Новини УАІБ

27 квітня 2021

Про ключові зміни у розкритті інформації КУА та ІСІ
на вебінарі УАБ розповіли фахівці НКЦПФР

23 квітня Українська асоціація інвестиційного бізнесу провела для членів Асоціації вебінар «Зміни у складанні, поданні та розкритті інформації щодо КУА та ІСІ», до участі у якому були запрошені фахівці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представники НКЦПФР розповіли про суттєві зміни при розкритті звітної інформації КУА, які запровадженні «Положенням про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР», що набуло чинності 1 квітня 2021 року.

Ключові зміни у розкритті інформації КУА та ІСІ:

            – виключено вимогу щодо подачі КУА (компаніями з управління активами) інформації про управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ). На сьогодні обов’язок щодо розкриття звітної інформації щодо діяльності

НПФ, у тому числі про управління активами, покладено на адміністраторів недержавних пенсійних фондів. Так, починаючи з 1 листопада 2020 року адміністратори НПФ подають зазначену звітну інформацію до НКЦПФР на щоденній основі;

            – щомісячну звітність по ІСІ (інститутам спільного інвестування) доповнено довідкою про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ;

            – щоквартальну звітність по ІСІ доповнено фінансовою звітністю та інформацією про юридичних осіб – учасників ІСІ закритого типу;

            – удосконалено порядок розкриття інформації про активи ІСІ стосовно цінних паперів, дебіторської заборгованості та корпоративних прав;

            – уточнено порядок та обсяг розкриття інформації ІСІ в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному вебсайті.


Зазначеними змінами Комісія вдосконалила порядок розкриття звітної інформації про ІСІ, що дозволить підвищити ефективність та прозорість ринку цінних паперів.

Детальніше з матеріалами вебінару можна ознайомитися на сайті УАІБ.

*****

Мінюст зареєстрував оновлені норми процедури фінансового
 моніторингу професійних учасників

Міністерство юстиції України зареєструвало зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Оновлене Положення удосконалює процедуру проведення первинного фінансового моніторингу для всіх його учасників. Більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.

Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:

за допомогою Системи BankID Національного банку України;

запроцедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.

Нові норми попередньо обговорювались з учасниками ринку на етапі розробки проєкту Положення. Також до тексту увійшли норми, аналогічні Положенню про здійснення фінансового моніторингу для банків.

Наразі документ проходить процедуру систематизації у МЮУ, незабаром очікується його публікація.

*****

НКЦПФР розробила проєкт стандартів корпоративного управління
для професійних учасників ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, повідомляється на сайті регулятора.

Проєкт складається з шести розділів, в яких прописані такі норми:

– розподіл професійних учасників за типами;

– вимоги до утворення та функціонування органу, відповідального за здійснення нагляду;

– введено поняття «колективної придатності органу»;

– вимоги до системи внутрішнього контролю та особливості функціонування її підрозділів: комплаєнсу, управління ризиками, внутрішнього аудиту;

– кваліфікаційні та інші вимоги до осіб, що забезпечують функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема, вимоги до ділової репутації;

– вимоги щодо визначення ідентифікованого персоналу професійного учасника, а саме осіб, діяльність яких має істотний вплив на профіль ризиків.
До того ж, передбачено норми щодо встановлення винагороди персоналу професійного учасника та особливості її визначення для різних категорій ідентифікованого персоналу. Зазначені особливості виплати винагороди акціями або правами на акції, порядок розкриття професійним учасником інформації про винагороду тощо.

Документ розроблений з урахуванням норм Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», запровадженого Законом №738-IX, та передбачає імплементацію норм низки Директив та Регламентів Європейського Союзу.

З проєктом можна ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії за посиланням.

УАІБ звертає увагу членів Асоціації, що запровадження запропонованих проєктом Стандартів корпоративного управління професійними учасниками ринків капіталу вимагатиме значного обсягу робіт для документування процесів професійної діяльності, розширення штату компаній, навчання персоналу, забезпечення функціонування органу нагляду, що, відповідно, потребуватиме додаткових витрат.

Також суттєво збільшується перелік питань, які потребуватимуть узгодження з НКЦПФР. Зокрема, якщо Закон №738 передбачає, що профучасники, які не віднесені до суспільно значущих або системно важливих можуть застосовувати спрощену систему корпоративного управління та не створювати необов'язкові для них комітети, то проєктом Стандартів пропонується запровадити принципово інший підхід: якщо профучасник не створює необов'язкові за законом комітети, він має надати до Комісії документи, інформацію тощо, які підтверджують, що з огляду на економічну сутність, обсяг та складність операцій, які здійснюються таким професійним учасником, та на перелік послуг, які надаються в рамках такої діяльності, такі вимоги є непропорційними, а відповідна функція виконується ефективно і без їх додержання.

Зауваження та пропозиції до проєкту Стандартів корпоративного управління компанії можуть подавати безпосередньо до НКЦПФР до 14 травня 2021р. на адреси: dmytro.peresunko@nssmc.gov.uayuriy.potyomkin@nssmc.gov.ua та в УАІБ до 06 травня 2021р. на адресу: tripolskaya@uaib.com.ua.

*****

Мінсоцполітики презентувало концепт роботи майбутньої
системи пенсійних накопичень

Міністерство соціальної політики представило в Офісі простих рішень та результатів Національної ради реформ законопроекти щодо запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

У презентації взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представники Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Світового банку, експерти Офісу простих рішень та результатів та ринку.

Як повідомляється на сайті Мінсоцполітики, оновлений концепт роботи системи підготовлено за результатами нарад під головуванням Прем’єр-міністра України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нарад з роботодавцями та профспілками, а також обговорень з експертами, бізнес-асоціаціями, об’єднаннями професійних учасників, громадськістю.

Доопрацьовані редакції законопроектів Мінсоцполітики направило до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Основні запропоновані зміни спрямовані на:

            розширення охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшення гендерного розриву у розмірі пенсій, зокрема включення до числа учасників системи людей, які доглядають непрацездатних родичів, є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, патронатними вихователями тощо;

            запровадження, за пропозицією Прем’єр-міністра України, системи без підвищення навантаження на бізнес та людей – за рахунок зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб;

            забезпечення для людини можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через «єдине вікно» з множинними точками доступу. Людина зможе обирати авторизований пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку та здійснені операції, надавати та отримувати іншу інформацію з використанням телекомунікаційних мереж через будь-який пристрій, в тому числі шляхом інтеграції Єдиного соціального реєстру із Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія», або при особистому зверненні до адміністратора Єдиного соціального реєстру чи відповідного авторизованого фонду;

            забезпечення для людини права без жодних обмежень у будь-який момент переводити свої накопичення з одного авторизованого суб’єкта до іншого;

збір, зберігання та оброблення даних про пенсійні накопичення людей під повним контролем держави в Єдиному соціальному реєстрі в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

            встановлення єдиних правил роботи для всіх суб’єктів, які надаватимуть послуги на ринку, незалежно від форми власності, що сприятиме розвитку конкуренції та знижуватиме ризики монополізації;

            визначення, з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, основним видом виплат у системі довічної виплати (в розмірі щонайменше одного прожиткового мінімуму), і права людини самостійно обирати вид виплати (довічна, одноразова, на визначений строк) на суму, що перевищує необхідну для виплати довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму. Також у ряді випадків передбачено право людини забрати накопичення одноразово, незалежно від віку.

Учасники зустрічі обговорили представлений концепт, механізми роботи системи, ризики та способи їх мінімізації, інституційну взаємодію. Експерти Офісу простих рішень запропонували найближчим часом надати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів комплекс уточнень до податкового законодавства.

Як зазначила Марина Лазебна, це була велика тривала робота. Ми мали знайти таку побудову системи, яка максимально захищає інтереси людей, і є не набором теоретичних ідей, а зможе запрацювати на практиці в наших реаліях. Доопрацьовані редакції законопроектів враховують величезну кількість зауважень основних стейкхолдерів, містять ретельно пропрацьовані та вибудувані компроміси. Ми впевнені, що вони можуть бути основою для розгляду народними депутатами у першому читанні. Вона висловила сподівання, що Верховна Рада України розгляне це питання в першому читанні протягом найближчих двох місяців.

*****

Українська економіка у 2021–2023 роках зростатиме темпами на рівні близько 4%, а інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року – Інфляційний звіт НБУ

Національний банк підготував та оприлюднив щоквартальний Інфляційний звіт.

Згідно з висновками НБУ інфляція почне знижуватися вже восени.Прискорення зростання споживних цін на початку 2021 року зумовлювали подорожчання продуктів харчування і палива в світі та високий споживчий попит в Україні. Інфляція підвищуватиметься до третього кварталу, але надалі почне впевнений рух у бік зниження. Тягнути до низу інфляцію будуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів та вплив від підвищенню облікової ставки НБУ. Як наслідок, у 2021 році інфляція становитиме 8%, а вже першій половині 2022 року – повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п.

Економіка перевищить докризовий рівень цього року.У 2021–2023 роках нас очікує стійке зростання економіки – близько 4%. Головним рушієм залишатиметься споживчий попит.

Цей прогноз враховує послаблення карантину "червоних зон" вже з травня та збереження формату адаптивного карантину в першому півріччі. На думку фахівців НБУ, за такого сценарію від’ємний внесок карантинних обмежень у річний ВВП складе 0,5–0,6 в. п.

Безробіття у 2021-му знижуватиметься повільно, а от доходи громадян зростатимуть активно.

Фахівці НБУ прогнозують, що у поточному році безробіття знизиться та в середньому за рік становитиме 9,1%. Але у 2022 році очікується його повернення до природнього рівня – 8,5%.

Доходи громадян продовжать підвищуватися. Їх підживлюватиме зростання економіки та соціальних стандартів. Очікується, що номінальна зарплата цього року зросте на 17,8% і на 9,7% наступного, а реальна – на 8,6% і на 3,9% відповідно.

Детальніше з квітневим Інфляційним звітом можна ознайомитися на сайті НБУ.

*****

Новий Консенсус-прогноз на 2021 рік: зростання ВВП, зменшення
дефіцити бюджету, зниження безробіття

Мінекономіки разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні підготувало ювілейний випуск Консенсус-прогнозу "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку", повідомляє Прес-служба Мінекономіки.

У цьому випуску висвітлені виклики, які постали перед світовою економікою та економікою України внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів.

Консенсус-прогноз, який міністерством готується вже 20 років, є одним з методів прогнозування, який широко використовується для прийняття рішень на макро, мезо та мікрорівнях.

Наразі консенсусна оцінка порівняно з попередньою дещо покращилася. 

За прогнозами експертів очікується зростання ВВП у 2021 році на рівні 4,1% (порівняно з попередньою оцінкою 3,2% станом на липень 2020 року) та на 2022 рік прогнозується на рівні 3,7% (3,5% попередня оцінка відповідно).

Бюджетне стимулювання, запроваджене для підтримки населення та бізнесу, зберігатиме високі позиції, що має своє відображення у розмірі дефіциту бюджету, який за оцінками експертів порівняно з 2020  роком поступово зменшуватиметься, але буде вищим за попередні оцінки (консенсусна оцінка на 2021  рік становить «мінус» 4,9% від ВВП проти «мінус» 3,4% попередньої оцінки консенсус-прогнозу, на 2022  рік  – «мінус» 4,3% на відміну від «мінус» 2,8%). 

В умовах виходу на траєкторію зростання поступово збільшуватиметься потреба у робочій силі і рівень безробіття знижуватиметься, але не вийде на допандемічний рівень (консенсусна оцінка на 2021 рік збереглася на рівні попередньої і становила 9,2%, на 2022 рік – дещо підвищилася до 8,7% на відміну від попередніх 8,5%). 

Консенсусна оцінка інфляції (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 рік становить 7,4% проти 6,0% (попередньої оцінки консенсус-прогнозу), на 2022 рік – 6,6% на відміну від 6,0% відповідно. 

У 2023-2024  роках, на думку експертів, в Україні триватиме зростання на рівні 3,5% у 2023  році та 3,9% у 2024 році, а інфляція повернеться до цільових орієнтирів НБУ (5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році). 

Головними консенсус-меседжами є: динамізм та невизначеність поточної ситуації як в Україні, так і у світі, що наразі формується під впливом фактору пандемії та вакцинації, запроваджених заходів підтримки економіки з боку влади різних країн; існування ряду ризиків, що створюють загрозу для сталого зростання вітчизняної економіки; відновлення зовнішнього попиту та можливості і обмеження, які у зв’язку із цим може отримати Україна; зростання витратності, що наразі підживлює інфляційні процеси в Україні і в світі, але згасатиме з часом; важливість для України відновлення інвестиційної активності: джерела, роль державної політики в цьому процесі та ризики.

Довідково. Наведений у публікації прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2024 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Інституту еволюційної економіки, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Міжнародного центру перспективних досліджень, Інвестиційної банківської компанії ICU, ConcordeCapital, CASE Україна, АТ "УКРСИББАНК".

*****

Комісія допустила до обігу в Україні казначейські облігації США
та акції іноземних інвестфондів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 20 квітня 2021 року прийняла рішення щодо допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України, а саме:

            - казначейських облігацій уряду США/U.S. Treasurynotes;

            - облігацій SSBNO. 1 PLC;

            - акцій інвестиційного біржового фонду іноземного емітента iSharesAsia 50 ETF;

            - акцій інвестиційного біржового фонду іноземного емітента VaneckVectorsGoldMinersETF.

Процедурою передбачено, що рішення про допуск ухвалюється НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Національного депозитарію України.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. 

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 34 цінних папери іноземних емітентів.

*****

ЄБРР підтримує ініціативу Мінрегіону щодо реформування нормативно-правового регулювання будівельної галузі України

26 квітня відбулася робоча зустріч представників ЄБРР та Мінрегіону, на якій було обговорено низку питань щодо співпраці по реформуванню будівельного сектору та поточного стану реалізації проєктів, які підтримує ЄБРР в Україні. Про це йдеться на сайті міністерства.

Як зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інтеграція міжнародних стандартів, зокрема, включення європейських принципів в межах удосконалення нормативно-правової бази будівельного сектору є пріоритетним завданням політики, яку провадить Мінрегіон. Ми працюємо над тим, щоб успішний світовий досвід законодавчих ініціатив отримав практичне застосування в нашій країні, і вдячні ЄБРР за підтримку наших ініціатив.

Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці в реалізації проєкту «Реформування нормативно-правового регулювання будівельної галузі в Україні» та подальше удосконалення сфери містобудування як одного із ключових пріоритетів діяльності Мінрегіону.

Представники Європейського банку реконструкції та розвитку підкреслили готовність ЄБРР продовжувати ефективну співпрацю, а також позитивно оцінили прагнення України гармонізувати законодавство згідно з кращими європейськими практиками.

*****

Держстат про індекс промислової продукції у січні–березні 2021 року

За даними Держстату у березні 2021 р. індекс промислової продукції становив: сезонно скоригований (порівняно з лютим 2021 р.) ­101,8%; скоригований на ефект календарних днів (порівняно з березнем 2020 р.) 102,4%.

У січні–березні2021 р. порівняно із січнем–березнем2020 р. індекс промислової продукції становив 98,0%, у т.ч. в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 97,2%, переробній – 96,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 104,1%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 06.12.21
Кількість КУА306на 06.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 06.12.21
Кількість ІСІ1690на 06.12.21
Кількість НПФ*56на 06.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21