Новини УАІБ

14 липня 2020

Позачергові Загальні збори членів Асоціації вирішили зареєструвати УАІБ
як ОПУ та СРО з адміністрування недержавних пенсійних фондів

10 липня 2020 року відбулися позачергові Загальні збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу, які проходили шляхом письмового опитування.

Участь у Загальних зборах УАІБ взяли 188 членів Асоціації, які заповнили і надіслали свої бюлетені.

Позачергові Загальні збори прийняли рішення про реєстрацію УАІБ як Об'єднання професійних учасників (ОПУ) та саморегулівної організації (СРО) за другим видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Загальні збори затвердили Напрями розвитку УАІБ як СРО за видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів на 2020-2021 роки, а також Правила ведення адміністратором недержавного пенсійного фонду персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду.

Рішенням Загальних зборів також внесено зміни до:

  • Етичного кодексу УАІБ
  • Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу членами Асоціації
  • Положення про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу.

*****

Відбулося засідання Ради УАІБ

09 липня 2020 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ, яке проходило у дистанційному режимі за допомогою конференц-платформи ZOOM.

Члени Ради розглянули звіт про виконання плану та бюджету УАІБ за 2-й квартал 2020 року та на підставі звіту Ревізійної комісії ухвалили його.

Рада обговорила та затвердила план роботи та бюджет УАІБ на 3-й квартал 2020 року. 

Члени Ради прийняли рішення про внесення змін до:

  • Порядку контролю за дотриманням членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог внутрішніх документів Асоціації;
  • Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ.

На засіданні затверджено Порядок надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення членом УАІБ - адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Узгоджено питання щодо приведення у відповідність до вимог внутрішніх документів УАІБ Договору про членство в УАІБ та діяльності членів УАІБ, що мають ліцензію з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Члени Ради внесли зміни до складу та функціональних обов’язків членів Дирекції УАІБ у зв'язку введенням до складу Дирекції УАІБ нової посади – заступник Генерального директора – директор з питань накопичувального пенсійного забезпечення.

Рада виключила зі складу членів УАІБ ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ» (м.Київ) на підставі рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться у серпні 2020 року.

*****

УАІБ: Огляд діяльності відкритих ІСІ в Україна за червень 2020 року

За підсумками червня індекс Української біржі зменшився на -0,33%, а індекс ПФТС  – на -0,14%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+1,16%), на другому – відкриті (+0,61%), закриті ІСІ – на третьому (-1,24%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.06.2020 р. становила  90,11 млн грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +225,53тисгрн. (+0,25%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -663,66 тис грн.

Переважна більшість відкритих фондів завершила місяць зі збільшенням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «червоній» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +2,60% до -1,34%.

За результатами червня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ став фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+172,32 тис грн (+5,07%)) – додаткове розміщення 309 ІС (+6,49% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +222,43 тис грн.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-547,80 тис. грн. (-3,88%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-5,34% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -756,80 тис грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-154,53 тис грн. (-2,62%)) – чистий відтік становив -95,92 тис грн. через викуп певної кількості (-1,62% в обігу) інвестсертифікатів;

«КІНТО-Казначейський» (+18,03 тис. грн. (+0,55%)) – так само, пред’явлення до викупу 67 ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -18,02 тис грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (32,68% сукупної ВЧА (29,33 млн грн)), другу сходинку – фонд «ОТП Класичний» (15,06% (13,58 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (8,41 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,38% (5,75 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «Софіївський» (5,44% (4,90 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+2,60%), «Надбання» (+1,87%) та «ОТП Класичний» (+1,54%).

*****

Президент України підписав Закон про створення в Україні національного органу інтелектуальної власності

Президент України підписав Закон № 703-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" (проект № 2255). 14 липня 2020 року Закон опублікувала газета "Голос України"

Закон, яким передбачається створити національний орган інтелектуальної власності, Верховна Рада України прийняла 16 червня 2020 року.

Функції національного органу інтелектуальної власності виконуватиме юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів. 

Довладних повноважень, делегованих НОІВ,належатиме: 

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;

- визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково у порядку, передбаченому законом;

- опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

- інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 7 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

*****

Сергій Марченко: Україна розраховує на внутрішнього інвестора

"Україна розраховує на внутрішнього інвестора. У нас недооцінений потенціал внутрішнього ринку і внутрішніх інвестицій. Мінфін продовжує працювати над побудовою конкурентного та прозорого внутрішнього ринку ОВДП. А питання довіри до емітента - є основним як для успіху на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках капіталу" - про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня", повідомляє Урядовий портал.  

«Коронакриза довела, що Україна має достатньо внутрішніх ресурсів, які потрібно максимально ефективно використовувати. Існує інтерес до ОВДП з боку державних і приватних банків. Завдяки цьому ми буквально за місяць знизили дохідність ОВДП з 12 до 7,5-8%. При цьому зберігся попит, достатній для фінансування бюджету», - наголосив він.

На його думку, питання довіри є ключовим щодо активного залучення людей до довгострокових фінансових інструментів.

«Безумовно, це питання часу. Люди побачать певний сенс і інтерес такого інвестування. Думаю, в майбутньому ми зможемо активно залучати гроші громадян в держоблігації. Це буде вигідно і громадянам, і державі», - підкреслив Міністр.

Він відзначив, що з огляду на рівень доходів громадян, цей інструмент наразі доступний для вузького кола інвесторів. «Але Україна прагне рости як країна і хоче, аби доходи її громадян зростали. Тому ми повинні мислити стратегічно. У майбутньому ми будемо розвиватися нормальними темпами, і громадяни розглядатимуть для себе ці інструменти. Тим більше українські банки вже запускають онлайн рішення, які спрощують інвестування для фізичних осіб», - наголосив Сергій Марченко. 

*****

Комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендує прийняти за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління"

На засіданні КомітетуВерховної Ради з питань антикорупційної політики було розглянуто проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління» (№ 3435), який члени Комітету рекомендують парламенту прийняти за основу і в цілому. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як повідомив один із авторів законопроекту народний депутат Олег Макаров,  законопроектом пропонується продовжити строк для передачі посадовими особами акцій в управління у разі наявності в системі депозитарного обліку обмеження на здійснення операцій з акціями, а також не поширювати обмеження стосовно мінімальної суми договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою на договори, що укладаються на виконання вимог ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції".

На засіданні також було розглянуто проект Закону «Про внесення змін до статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання окремих питань передачі в управління корпоративних прав» (№ 3611). Однак, як зазначила Голова Комітету Анастасія Радіна, до законопроекту надійшли зауваження від НАБУ і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Члени Комітету вирішили створити робочу групу і напрацювати узгоджений законопроект.

***** 

Мінцифри співпрацюватиме з ринком для регулювання сфери віртуальних активів

Міністерство цифрової трансформації продовжує створювати умови для легалізації ринку віртуальних активів в Україні. На цьому тижні підписано меморандум з Асоціацією «Блокчейн Україна» про співпрацю у розробці законопроєкту щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Меморандум передбачає також співпрацю щодо погодження з міжнародними стандартами та рекомендаціями щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно віртуальних активів, розробку державної стратегії стимулювання розвитку сфери та створення інвестиційних умов для ведення бізнесу в Україні, створення концепції та умов транспарентності державних процедур і розвитку інструментів суспільного моніторингу, створення концепції впровадження технології блокчейн у роботу державних реєстрів та інституцій України.

Як зазначається на сайті відомства, саме співпраця Мінцифри з Асоціації «Блокчейн Україна» стане ключовим фактором у формуванні ринку віртуальних активів. А це ще раз доводить, що правове поле для ринку віртуальних активів не нав’язується державою, а створюється з урахуванням побажань бізнесу.
Довідково:

11 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №3637 «Про віртуальні активи», який розроблено Мінцифри, депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та Асоціацією «Блокчейн Україна». Але якщо після прийняття профільного закону №3637 не внести зміни до Податкового кодексу, це призведе не до відкриття ринку, а до полювання на індустрію з різними трактуваннями податкових зобов'язань. Тому Мінцифри разом з блокчейн-спільнотою вже розробляє законопроєкт, який дозволить ці зміни внести.

*****

Держстат України: інфляція на споживчому ринку у червні сповільнилася

За даними Державної служби статистики інфляція на споживчому ринку в червні 2020 року  порівняно із травнем 2020 року становила 0,2%, з початку року – 2,0%.

Базова інфляція в червні 2020 року порівняно із травнем 2020 році становила 0,0%, з початку року – 1,5%.

*****

В Україні скоротилася кількість публічних акціонерних товариств

Згідно з даними Державної служби статистики,станом на 1 липня 2020 року кількість публічних акціонерних товариств в Україні скоротилася до 1 321, або на 14,7% порівняно із 1 липня 2019 року.

На 1 липня 2020 року в Україні кількість державних підприємств зменшилася на 1,5% (до 3 732), іноземних підприємств — на 0,9% (до 628), кредитних спілок — на 0,0% (до 1 057), товарних бірж — на 0,5% (до 618), приватних підприємств — на 0,01% (до 200 069).

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21