Новини УАІБ

26 серпня 2020

Верховна Рада ратифікувала договори з Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро

25 серпня 2020 року Верховна Рада України підтримала Закон України «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним Банком України як Агентом позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)».

Як підкреслив, представляючи законопроект у парламенті, Міністр фінансів України Сергій Марченко, допомога Європейського Союзу є надважливою в умовах зниження економічної активності в нашій державі внаслідок карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, та є свідченням послідовної політики ЄС щодо підтримки України та дружніх відносин між сторонами.

Нагадаємо, Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду було підписано 23 липня цього року в Брюсселі в рамках виняткової підтримки, що надається Європейським Союзом країнам Європейської політики сусідства, зокрема Україні, для підтримки їх зусиль з подолання наслідків кризи, зумовленої поширенням COVID-19.

Реалізація вказаних договорів дозволить Україні залучити додатковий зовнішній фінансовий кредитний ресурс на пільгових умовах задля забезпечення належної стабільності фінансово-економічної системи держави.

Тривалість програми становить 12 місяців і передбачатиме виплату 2-х траншів по 600 млн євро, 1-й з яких є безумовним і буде виділений одразу після ратифікації та набрання чинності міжнародними договорами. 2-й транш має бути виділений за результатами оцінки виконання Україною заходів з реформування узгоджених сторонами секторів реалізації державної політики, зокрема:

- управління державними фінансами;

- належне урядування та верховенство права;

- покращення бізнес-клімату;

- секторальні реформи та державні підприємства.


*****

НКЦПФР погодила внутрішні документи та зміни до внутрішніх документів УАІБ

18 серпня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про погодження внутрішніх документів Української асоціації інвестиційного бізнесу та зміни до до внутрішніх документів, поданих на розгляд регулятора після позачергових Загальних зборів членів УАІБ, які 10 липня прийняли рішення про реєстрацію УАІБ як Об'єднання професійних учасників (ОПУ) та саморегулівної організації (СРО) за другим видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

НКЦПФР погодила внутрішні документи УАІБ, а саме:

- Правила ведення адміністратором недержавного пенсійного фонду персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду;

- Порядок надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення членом УАІБ – адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.


Також НКЦПФР погодила зміни до таких внутрішніх документів УАІБ:

- Етичний кодексу Української асоціації інвестиційного бізнесу (нова редакція);

- Зміни до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу членами Асоціації;

- Зміни до Положення про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу;

- Зміни до Порядку контролю за дотриманням членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог внутрішніх документів Асоціації;

- Зміни до Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ;


*****

Набули чинності Рішення НКЦПФР щодо припинення інститутів спільного інвестування

21 серпня 2020 р. набули чинності Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо припинення інститутів спільного інвестування)».

Цим рішенням вносяться зміни до таких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2133/24665;

Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2128/24660.

Зміни вносяться з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних з порядком припинення корпоративного інвестиційного фонду і пайового інвестиційного фонду.

Особливою та довгоочікуваною новелою цих змін є можливість розрахунків з учасниками фонду до реалізації (розподілу) цінних паперів/погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв’язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності таких цінних паперів в активах Фонду).


*****

Комісія встановила перелік небанківських фінустанов, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів

18 серпня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів».

Документ встановлює, що до переліку небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів відповідно до вимог міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, та мають надавати інформацію про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), а також іншого міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору, належать професійні учасники фондового ринку, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять професійну діяльність на фондовому ринку, а саме:

 • діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерську діяльність;
 • діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами;
 • депозитарну діяльність – депозитарну діяльність депозитарної установи,
 • за винятком тих, які відповідають критеріям, установленим у Додатку II до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

 

Враховуючи рішення НКЦПФР, компанії з управління активами та адміністратори недержавних пенсійних фондів не зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів.

Рішення набере чинності з дня його офіційного опублікування.


*****

Світові венчурні інвестиції продемонстрували сталу стійкість у другому кварталі 2020 року

Світові венчурні інвестиції продемонстрували сталу стійкість у другому кварталі 2020 року, досягнувши 62,9 млрд дол. США в результаті укладення 4 502 угод, що майже дорівнює загальній сумі інвестицій за перший квартал цього року і лише несуттєво відрізняється від обсягу інвестицій за другий квартал 2019 року, в якому були зареєстровані інвестиції на суму 69,8 млрд дол. США. Про це свідчать результати дослідження, проведеного KPMG Private Enterprise.

Венчурні інвестори продовжували вливати кошти у свій існуючий портфель - особливо в компанії, які знаходяться на більш пізніх етапах свого розвитку. Зосередженість на угодах з такими компаніями є продовженням тенденції інвестування в більш безпечні угоди, що спостерігалися у попередніх кварталах до початку пандемії COVID-19.

Хоча вплив пандемії на ринок венчурного капіталу на сьогодні є незначним, нові обставини суттєво прискорили тенденції розвитку цифрових технологій та посилили значення цифрових бізнес-моделей і рішень, таких як B2B та edtech (освітні технології). Станом на кінець першого півріччя на рішення B2B припадало 14,3 млрд дол. США у загальній сумі венчурних інвестицій.

Станом на кінець першого півріччя залучення венчурного капіталу на глобальному рівні було досить активним, вже було залучено понад 60 млрд дол. США для 299 фондів.

Темпи корпоративних венчурних інвестицій уповільнюються, оскільки інвестори зосереджуються на своїх ключових об’єктах

Обсяг корпоративних венчурних інвестицій значно зменшився протягом першого півріччя 2020 року, опустившись нижче 1 000 угод в усьому світі у ІІ кварталі 2020 року. З огляду на глобальну пандемію, багато корпорацій зосередилися на пошуку шляхів покращення власної операційної моделі, а не на інвестуванні у стартапи.

У Звіті також зазначається, що хоча деякі країни і території відкривають свої економіки, проблеми у сфері міжнародних подорожей та укладення угод, швидше за все, залишатимуться. Це змушує багатьох венчурних інвесторів більше зосереджуватись на можливостях, які їм пропонують місцеві ринки, що може негативно впливати на компанії, що знаходяться на стадії зростання і працюють у менш зрілих юрисдикціях, які істотно залежать від міжнародних інвестицій.


*****

«ЮКРЕЙНІНВЕСТ» ініціює створення Інвестиційного Атласу 2.0

За сприяння Торгово-промислової палати України ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ» ініціювала створення Інвестиційного Атласу 2.0, куди увійдуть перспективні інвестиційні проєкти. Про це повідомляє сайт ТППУ.

Розуміючи необхідність постійного оновлення Атласу та, зокрема, враховуючи економічні зміни, спричинені пандемією COVID-19, ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ» розробляє Інвестиційний Атлас 2.0, презентація якого планується до 1 жовтня 2020 року.

Ініціатори запрошують усіх зацікавлених у розміщенні інформації про свій проект в Інвестиційному Атласі 2.0 заповнити гугл-форму за посиланням .
 

*****

АРМА затвердило Порядок проведення конкурсного відбору управителів активами

Тендерний комітет АРМА з питань управління активами розробив та затвердив Порядок проведення конкурсного відбору управителів активами, який визначає механізм відбору суб’єктів господарювання для управління активами, переданими Агентству судовими ухвалами.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному вебсайті АРМА за посиланням: https://bit.ly/3heYWVf.

Як повідомляє АРМА, запровадження Порядку дозволить унормувати процес відбору, визначити його послідовність, критерії і надати конкурсним процедурам більш зрозумілого та передбачуваного характеру для бізнесу і громадськості.

Затверджений Порядок застосовуватиметься, зокрема, для відбору управителів на активи, конкурси щодо яких (етап прийому документів) на сьогодні тривають.


Порядок регламентує проведення всіх етапів конкурсу, визначає його зміст та умови, зокрема:

 • алгоритм публічного оголошення;
 • чіткий перелік документів, необхідних для участі у відборі, та порядок їх подання до АРМА;
 • кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники;
 • підстави допуску/недопуску учасників та проведення конкурсу;
 • процедуру засідання Тендерного комітету з питань управління активами;
 • критерії визначення та механізм обрання переможця конкурсу;
 • спосіб оприлюднення результатів конкурсу тощо.
   

АРМА звертає увагу потенційних учасників конкурсних відборів на те, що внаслідок запровадження Порядку оновлено перелік і зміст типових зразків документів, які необхідно подавати для участі у конкурсі.


*****

Дані Держстату за перше півріччя-2020 свідчать про зниження інвестицій та зниження темпів падіння промислового виробництва у липні

Капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн. Це на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як повідомляє Держстат, зниження інвестицій було зафіксовано вусіх галузях.

Найменше падіння було в "Фінансовій та страховій діяльності" - 0,2%, а також сфері "Інформація та телекомунікації" - 8,3%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 37,2%, у сільське господарство - 44,5%.

У сфері "охорона Здоров'я та надання соціальної допомоги" інвестиції впали на 40,9%, у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" на 74,4%.

***

За даними Держстату, обсяги промислового виробництва у липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,2%. Це менше, ніж у червні, коли було зафіксовано падіння на 5,6%.

За 7 місяців промвиробництво порівняно з цим же періодом минулого року впало на 7,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 5,5%, у переробній промисловості - падіння на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 5,3%.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів302на 04.09.20
Кількість ІСІ1505на 04.09.20
Кількість НПФ*60на 04.09.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 04.09.20
Кількість КУА298на 15.08.20
Кількість СК*2на 31.07.20
Активи, млн. грн.

393 400

на 31.07.20