Новини УАІБ

06 липня 2021

НКЦПФР підбила підсумки розвитку системи недержавного пенсійного
забезпечення за 1-й квартал 2021 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила інформацію про розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення за 1-й квартал 2021 року.

Станом на 31.03.2021 у Держреєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди та 20 адміністраторів НПФ. Рік тому у цей же період у реєстрі було 63 НПФ та 22 адміністратори. Комісія також зазначає, що аналітична інформаційна довідка сформована за даними 19 адміністраторів щодо діяльності 58 діючих недержавних пенсійних фондів. Крім того, міститься інформація про 1 одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду.

Згідно з даними Комісії, недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України. Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 40, або 69,0% від загальної кількості діючих НПФ.

На 31 березня 2021 року адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 90,9 тис.шт.  пенсійних контрактів, що більше на  14,2% (11,3 тис. шт.) порівняно з цим же періодом у 2020 році. Зокрема, з вкладниками – фізичними особами – 84,1 тис. шт., з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт., з вкладниками – юридичними особами – 6,7 тис. шт.

Збільшення кількості пенсійних контрактів у І кварталі 2021 року у порівнянні з І кварталом 2019-2020 років пов'язане зі збільшенням пенсійних контрактів з фізичними особами.

У перші три місяці 2021 року пенсійні контракти укладено з 84,8 тисячі вкладників, з яких юридичні особи – 2,1 тисячі, або 2,5% від загальної кількості вкладників, фізичні особи –  82,7 тисячі, або 97,5%.

Кількість вкладників станом на кінець березня збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 1,8% (1,5 тис. вкладників) та станом на 31.03.2020 порівняно з аналогічним періодом 2019 року кількість вкладників збільшилася на 28,4% (18,4 тис. вкладників).

Загальна кількість вкладників за рік зросла за рахунок збільшення кількості вкладників фізичних осіб на 1,8%.

Загальна кількість учасників НПФ становила 886,9 тис. осіб (станом на 31.03.2020 – 878,3 тис. осіб), з яких отримали/отримують пенсійні виплати 87,6 тис. осіб (9,9% від загальної кількості учасників).

Переважну більшість учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 54,7%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили 25,3%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 19,3%, вікової групи до 25 років – 0,7%.

У кожній віковій групі більшість становлять чоловіки, а саме 57,7% від загальної кількості учасників НПФ.

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 31.03.2021 становили 1 150,4 млн грн, що на 16,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, при цьому одноразові виплати зросли на 9,1%, пенсійні виплати на визначений строк – на 28,6%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на кінець березня 2021 року було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 87,6 тисячі учасників, тобто 9,9% від загальної кількості учасників, які отримали/отримують пенсійні виплати.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/ отримує пенсійну виплату одноразово, на цей період становив 8,0 тис. грн (станом на 31.03.2020 – 7,5 тис. грн, станом на 31.03.2019 – 7,2 тис. грн) та середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, становив 113,7 тис. грн (станом на 31.03.2020 – 88,3 тис. грн., станом на 31.03.2019 – 68,1 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків станом у першому кварталі 2021 року становила 2 440,4 млн грн., збільшившись на 10,0% (221,3 млн грн) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

У загальній сумі пенсійних внесків основну частину, або 86,4%, становили пенсійні внески від юридичних осіб, на які припадає 2 108,7 млн грн.

На збільшення суми пенсійних внесків вплинуло збільшення суми пенсійних внесків від фізичних осіб на 38,5% (91,9 млн грн), від фізичних осіб-підприємців –– на 50,0% (0,1 млн грн) та від юридичних осіб — на 6,5% (129,4 млн грн).

Середній розмір пенсійного внеску за 3 місяці 2021 року на одного вкладника на  юридичну особу та фізичну особу - підприємця становить 15 851,38 гривні, на фізичну особу -  365,26 гривні.

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.03.2021 становила 3 636,4  млн грн, що на 17,1%, або на 529,9 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року та на 28,5%, або на 806,6 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Переважними напрямками інвестування пенсійних активів стали державні цінні папери (47,6%), депозити в банках (37,7% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (6,1%), облігації внутрішніх місцевих позик (2,9%), об’єкти нерухомості (2,5%).

Основними напрямками інвестування НПФ залишаються державні цінні папери та грошові кошти, розміщені на депозитах.

У 1-му кварталі 2021 року відбувся приріст вкладень в облігації місцевих позик (на 257,7%), банківські метали (на 38,2%), державні цінні папери (на 29,7%), в облігації підприємств (на 18,3%) та в акції (на 8,4%). При цьому, значно зменшився обсяг дебіторської заборгованості (на 49,9%) та вкладень в інші інвестиції (на 40,9%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на 31.03.2021 становив 2 705,3 млн  грн,  збільшившись у порівнянні з минулим роком на 540,2 млн грн, або на 25,0%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, зросли на 16,7 % у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і в цілому за час існування пенсійних фондів становлять 474,3 млн грн, або 13,0% від загальної вартості активів НПФ.

За рік такі витрати зросли на 16,7% (68,0 млн грн), у тому числі за рахунок надання послуг з управління активами НПФ на 34,0 млн грн (15,0%), послуг зберігача на 5,1 млн  грн (21,3%), проведення планових аудиторських перевірок на 1,7 млн грн (20,5%), пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами на 0,7 млн грн (14,0%), інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (у тому числі послуг з адміністрування НПФ) на 18,7% (26,5 млн грн).

Основна частина витрат, що відшкодовувалася за рахунок пенсійних активів, станом на 1-й квартал 2021 припадає на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів – 55,1% від загальної суми витрат. Витрати на: інші послуги, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (у тому числі послуг з адміністрування НПФ) становили 35,5%; на оплату послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду – 6,1%; з проведення планових аудиторських перевірок НПФ – 2,1%; пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третім особам – 1,2% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.

Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів – 11,7 % (за розрахунковий період, який становить 12 місяців до останньої звітної дати – 31.03.2020).

Детальніша інформація на сайті НКЦПФР.

*****

НДУ відкрив рахунок в Національному банку України

З 01 липня 2021 року набули чинності зміни законодавства щодо обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами, а також інших передбачених законодавством виплат у національній валюті та іноземній валюті з використанням грошового рахунку Центрального депозитарію (ЦД) у Національному банку України (НБУ), повідомляє Національний депозитарій України.

Ще на етапі формування Стратегії розвитку ринків капіталу, до появи Закону №738-IX (Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”), учасниками процесу, зокрема за участі міжнародних експертів, було сформовано майбутнє бачення механізму проведення грошових розрахунків через рахунок в Національному банку України. Для учасників ринку капіталу, які проводять розрахунки за угодами щодо цінних паперів, виплати доходів, та дивідендів, використання грошового рахунку в Національному банку - є максимально надійним та захищеним механізмом взаємодії. Практика виплати дивідендів через депозитарну систему України існує ще з 2013 р. для забезпечення одночасної виплати дивідендів та інших доходів акціонерам/інвесторам, що є реалізацією міжнародних стандартів з обробки корпоративних дій. Новації Закону були, зокрема, націлені на усунення ризику комерційного банку при обслуговуванні депозитарною системою виплати доходів, дивідендів та інших виплат, що виникають від володіння цінними паперами.

Грошовий рахунок ЦД в НБУ повністю захищено від ризиків арешту на законодавчому рівні, що унеможливлює наявність відповідних ризиків і до Центрального депозитарію.

*****

Індекс очікувань ділової активності сягнув найвищого значення з жовтня 2019 року – результати опитування підприємств у червні - НБУ

Бізнес у червні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності на тлі продовження карантинних обмежень. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. За червень 2021 року він становив 51.6 проти 50.5 у травні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.

У червні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств будівництва, промисловості та сфери послуг перевищували нейтральний рівень. Водночас очікування підприємств торгівлі залишаються песимістичними третій місяць поспіль.

Підприємства промисловості посилили оптимістичні оцінки ділової активності на тлі сприятливої зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури: у червні секторальний індекс зріс до 52.5 із 50.8 у травні. Респонденти суттєво поліпшили свої очікування щодо обсягу виготовленої продукції та зберігають позитивні настрої щодо збільшення обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сфери послуг також поліпшили оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс зріс у червні до 52.3 з 50.7 у травні. Респонденти очікують поліпшення за всіма показниками своєї діяльності, найбільше – зростання обсягів наданих послуг та замовлень у процесі виконання.

Підприємства будівництва (будівництва житлових і нежитлових приміщень) найсуттєвіше поліпшили оцінки щодо результатів своєї діяльності. У червні секторальний індекс зріс до 58.1 із 49.4 у травні, що є найвищим показником серед усіх інших секторів. Респонденти мають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень, а також уперше після вересня 2019 року очікують збільшення чисельності працівників.

Натомість підприємства торгівлі песимістично оцінюють результати своєї діяльності:секторальний індекс у червні знизився до 48.2 із 49.9 у травні та третій місяць поспіль перебуває нижче нейтрального рівня. Респонденти погіршили очікування за всіма показниками діяльності підприємств, зокрема щодо обсягу товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу, чисельності працівників. Більшість підприємств торгівлі й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства всіх секторів економіки очікують зростання цін на власну продукцію/послугина тлі подальшого подорожчання сировини, зростання закупівельних цін і цін постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими:підприємства всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 03 до 22 червня 2021 року. В опитуванні взяли участь 316 підприємств. Серед опитаних підприємств 42.1% – компанії промисловості, 28.8% – сфери послуг, 24.4% – торгівлі, 4.7% – будівництва, 36.1% респондентів – великі підприємства, 32.0% – середні, 32.0% – малі.

*****

11 липня розпочнеться кампанія розкриття суб'єктами господарювання
 своєї структури власності та кінцевих бенефіціарів - Мінфін

01 липня відбувся дводенний міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи», який проводився за підтримки ОБСЄ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства фінансів та Державної служби фінансового моніторингу України.

Учасники заходу обговорили проблеми верифікації даних про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) компаній та підвищення ефективності режиму розкриття інформації про КБВ у різних країнах. Окрема увага приділяється ключовим аспектам виявлення прихованих важелів контролю і зловживання корпоративними механізмами управління з точки зору запобігання та протидії відмиванню коштів та досвіду створення й ведення реєстрів бенефіціарної власності.

Як зазначив перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, спільні зусилля допоможуть зміцненню механізму розкриття інформації про бенефіціарну власність та впровадженню ефективних заходів щодо виконання Міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення (рекомендацій FATF).

Він також повідомив, що Мінфін вже запустив процес обов'язкового розкриття всіма компаніями України своєї структури та справжніх кінцевих бенефіціарних власників. Так, з 11 липня 2021 року набирає чинності Положення про форму та зміст структури власності. Цей наказ Мінфіну зобов’язує всі вітчизняні компанії з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника в обов’язковому порядку надавати відповідну інформацію державному реєстратору.

Д.Улютін підкреслив, що така ініціатива стане важливим інструментом у боротьбі з незаконними фінансовими потоками, ухиленням від сплати податків, корупцією, відмиванням коштів та фінансування тероризму.

*****

Національний банк оновлює правове поле для функціонування
деривативних фінансових інструментів

Національний банк України повідомляє про узгодження низки нормативно-правових актів із Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", що набрав чинності з 01 липня. Зміни передбачають:

  • Затвердження нового порядку погодження специфікацій деривативних контрактів грошового ринку.

Центробанк здійснює погодження типових форм деривативів, обіг яких відбувається на фондових біржах. 

Відповідно до вимог оновленого законодавства, якщо укладання деривативних контрактів грошового ринку має здійснюватися згідно зі специфікаціями, то оператор організованого ринку повинен попередньо (до реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку) погодити з Національним банком специфікації для кожного виду деривативних контрактів.

Новий порядок погодження цих документів визначений в Положенні про порядок погодження центробанком специфікацій деривативних контрактів грошового ринку. Норми цього документу визначають, зокрема: 

- мінімальні вимоги до пакета документів, що подається оператором організованого ринку до Національного банку;

- строки його розгляду та підстави для відмови оператору організованого ринку в погодженні специфікації деривативного контракту;

- дії оператора організованого ринку у разі, якщо після погодження специфікації деривативного контракту Національний банк відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції" запровадив нові заходи захисту.

  • Включення розрахунків за деривативними контрактами до переліку операцій, що здійснюються за поточними рахунками в національній та іноземній валюті нерезидентів (юридичних та фізичних осіб) та за кореспондентськими рахунками ЄБРР і банків-нерезидентів в національній валюті, що відкриті в банках України.

  • Приведення термінології та окремих визначень у нормативних документах Національного банку у відповідність до Закону про ринки капіталу, зокрема уточнено визначення "валютні операції на умовах "своп", "валютна операція на умовах "форвард", "форвардний договір".

Крім того, з метою узгодження нормативних документів Національного банку із Конвенцією ООН "Про привілеї та імунітети Обʼєднаних Націй"регулятор визначив, що режим поточних рахунків, відкритих ООН, не обмежується жодним фінансовим контролем, правилами або мораторієм будь-якого виду. 

За оцінками Національного банку, відповідні зміни забезпечать оновлення правового поля для функціонування ринку деривативних фінансових інструментів в Україні.

*****

Перша в Україні товарна біржа отримала ліцензії на ринках капіталу

30 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на черговому засіданні прийняла рішення про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу ТОВ «Українська енергетична біржа».

Товарна біржа отримала ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та клірингової діяльності з визначення зобов’язань.

Крім того, Комісія зареєструвала нові правила товариства, які відповідають чинному законодавству. Для отримання ліцензій біржа пройшла процес реорганізації своєї структури та готувалась до цієї події близько півроку.

«Це початок нової епохи на ринках капіталу та товарних ринках. Сьогоднішня подія є визначною не тільки для учасників ринку, а й для регулятора. Адже Комісія вперше повністю провела процедуру реєстрації ліцензіата за новими правила. Сподіваємось, що це тільки початок, і надалі ми отримаємо ще не один пакет документів від зацікавлених учасників ринків», – зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

*****

Підсумки торгів за червень 2021 року на "Українській біржі"

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у червні склав 2 018 357 795,61грн, а загальна кількість угод-537, йдеться на сайті УБ.

У структурі торгів за червень 2021 на корпоративні облігації припадало 0,38% сумарного обороту або 7 747 817 грн, 93,49% на державні облігації (ОВДП) або 1 886 920 489 грн, 1,66% на акцій або 33 462 277 грн, на інвестиційні сертифікати 0,06% або 1 132 400 грн, на іноземні цінні папери 4,37% або 88 132 313 грн та на ф’ючерси 0,05% або 962 500 грн.

У червні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 1,42% з 1 933,98 до 1 961,38 пунктів.

*****

Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2021 року

Протягом червня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1372 угоди на суму 21,7 млрд грн (+181% до травня 2021 р.), з початку року – 6 877 угод на суму 106,1 млрд грн (+14% до січня-червня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у червні 2021 року склав 37 млрд грн (+114% до травня 2021 р.), з початку року – 204 млрд грн (+30% до січня-червня 2020 р.)
У структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 98,9%, облігації підприємств та облігації міських позик – 1,0%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

Як повідомляється на сайті біржі, «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у червні з часткою загального біржового обороту 58%, з початку року - 52%, в т.ч. на ринку держоблігацій – 59% та 52% відповідно.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у червні порівняно з травнем збільшився у 2,8 рази, кількість угод - на 53%. Найбільший обсяг торгів у червні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,38%). 24,93% торгів проведено на ринку РЕПО, 75,06% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок.
Обсяг торгів у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 14%, кількість угод – у 2,1 рази.
Станом на 30.06.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 280, з них 177 – лістингові, 8 – іноземних емітентів.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 190 - держоблігації та держдеривативи, 29 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 27 - акції, 7 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом червня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 49 фінансовими інструментами (+7 до травня), з початку 2021 року – з 76 фінансовими інструментами (+8 до січня-червня 2020 р.)

*****

Огляд діяльності ПФТС за червень та перше півріччя 2021 року

У червні 2021 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 13,3 млрд грн (115% рівня аналогічного періоду 2020 року та 149% рівня травня 2021 року), повідомляє сайт біржі. У першому півріччі 2021 р. укладено 5 066 біржових контрактів на загальну суму 94,1 млрд  грн (149% та 180% рівня аналогічного періоду 2020 року).

На «ринку заявок» укладено 13% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) — 77% угод, на ринку односторонніх аукціонів (виключно первинні розміщення акцій та корпоративних облігацій) та на ринку РЕПО — по 5% угод.

У червні 2021 року 47 учасників торгів на ПФТС укладали угоди з 60 випусками цінних паперів (ОВДП – 36, ОЗДП — 5, акції – 8, корпоративні облігації – 6, муніципальні облігації — 5). У 1 півріччі 2021 р. 55 учасників торгів укладали угоди з 112 випусками цінних паперів (ОВДП – 55, ОЗДП — 9, акції – 21, корпоративні облігації — 16, муніципальні облігації — 5, цінні папери ІСІ — 1, цінні папери ІСІ іноземного емітента — 1, облігації іноземної держави — 1, акції іноземного емітента — 2, облігації іноземного емітента — 1).

Найбільший обсяг торгів у червні було укладено з державними облігаціями – 12,8 млрд грн (151% рівня травня 2021 року).

У сегменті акцій підприємств у червні 2021 року загальний обсяг торгів склав 2 млн грн (70% рівня травня 2021 року).

На ПФТС продовжувалося IPO акцій ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ — 43584706, тікер ПФТС — VERES). Впродовж квітня-червня укладено 346 угод на загальну суму 41,22 млн грн. Таким чином розміщено 82,43% дебютного публічного випуску акцій (загальний обсяг випуску — 50 млн грн).

У режимах торгів за технологіями «ринок заявок» та «ринок котирувань» найбільшим попитом користувалися цінні папери ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" та АТ "Прикарпаттяобленерго".

Індекс ПФТС за звітний період зріс на 0,5% до рівня 531,17 пункти.

*****

Держстат про доходи та витрати населення у I-му кварталі 2021 року

За даними Державної служби статистики, доходи населення у І-му кварталі 2021 році становили 983,6 млрд грн,  витрати – 1067,0 млрд грн, зменшення заощаджень – 83,4 млрд грн.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 18010 грн.


 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 10.08.22
Кількість КУА303на 10.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 10.08.22
Кількість ІСІ1767на 10.08.22
Кількість НПФ*57на 10.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21