Новини УАІБ

31 серпня 2021

Загальні збори оновили склад керівних органів УАІБ та внесли зміни
до внутрішніх документів Асоціації

19 серпня 2021 року у Києві відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу. У зборах взяли участь представники 199 компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Учасники зборів заслухали та затвердили Звіт про діяльність УАІБ та Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік, План роботи та бюджет Асоціації на 2021 рік.

З метою приведення у відповідність внутрішніх документів УАІБ до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку» Загальні збори внесли зміни до Статуту УАІБ, Етичного кодексу Української асоціації інвестиційного бізнесу, Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу членами Асоціації, Положення про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу, Положення про Раду УАІБ, Положення про Дисциплінарний комітет УАІБ, Кодексу заходів дисциплінарного впливу УАІБ, Положення про Ревізійну комісію УАІБ.

Учасники Загальних зборів обрали новий склад керівних органів Асоціації - Ради, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії УАІБ.

До складу Ради УАІБ обрано: Буркова Юрія Юрійовича - ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку" (м.Київ), Захарчука Руслана Миколайовича - ТОВ "КУА "СТРОНГ КЕПІТАЛ" (м.Київ), Кадькаленка Андрія Сергійовича - ТОВ "КУА "Реноме-2008" (м.Київ), Кобець Наталію Анатоліївну – ТОВ КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Когута Ігоря Дмитровича - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Константинову Світлану Володимирівну - ТОВ "КУА "ВІП" (м.Київ), Кравченка Дмитра Васильовича - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Овчаренка Григорія Олександровича - ТОВ «КУА - АПФ «АПІНВЕСТ» (м.Київ), Петрашка Олексія Геннадійовича - ТОВ "КУА "ЕВКЛІД" (м.Київ), Петрука Сергія Івановича - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів), Пісного Андрія Івановича - ТОВ «КУА- АПФ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» (м.Київ).  

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка Олександра Володимировича - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Наталію Євгенівну - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Удовітченка Вячеслава Євгенійовича – ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (м.Київ).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Бойка Олександра Валерійовича - ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Болотіну Світлану Володимирівну - ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), Бондаренка Олександра Вікторовича – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Лучну Ольгу Олексіївну - ТОВ "Перший адміністратор пенсійного фонду" (м.Київ), Миронюка Сергія Степановича - ТОВ "КУА "АЙСЕНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (м.Київ), Петренка Сергія Миколайовича - ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ), Тараканову Анну Володимирівну - ТОВ "КУА "СІТІ КЕПІТАЛ" (м.Київ).

19 серпня 2021 року відбулися організаційні засідання новообраних керівних органів Асоціації. Головуючим Ради УАІБ обрано Пісного А.І., Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Петренко С.М.

*****

УАІБ: Загальні результати діяльності компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2021 року

Українська асоціація інвестиційного бізнесу оприлюднила загальні результати діяльності компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2021 року

В огляді УАІБ зазначається, що український фондовий ринок у квітні-червні 2021 року мав доволі волатильну, хоча й переважно висхідну динаміку, підтримуючи доходність фондів, що інвестують в ринкові інструменти капіталу. Зростання індексів дещо уповільнилося порівняно з 1-м кварталом, але обидва основні індикатори ринку акцій знову зросли,  причому один із них – практично на рівні середнього для ринків, що розвиваються.

Індустрії управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів у 2-му кварталі 2021 року у цілому зберігали позитивний тренд, хоча в окремих секторах активи фондів скоротилися. Сектор відкритих ІСІ у цей період зменшився через відтік капіталу, хоча вартість портфелів цих фондів загалом продовжувала підвищуватися. Венчурні ІСІ ж і далі зростали, у тому числі за рахунок сталого нарощення кількості корпоративних фондів. НПФ також зберігали позитивну, хоч і дещо сповільнену, динаміку. 

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 2-му кварталі 2021 року загальна кількість компаній з управління активами зросла на одну, до 307. Протягом квітня-червня було створено 9 нових КУА, а 8 – припинили свою діяльність. Із усіх КУА, 287 мали в управлінні від одного до 66-ти фондів, а понад 98% таких компаній управляли принаймні одним венчурним ІСІ.

Адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФу 2-му кварталі 2021 року не змінилася: 19. Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адмініструваня НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У 2-му кварталі 2021 року було зареєстровано 66 нових ІСІ, а нормативів досягли 60 фондів. Загальна кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), зростала 15-й квартал поспіль і на кінець червня становила 1560 (+2.4% за квартал).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.06.2021 року становила 54 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 45 відкритих, 3 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 32 КУА.

Страхові компанії (СК)

Кількість СК, що передали свої активи в управління КУА, та кількість КУА, що надавали такі послуги, у 2-му кварталі 2021 року не змінилася: станом на 30.06.2021 одна така компанія продовжувала управляти активами двох СК.

Активи в управлінні та ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА прискорили зростання у 2-му кварталі на 6.2% і станом на 30.06.2021 року сягнули 477 350 млн грн. Із початку року ці активи зросли на 12.4%, а за останні 12 місяців на кінець червня – на 26.6%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активи усіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, також зросли на 6.2% за 2-й квартал і на 26.6% за останній рік. Станом на 30.06.2021 вони дорівнювали 475 122 млн грн.

Активи діючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), на кінець червня 2021 року досягли 467 861 млн грн.  За 2-й квартал вони зросли на 6.0%, з початку 2021 року – на 13.0%, а за останні 12 місяців – на 26.1%.

Вартість чистих активів усіх сформованих ІСІ станом на кінець червня 2021 року сягнула 355 173 млн грн.У 2-му кварталі вона уповільнила темпи зростання: +4.5% за квартал і +22.6% за останній рік, а за перше півріччя-2021 додала 10.3%.

Сукупний чистий рух капіталу у відкритих ІСІ у 2-му кварталі 2021 року вперше з 4-го кварталу 2019 року був негативним: -9.6 млн грн. Проте за перше півріччя він залишався позитивним і значним – як і річний чистий притік до сектору, що на кінець червня становив 63.8млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у квітні-червні 2021 року уповільнили квартальне зростання до 2.8%, а річне – до 13.7%. За перше півріччя 2021 року вони додали 6.7% і станом на 30.06.2021 досягли 2 052 млн грн. НПФ в адмініструванні членів УАІБ мали 2 060 млн грн активів.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 2-му кварталі 2021 року повернулися до зростання: +4.8%. Із початку року вони додали 3.3%, а за останні 12 місяців – 12.1% і станом на кінець червня дорівнювали 176 млн грн.

Більше інформація на сайті УАІБ.

*****

Перенесено терміни набрання чинності Положення щодо нової системи
атестації фахівців ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що Міністерством юстиції України 30.08.2021 за №1133/36755 зареєстрованорішення Комісії від 05.08.2021 №609 «Про внесення змін до деяких рішень НКЦПФР».

Цим рішенням передбачається внесення змін, зокрема, до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (від 25.06.2020 №319 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2020 за №868/35151), в частині перенесення термінів набрання чинності окремих норм та вимог цього Положення.

Рішенням 609 передбачено, що з 01 січня 2022 року:

– атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадиться відповідно до Положення 319;

– особи, які станом на 31 грудня 2021 року мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом №215, які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, до закінчення строку дії таких посвідчень з метою отримання нового повинні в порядку, встановленому Положенням 319, і затвердженим цим рішенням, пройти повторну атестацію.

Регулятор звертає увагу, що до 01 січня 2022 року залишаються чинними:

– Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 року №215 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.10.1996 року за № 584/1609 (зі змінами);

– Порядок роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 року № 62 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.02.2013 року за № 232/22764 (зі змінами).

Наразі документ проходить процедуру систематизації у Міністерстві юстиції України, незабаром очікується його публікація.

*****

У парламенті зареєстровано законопроєкт щодо посилення незалежності та інституційної спроможності НКЦПФР

26 серпня 8 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №5865 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках".

У Пояснювальній записці говориться, що законопроєкт розроблено з метою побудови на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням у відповідності з Принципам Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та іншою міжнародною практикою.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з Принципам IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках;

впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.

Автори законопроєкту зазначають, що його положення містять суттєві зміни профільного Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", якими пропонується перегляд цілей та засад функціонування НКЦПФР, підвищення її регуляторної спроможності, розширення її повноважень, запровадження нових структурних механізмів їх реалізації, уточнення статусу службовців НКЦПФР тощо. Зокрема, передбачено запровадження нових категорій службовців – уповноважених Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення інспекції, на проведення досліджень, на супроводження та на розгляд справ про правопорушення тощо.

З метою законодавчого закріплення незалежності та спроможності вітчизняного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків у законопроєкті передбачається:

1) закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, зокрема, шляхом передбачення:

- операційної незалежності НКЦПФР при здійсненні своїх повноважень;

- захисту працівників НКЦПФР від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання;

- установлення особливостейфінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності НКЦПФР;

2) надання можливості здійснення фінансування та матеріально-технічного забезпечення НКЦПФР за рахунок надходжень від надання НКЦПФР адміністративних послуг, сплати внесківна регулювання професійними учасниками  ринків капіталу та організованих товарних ринків та коштів, які надходять для НКЦПФР в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, інших джерел, не заборонених законодавством, а також надання НКЦПФР права самостійно розподіляти та розпоряджатися такими коштами;

3) забезпечення нагляду за процесом формування кошторису НКЦПФР та контролю за його використанням;

4) закріплення особливостей порядку прийняття, набуття чинності та оскарження актів НКЦПФР, зокрема, збільшення ролі у цьому процесі представників громадськості;

5) закріплення статусу працівників НКЦПФР, передбачення для них заборон та обмежень, а також встановлення їх відповідальності;

6) врегулювання питання проведення НКЦПФР інспекцій та досліджень;

7) удосконалення процедури розгляду НКЦПФР справ про порушення законодавства та порядку застосування заходів впливу та фінансових санкцій;

8) уточнення засад функціонування саморегулівної діяльності на зазначених ринках тощо.

З метою створення правових умов для приєднання НКЦПФР до Меморандуму IOSCO та забезпечення можливості здійснення міжнародного співробітництва НКЦПФР Законопроєктом пропонується:

1) надання НКЦПФР повноважень щодо проведення досліджень для надання допомоги регулятору іноземної держави у рамках міжнародного співробітництва;

2) правові засади здійснення НКЦПФР обміну інформацією, зокрема, інформацією, яка містить банківську таємницю та персональні данні, а також забезпечення збереження інформації, отриманої в рамках міжнародного співробітництва.

Із законопроєктом №5865 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" можна ознайомитися за посиланням.

*****

НКЦПФР повідомляє про функціонування офіційного каналу зв’язку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на функціонування офіційного каналу зв’язку за електронними адресами: admittance@nssmc.gov.ua infat@nssmc.gov.ua

Для ефективності застосування електронних адрес та нагалодження комунікацій, Комісія затвердила відповідний порядок «Про затвердження Технічних параметрів та вимог щодо застосування засобів електронної пошти для цілей застосування офіційного каналу зв’язку» (Наказ Голови Комісії від 18.08.2021 №124).

Із зазначеним документом можна ознайомитись на офіційному вебсайті НКЦПФР у розділі Діяльність/Інформаційні технології/Технічні параметри та специфікації за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5

*****

ДПС впроваджує Інтерактивну податкову карту України

Державна податкова служба України за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України впроваджує Інтерактивну податкову карту України, повідомляє сайт ДПС.

Інтерактивна податкова карта України дає змогу в онлайн режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати актуальну податкову інформацію щодо агрегованих показників в частині сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов’язань, сум податкового боргу, надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах.

Інформація надається по Україні та у розрізі:

- регіонів;

- територіальних громад;

- видів економічної діяльності;

- податків;

- видів бюджетів;

- систем оподаткування;

- за організаційно-правовими формами;

- типом платника (фізичні та юридичні особи);

- статусом платника (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).

Наступним етапом заплановано реалізувати можливість відображення графіків, показників на звітну дату в порівнянні з попереднім періодом, створення паспортів територіальних громад.

Податкова карта вже доступна користувачам на вебпорталі ДПС та у відкритій частині Електронного кабінету,а також за посиланням:https://map.tax.gov.ua.

Інтерактивна податкова карта України працює у тестовому режимі.

*****

Заробітна плата у липні 2021 року зросла

Згідно даних Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2021р. становила 14345 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Порівняно із червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 0,2%, а за останні 12 місяців (відносно липня 2020р.) – на 21,5%.

Індекс реальної заробітної плати у липні 2021р. порівняно із червнем 2021р. становив 100,1%, а відносно липня 2020р. – 110,2%.

Коментуючи дані Держстату, Міністерство економіки зазначає, що позитивна тенденція із зростання заробітної плати порівняно з липнем минулого року спостерігається в усіх видах економічної діяльності. Зокрема, найбільшими темпами – у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (на 52,2%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (30,5%), надання інших видів послуг (28,4%),  мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (27,8%), освіти (27,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (27,2%).

Щодо регіонального зрізу, то середня зарплата зросла в усіх регіонах країни. Найбільше – у Закарпатській (24,4%), Хмельницькій (23,8%) та Волинській (23,7%) областях.

Загалом найвищий рівень оплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 24,9 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 24,5 тис. грн, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 20,7 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 19,2 тис. грн.

Найбільше заробляють у Києві (21 тис. грн), Донецькій (15,3 тис.  грн), Київській (14,5 тис. грн) та Запорізькій (14,1 тис. грн) областях.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власноюінформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 10.08.22
Кількість КУА303на 10.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 10.08.22
Кількість ІСІ1767на 10.08.22
Кількість НПФ*57на 10.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21