Новини УАІБ

07 липня 2020

НБУ та НКЦПФР домовилися про співпрацю

Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 01 липня 2020 року уклали Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва з оверсайта та нагляду за інфраструктурами ринків капіталу в Україні.

Як повідомляється на сайтах НБУ і НКЦПФР, мета цього документа – зміцнити та посилити співробітництво між фінансовими регуляторами у сфері ефективного оверсайта та нагляду за  інфраструктурами ринків капіталу, щоб знизити ймовірність системних ризиків у їх діяльності. Це дасть учасникам ринків додаткову упевненість у їх загальній фінансовій стабільності, стійкості та надійності.

Зокрема Меморандум створить підґрунтя для здійснення Нацбанком оверсайта ключових інфраструктур ринків капіталу (тобто систем розрахунків щодо цінних паперів, діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, центральних контрагентів та торгових репозиторіїв) та подальшого проведення їх комплексного оцінювання на відповідність міжнародним стандартам PFMI «Принципи для інфраструктур фінансового ринку», опублікованим Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів.

Завданням Національного банку щодо оверсайта за інфраструктурами ринків капіталу є сприяння запобіганню та зменшенню макроризиків ліквідності, кредитного, операційного та інших ризиків фінансового ринку, а також загроз загальній фінансовій стабільності.

Оцінювання інфраструктур ринків капіталу на відповідність PFMI проводитиме Національний банк разом із НКЦПФР. На основі цих міжнародних стандартів фінансові регулятори також спільно розроблять рекомендації управління ризиками інфраструктур ринків капіталу.

Згідно із Меморандумом Національний банк та НКЦПФР налагодять результативну взаємодію, обмін інформацією та досвідом, спільну координацію зусиль із питань:

–           оцінки ризиків, пов’язаних з інфраструктурами ринків капіталу;

–           суттєвих змін інформаційних систем інфраструктур ринків капіталу;

–           відповідності національним та міжнародним стандартам, зокрема PFMI;

–          поліпшення співробітництва та координації між регуляторами та органами влади.

Крім того, вони спільно працюватимуть над змінами до законодавства з метою закріплення повноважень Національного банку щодо оверсайта ключових інфраструктур ринків капіталу.

Довідково:

Між Національним банком та НКЦПФР уже діє Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні. Документ, підписаний у 2017 році, закріпив цілі стратегії реформи фінансового сектору у частині трансформації інфраструктури ринків капіталу, принципи функціонування такої інфраструктури та її окремих елементів, а також окреслив кроки, необхідні для її реформування. Він, як і новий меморандум, передбачає імплементацію в українське правове поле міжнародних стандартів PFMI та оцінювання на відповідність ним інфраструктур ринків капіталу.

*****

НКЦПФР розпочала регулювати та наглядати за новими фінансовими установами

З 1 липня 2020 року функцію регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю розпочала виконувати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляється на сайті регулятора, учасники ринків небанківських фінансових послуг після переходу під регулювання і нагляд НКЦПФР з 01 липня продовжать керуватися законодавством, впровадженим за час діяльності Нацкомфінпослуг. Ліцензії на послуги управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю та ліцензії на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважатимуться переоформленими згідно з цим законодавством.

01 липня 2020 року НКЦПФР прийняла рішення №341, згідно якого управителі, що здійснюють управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснюють операції з нерухомістю та адміністратори недержавних пенсійних фондів, ліцензії яких чинні станом на 30 червня 2020 року, а також недержавні пенсійні фонди були включені до відповідних реєстрів, ведення яких здійснює НКЦПФР. Цим рішенням також встановлено тимчасовий порядок подання цими суб’єктами інформації (документів), пов’язаних зі зміною даних, що містяться в їх реєстраційних та ліцензійних справах. 

Для забезпечення безперебійності діяльності, звітування та нагляду НКЦПФР ухвалила низку нормативно-правових актів, спрямованих на правонаступництво функцій з державного регулювання і нагляду у сферах, що перейшли до Комісії, а саме:

Комісія наразі розробляє нову редакцію ліцензійних умов провадження діяльності на ринку цінних паперів, дія яких буде розповсюджуватись на вищезазначені види діяльності. Найближчим часом документ планується винести на обговорення.

Перевірки нових учасників, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, розпочнуться після державної реєстрації відповідного нормативно-правового акта, що регулюватиме порядок проведення планових і позапланових перевірок (орієнтовно вересень 2020 року).

Усі зміни та нововведення щодо регулювання діяльності нових видів професійної діяльності на ринку цінних паперів будуть обговорюватись з учасниками ринку та оприлюднюватимуться на офіційному вебсайті НКЦПФР.

*****

НКЦПФР доопрацювала порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних,у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про схвалення доопрацьованого проєкту рішення «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення».

Доопрацьований проєкт рішення розроблено у відповідності із Законами України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№ 79-IX).

Цим Законом внесено зміни до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині доповнення переліку видів професійної діяльності на ринку цінних паперів новим видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону Комісія встановлює порядок складання адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

Таким чином, починаючи з 01.07.2020 (дати введення в дію Закону № 79-IX), складання, подання та оприлюднення адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, а також подання такої звітності до Комісії повинно здійснюватись в порядку, встановленому Комісією.

Проект рішення передбачає затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення.

Проєкт було доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій від Національного банку України, Української асоціації інвестиційного бізнесу, Національної асоціації Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Детальніша інформація на сайті НКЦПФР за цим посиланням.  

*****

НБУ: Індекс очікувань ділової активності у червні зріс

Український бізнес поступово оговтується від удару, якого завдала йому коронакриза. Згідно щомісячного опитування Національного банку, результати якого оприлюднено на сайті НБУ, настрої підприємців у червні поліпшилися. Індекс очікувань ділової активності зріс практично на 10 пунктів майже до 46.

Поліпшенню настроїв бізнесу сприяло поступове згортання карантинних обмежень та відновлення ділової активності у світі.

Кількість песимістичних та оптимістичних оцінок у секторах торгівлі та промисловості вже вирівнялася. Ці підприємства мають відносно непогані очікування щодо товарообігу і нових замовлень.

Гірша ситуація у сфері послуг і будівництві. У цих секторах все ще переважають песимістичні очікування. Зокрема, будівельники занепокоєні досить низьким попитом з боку своїх клієнтів.

Як зазначив у відеокоментарі, розміщеному на сайті НБУ, директор департаменту статистики та звітності Нацбанку Юрій Половньов, подальше згортання карантинних обмежень сприятиме покращенню ділових очікувань підприємств, найскладніший період для економіки України завершено. За його оцінками, вже у другому півріччі економіка України має перейти до економічного зростання.

*****

НКЦПФР оприлюднила результати розвитку фондового ринку України протягом січня-травня 2020 року

Реєстрація випуску цінних паперів 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-травні 2020 року, становив 35,9 млрд грн, що більше на 22,9 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2019 року (12,98 млрд грн).

Протягом січня-травня 2020 року Комісією зареєстровано 22 випусків акцій на суму 3,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 1,4 млрд грн. 

Серед значних за обсягом випусків акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій у травні 2020 року, зареєстровано: випуски ПАТ АБ "Південний" на суму 1,64 млрд грн, ПАТ «Банк Альянс» на суму 365 млн грн. 

Комісією протягом січня-травня 2020 року зареєстровано 40 випусків облігацій підприємств на суму 14,36 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 11,6 млрд грн.

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування

Протягом січня-травня 2020 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 1,8 млрд грн, що більше на 204 млн грн порівняно з даними за аналогічний період 2019 року.

Протягом січня-травня 2020 року обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 16,23 млрд грн, що більше на 9,4 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2019 року.

Кількість внесених в ЄДРІСІ корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних фондів з початку року за станом на 31.05.2020 становить 75 інститутів спільного інвестування, серед них:

63 корпоративних інвестиційних фондів;
12 пайових інвестиційних фондів 
з них вилучено з ЄДРІСІ 4 пайових та 0 корпоративних інвестиційних фондів.

Діяльність організаторів торгівлі

Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі цінними паперами.
За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-травня 2020 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 131,1 млрд грн.

Протягом січня-травня 2020 року порівняно з даними аналогічного періоду 2019 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 2,02% (січень-травень 2019 року – 128,5 млрд грн).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з державними облігаціями України – 130,1 млрд грн (99,24% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі протягом січня-травня поточного року).

На біржовому ринку протягом січня-травня 2020 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС», що становило 99,67% вартості біржових контрактів.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-травня 2020 року на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 99,92% від загального обсягу біржових контрактів протягом зазначеного періоду.

*****

Фонд держмайна України запровадив віртуальні кімнати даних

Фонд державного майна України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) запустив віртуальні кімнати даних з повною інформацією на базі платформи iDeals, йдеться у повідомленні ФДМУ.

Віртуальні кімнати даних використовується у всьому світі для безпечного управління документами та розкриття повної інформації при укладенні корпоративних угод, проведення аудиту, тощо. Система кімнат віртуальних даних дозволить Фонду забезпечити потенційним інвесторам доступ до максимально широкого переліку документів по підприємствах, виставлених на продаж. Це дозволить покупцям всебічно оцінити інвестиційні перспективи підприємств та забезпечить здорову конкуренцію на аукціонах. Розкриття інформації покликано усунути корупцію в частині отримання достовірних та детальних відомостей про підприємство, та збільшити прозорість процесу приватизації.

Зазвичай у віртуальних кімнатах публікуються установчі, дозвільні, організаційні, операційні, кадрові, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, фінансова звітність та укладені договори. Відтак, потенційному інвестору необхідно лише одноразово підписати договір про нерозголошення інформації для доступу до кімнат даних по всіх підприємствах. Першим підприємством, документи по якому з’явилися в новоствореному сховищі, став готель «Дніпро» у Києві, аукціон з продажу якого заплановано на 15 липня 2020 року.

На прохання Фонду держмайна України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України», залучило іDeals до розробки віртуальних кімнат даних (ВКД). ВКД забезпечують створення безпечного онлайн репозиторію для зберігання та надання максимально повного пакету документації по об’єктах, готових до приватизації. Забезпечуючи доступність максимально повних пакетів документів, ВКД допоможуть потенційним інвесторам приймати більш зважені рішення щодо об’єктів приватизації.

*****

В Україні планують створити Бюро економічної безпеки 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про Бюро економічної безпеки України (№3087-д). Як зазначається у Пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності.

Запропонована модель боротьби з економічними злочинами стане більш ефективною та зменшить податковий тиск на платників податків. 

Прогнозується, що прийняття законопроєкту сприятиме налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, ефективності дій єдиного правоохоронного органу в боротьбі зі злочинами у сфері економіки, підвищенню позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що здійснюється експертами Світового банку.

*****
Уряд запровадив першу чергу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в порядку експерименту

Уряд прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розроблену Мінцифрою спільно з Мінрегіоном, повідомляється на порталі Кабінету міністрів.

Експериментальним проектом передбачено створення та внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Зокрема, внесення відомостей про документи, які дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, про осіб, які отримали кваліфікаційний сертифікат, про проектну документацію, звіти про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів тощо.

Планується, що проект діятиме з 6 липня до 30 листопада 2020 року. На постійній основі Електронна система має запрацювати з 1 грудня 2020 року.

Вона виконуватиме функції таких електронних інформаційних ресурсів, як реєстри дозвільних документів, електронний кабінет, реєстр містобудівних умов та обмежень, реєстр атестованих осіб тощо.

На думку Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є одним з дієвих кроків у реформуванні системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Він дозволить мінімізувати контакти користувачів системи з посадовими особами, знизить корупційні ризики, цифровізує документообіг, підвищить якість та скоротить строки надання послуг у сфері будівництва.

***** 

ЄБА: інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 2020 року склав 2,51 бала з 5-ти можливих і продовжує перебувати в негативній площині. Про це повідомляється на сайті Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Згідно з повідомленням, індекс інвестиційної привабливості втратив 0,44 пункту за пів року.

Індекс обраховано на підставі експертного дослідження, проведеного Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кicіль і Партнери.

Настрої генеральних директорів суттєво погіршилися. Так, тільки 4% опитаних вважають інвестиційний клімат сприятливим, тоді як у попередній хвилі таких було 17%. Більшість, а саме 62% вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, а ще 34% – нейтральним.

Як зазначається у повідомленні, до традиційних проблем, що негативно впливають на бізнес-клімат, таких як слабка судова система, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки, додалися нові фактори - впровадження обмежувальних заходів через COVID-19, постійні ротації у складі уряду, як наслідок – політична та економічна нестабільність, підвищення податкового тиску, призупинення реформ.

За даними ЄБА, прогнози щодо наступних пів року не є оптимістичними: тільки 15% керівників підприємств сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату впродовж наступних шести місяців, тоді як пів року тому таких було 41%.

44% вважають, що жодних змін не відбудеться, а ще 41% побоюються, що умови ведення бізнесу в Україні ще більше погіршаться, йдеться у повідомленні.

***** 

Результати діяльності ПФТС за червень 2020 року

У червні 2020 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 11,6 млрд. грн. (182% рівня аналогічного періоду 2019 року та 107% рівня травня 2020 року). З початку року укладено 2 819 біржових контрактів на загальну суму 63,3 млрд. грн. (113% рівня аналогічного періоду 2019 року).

Як повідомляється на сайті ПФТС, на «ринку заявок» укладено 20% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) — 76% угод, на ринку РЕПО — 3% угод, на ринку аукціонів (аукціони ДВС та ФГВФО) — 1% угод.

Частка ПФТС серед організаторів торгів цінними паперами:

- за обсягом укладених контрактів в ринкових режимах торгів склала 99% (муніципальні облігації — 100%, державні облігації — 99%, акції — 63%);

- за обсягом укладених контрактів в усіх режимах торгів — 45% (муніципальні облігації — 100%, ЦП ІСІ — 91%, державні облігації — 44%, корпоративні облігації — 40%, акції — 31%).

У червні 2020 року 41 учасник торгів на ПФТС укладав угоди з 54 випусками цінних паперів (державні облігації – 33, акції – 9, корпоративні облігації — 6, муніципальні облігації — 4, ЦП ІСІ — 2). У 1 півріччі 2020 року 50 учасників торгів укладали угоди з 105 випусками цінних паперів (державні облігації – 52, акції – 28, корпоративні облігації — 15, муніципальні облігації — 6, цінні папери ІСІ — 3 та облігації іноземної держави — 1).

Найбільший обсяг торгів у червні було укладено з державними облігаціями – 11 млрд. грн. (101% рівня травня 2020 року)

Серед 33 випусків ОВДП, з якими укладалися угоди, 10 випусків — з датою погашення в 2020 році, 14 випусків — з датою погашення в 2021 році, 4 випуски — з датою погашення в 2022 році, 3 випуски — з датою погашення в 2023 році, по 1 випуску — з датами погашення в 2025 та 2027 роках.

Найбільша кількість угод укладена з ОВДП з датами погашення 2025-02-26, 2020-08-19 та 2027-05-26, найбільші обсяги — з ОВДП з датами погашення 2025-02-26, 2020-08-19  та 2021-08-11.

Обсяг торгів муніципальними облігаціями у червні склав 587,3 млн. грн.

На ПФТС відбулося первинне розміщення облігацій Львівської міської ради (серія J). До Біржового списку також були включені облігації Харківської міської ради (серія H).

Найбільшим попитом користувалися облігації Львівської міської ради (серія J), Харківської міської ради (серія G) та Львівської міської ради (серія I).

Обсяг торгів облігаціями підприємств у червні склав 7,3 млн. грн.

Найбільшим попитом користувалися облігації АТ "ТАСКОМБАНК" (серія G), АТ "ТАСКОМБАНК" (серія I) та ТОВ «НОВА ПОШТА» (серія A)

У сегменті акцій підприємств у червні 2020 року загальний обсяг торгів склав 1,5 млн. грн.

У режимах торгів за технологіями «ринок заявок» та «ринок котирувань» найбільшим попитом користувалися цінні папери АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" та ПАТ "АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Індекс ПФТС за звітний період знизився на 0,14% до рівня 499,5 пункти.

Станом на 30 червня 2020 року кількість членів АТ «Фондова біржа ПФТС», допущених до торгів, становила 60: 28 банків та 32 фінансові компанії.

До торгів на АТ «Фондова біржа ПФТС» було допущено 361 цінний папір, з яких 135 ЦП перебували у лістингу. В Біржовому списку ПФТС знаходились 122 випуски внутрішніх державних облігацій, 9 випусків — зовнішніх державних облігацій, 59 випусків — корпоративних облігацій, 124 випуски акцій підприємств, 29 цінних паперів інститутів спільного інвестування, 10 випусків муніципальних облігацій, один державний дериватив, одна облігація іноземної держави, одна облігація іноземного емітента, два випуски акцій іноземних емітентів та три випуски цінних паперів інститутів спільного інвестування іноземних емітентів.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 

 

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21