Новини УАІБ

01 вересня 2020

УАІБ стала ОПУ та СРО за другим видом профдіяльності – діяльність
з адміністрування недержавних пенсійних фондів

27 серпня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала Українську асоціацію інвестиційного бізнесу як Об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) за другим видом професійної діяльності - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та надала Асоціації статус саморегулівної організації (СРО) за цим видом професійної діяльності.

Рішення про реєстрацію УАІБ як Об'єднання професійних учасників та саморегулівної організації за другим видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів було прийнято на позачергових Загальних Зборах членів УАІБ 10 липня 2020 року. 

УАІБ заснована у квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

Станом на 20 серпня 2020 року УАІБ об'єднує 300 компаній: 298 КУА, які управляють активами 1485 інститутів спільного інвестування (ІСІ), 60 недержавних пенсійних фондів (НПФ), 2 страхових компаній (СК), а також 15 адміністраторів НПФ (з них 13 поєднують діяльність з управління активами інституційних інвесторів та адміністрування НПФ).

*****
Комітет MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував 2-й звіт про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємних оцінок.

Як повідомляє Держфінмоніторинг, Україна стала однією з перших країн, що звітували про свій прогрес MONEYVAL в онлайн режимі за так званою «письмовою» процедурою розгляду та прийняття рішень, що застосована MONEYVAL через пандемію COVID-19 та обмеження введені у зв’язку із цим.

Результатам досягнутим у другому Звіті про прогрес передувала злагоджена та продуктивна робота Уряду та Парламенту, що призвела до прийняття нового профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері ПВК/ФТ.

Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.

У висновках міжнародних експертів йдеться, що Україна в значній мірі імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект.

Водночас, MONEYVAL продовжує здійснювати моніторинг України в частині покращення рейтингів за такими напрямками як:

новітні технології (Рекомендація 15);

фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6);

фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7);

регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28);

ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33)

Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, успішне затвердження другого звіту про прогрес, незважаючи на обмеження спричинені COVID-19, є результатом цілеспрямованого та незворотного курсу України до найвищих міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ».

*****

Змінена процедура припинення інститутів спільного інвестування

21 серпня 2020 року набрало чинності рішення Комісії від 25.06.2020 №318 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР (щодо припинення інститутів спільного інвестування), зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 07.08.2020 за №759/35042, №760/35043. Про це повідомляється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Документом передбачено, що ліквідаційна комісія інституту спільного інвестування (ІСІ), який на дату набуття чинності цього рішення перебуває в процесі ліквідації та в активах якого знаходяться цінні папери, до яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження, а саме:

            – на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи;

            – на підставі рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи;

            – або у зв’язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

            – перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації корпоративного інвестиційного фонду/пайового інвестиційного фонду — має право протягом трьох місяців з дати набуття чинності цього рішення провести розрахунки з учасниками такого фонду та подати до Комісії документи для скасування реєстрації випуску цінних паперів фонду, за наступних умов:

             отримання згоди всіх учасників фонду на такі розрахунки;

            здійснення всіх заходів, які передують проведенню розрахунків з учасниками фонду.

На початку такої процедури необхідно додати до письмового повідомлення Комісії щодо прийнятого рішення про ліквідацію фонду документи, засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії:

            – копію звіту про фінансовий стан фонду складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію;

            – копію довідки про вартість чистих активів фонду, розрахованої на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію.

Комісією запроваджено механізм здійснення розрахунків з учасниками фондів до реалізації (розподілу)/погашення протягом строку ліквідації фондів за умови письмової згоди всіх учасників таких фондів на здійснення цих розрахунків. Цей механізм передбачає здійснення ліквідаційною комісією всіх необхідних заходів щодо його реалізації. Завершення кожного з етапів припинення фондів супроводжується наданням до Комісії відповідних підтверджуючих документів.

Подання до Комісії документів для виключення відомостей про фонд з Реєстру здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів:

            – з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Фонду, проспекту емісії акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у разі відсутності після скасування реєстрації в активах фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;

            – з дати закриття в депозитарній установі рахунку в цінних паперах фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів фонду.

Рішення розроблено з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних з порядком припинення корпоративного інвестиційного фонду і пайового інвестиційного фонду

З текстом документа можна ознайомитися: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35042.html

*****

В Україні запрацював Гід з державних послуг

27 серпня запрацював Гід з державних послуг — інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.

Раніше в Україні не було єдиної платформи, де можна було б дізнатися про будь-яку державну послугу у зручній формі.

Гід з державних послуг (https://guide.diia.gov.ua/) на порталі Дія містить повну та достовірну інформацію щодо 1 000 послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json.

Інформацію про послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших категорій — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

Гід є офіційним джерелом про державні послуги в Україні. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування при наданні певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи.

Проект реалізовано завдяки підтримці проекту USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проекту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

*****

Уряд підтримав законопроєкт про перелік державних підприємств,
що не підлягають приватизації

26 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Закону ”Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. Загальна кількість становить 659 об’єктів.

За інформацією Мінекономіки, держпідприємства, які є стратегічно важливими для життєдіяльності суспільства, енергетичної незалежності та захисту держави, приватизуватися не будуть.

Список підприємств, що не підлягають приватизації, формувався на основі численних експертних обговорень і пропозицій, наданих заінтересованими органами.

Об'єкти включалися до переліку відповідно до критеріїв щодо заборони приватизації, а саме:

- підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави;

- є природними монополіями;

- діяльність яких має критично важливе значення для суспільства.

Прийняття Закону дозволить оптимізувати та зменшити навантаження на державний сектор економіки, а також посилити контроль держави за збереженням і використанням майна акціонерних товариств, державних підприємств, установ та організацій, що не підлягають приватизації.

*****

Кабмін затвердив Порядок формування і ведення ліцензійного реєстру

Кабінет Міністрів ухвалив постанову “Про затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру”.

Як повідомляє Урядовий портал, постанова встановлює перелік відомостей, які містяться у реєстрі, порядок його формування та ведення.

Ліцензійний реєстр ведеться в електронній формі органом ліцензування. Постанова визначає, які відомості та в які строки має бути внесено у реєстр. Інформація з реєстру є відкритою та загальнодоступною (окрім паспортних даних та РНОКПП).

Завдяки ухваленій постанові реєстр стане більш зручним як для органів ліцензування, так і для споживачів. А також буде значно зменшено витрати часу та коштів на отримання актуальної інформації з реєстру.

Постанова також забезпечить прозорість порядку розгляду документів та прийняття рішень органами ліцензування. А також відкритість даних щодо кількості і місць знаходження суб’єктів господарювання, які мають право провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

*****

НДУ удосконалює електронні сервіси для клієнтів

Центральний депозитарій продовжує покращувати свої електронні сервіси та розширює перелік розпоряджень, які можуть бути надані у вигляді електронного документу.

Як повідомляє сайт НДУ, зараз засобами веб-сервісу «Кабінет клієнта» вже можете подати:

 • Розпорядження на побудову реєстру/переліку
 • Розпорядження на побудову інформаційної довідки на основі реєстру
 • Розпорядження на депонування глобального сертифікату
 • Розпорядження за депонування  тимчасового глобального сертифікату
 • Запит на складання довідки про стан рахунку
 • Запит на складання довідки про операції по рахунку
 • Розпорядження на переказ цінних паперів
 • Розпорядження на виплату доходу/сум погашення за цінними паперами
 • Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам через ДСУ
 • Розпорядження на відміну розпорядження, яке можна створити натиском однієї кнопки, і Вам залишається лише накласти КЕП
 • Розпорядження на погашення випуску! (нове!) 
  Відтепер клієнти зможуть бачити актуальну інформацію щодо наявного авансу на рахунку при формуванні будь-якого розпорядження. Перевірити відсутність заборгованості та достатність авансового платежу можна і за електронною адресою helpdesk@csd.ua.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 27.01.22
Кількість КУА305на 27.01.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 27.01.22
Кількість ІСІ1750на 27.01.22
Кількість НПФ*57на 27.01.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21