угоди з 121 випуском цінних паперів (ОВДП – 58, ОЗДП — 9, акції – 22, корпоративні облігації — 20, муніципальні облігації — 6, цінні папери ІСІ — 1, цінні папери ІСІ іноземного емітента — 1, облігації іноземної держави — 1, акції іноземного емітента — 2, облігації іноземного емітента — 1).

Найбільший обсяг торгів у вересні було укладено з державними облігаціями – 21,8 млрд грн (100,6 рівня серпня 2021 року).

Серед 31 випуску ОВДП, з якими укладалися угоди, 6 випусків — з датою погашення в 2021 році (1,6 млрд грн), 13 випусків — з датою погашення в 2022 році (9,4 млрд грн), 7 випусків — з датою погашення в 2023 році (3,0 млрд грн), 2 випуски — з датою погашення в 2024 році (1,9 млрд грн), по 1 випуску — з датами погашення в 2025 (0,6 млрд грн), 2026 (0,1 млрд грн) та 2027 (0,1 млрд грн) роках.

Найбільша кількість угод укладена з ОВДП з датами погашення 2022-02-02, 2022-08-26 та 2022-11-23, найбільші обсяги — з ОВДП з датами погашення 2022-02-02, 2021-09-29 та 2021-12-01.

Серед облігацій зовнішніх державних позик України найбільшим попитом користувалися ОЗДП з датами погашення 2026-06-20, 2022-09-01 та 2027-09-01.

Обсяг торгів облігаціями підприємств у вересні склав 36 млн грн (99,8% рівня серпня 2021 року).

Найбільшим попитом користувалися облігації АТ "ТАСКОМБАНК" (серія I), АТ "ТАСКОМБАНК" (серія J) та ТОВ «СС ЛОУН» (серія A).

Обсяг торгів муніципальними облігаціями у вересні склав 2,9 млн грн.

Найбільшим попитом користувалися облігації Львівської міської ради (серія I) та Харківської міської ради (серія J).

У сегменті акцій підприємств у вересні 2021 року загальний обсяг торгів склав 6,3 млн грн (7% рівня серпня 2021 року).

На ПФТС завершилося IPO акційПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» .

У режимах торгів за технологіями «ринок заявок» та «ринок котирувань» найбільшим попитом користувалися цінні папери ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".

Індекс ПФТС за звітний період знизився на 0,4% до рівня 526,25 пункти.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власноюінформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 12.08.22
Кількість КУА303на 12.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 12.08.22
Кількість ІСІ1767на 12.08.22
Кількість НПФ*57на 12.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21