Новини УАІБ

03 лютого 2020

НКЦПФР і Нацкомфінпослуг створили робочі групи
по реалізації проекту «спліт»

НКЦПФР і Нацкомфінпослуг створили робочі групи по реалізації проекту «спліт».

Як повідомляє прес-служба НКЦПФР, обидва регулятори розпочали цикл підготовчих зустрічей робочих груп, які працюватимуть над успішним впровадженням «спліта» – консолідації функцій із державного регулювання щодо недержавних пенсійних фондів, фондів фінансування об’єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю.

Перша зустріч була присвячена одразу декільком питанням, зокрема порядку надання адміністративних послуг, особливостям нагляду, насамперед пруденційного, процедурам подання звітності, правозастосуванню. Надалі фахівці регуляторів працюватимуть у рамках кожної робочої групи над окремими процедурами.

12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» («спліт»), який передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг і передачу її функцій Національному банку та НКЦПФР. Законом визначено перехідний період, упродовж якого відбуватиметься передача функцій регуляторів, він триватиме до 1 липня 2020 року.

*****

НКЦПФР представила проект нової Програми кваліфікаційного іспиту

Комісія представила проект нової Програми кваліфікаційного іспиту. Він був розроблений за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, фахівців МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» та представників саморегулівних організацій. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Упродовж 2018 – 2019 років було зроблено низку кроків, спрямованих на втілення реформи системи атестації, зокрема проведено аналіз ринкової практики, який включав репрезентативне опитування фахівців та багатоетапне експертне обговорення кваліфікаційних вимог у процесі сертифікації фахівців.

«Активна участь компаній в опитуваннях свідчить про зацікавленість професійної спільноти в аналізі практики і в успішності спроби обґрунтованого встановлення кваліфікаційних вимог регулятора. Результати опитування зафіксували сучасний стан ринку і показали, чим займається ринок, яким функціям віддає пріоритет. Водночас опитування висвітлило незрілий стан ринку та допомогло ідентифікувати напрямки, що потребують розвитку та роз’яснювальної роботи», – зауважив Керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

За результатами аналізу практики сформовано обґрунтований перелік кваліфікаційних вимог до фахівців фондового ринку та керуючих активами, який став основою нової Програми кваліфікаційного іспиту.

«Проект цієї Програми відповідає затвердженій НКЦПФР схемі кваліфікаційного іспиту, враховує думку ринку та цілі державного регулювання. Ми задоволені, що так багато стейкхолдерів долучилося до створення нової програми. Наша кінцева мета – створити прозору систему атестації, засновану на незалежній оцінці кандидатів згідно з кращими світовими практиками», – наголосив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

На підставі вивчення попиту з боку компаній ідентифіковано пріоритетні напрямки підвищення кваліфікації. Означена інформація може бути корисною для організаторів навчання, які готуватимуть кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту, та тих кандидатів, які готуватимуться самостійно на підставі цієї Програми.

Одночасно з проведенням аналізу ринкової практики фахівці CFA Society Ukraine провели ґрунтовне вивчення питання, як на ринку ставляться до професійної етики, з цього приводу були проведені окремі публічні заходи, включаючи Дні етики фахівців фінансового ринку.

«Результати опитування в частині професійної етики демонструють нагальну потребу в просвітництві серед фахівців фондового ринку щодо застосування етичних норм у професійній діяльності та важливість залученості професійної спільноти у процес впровадження Кодексу професійної етики учасників фондового ринку. Адже дотримання етики та добросовісна поведінка під час операцій з цінними паперами допоможуть підвищити довіру інвесторів до цього ринку, що сприятиме його сталому розвитку», – вважає Президент «Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine Олексій Соболев.

*****

У Парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок» (реєстраційний №2805), поданий групою народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є вдосконалення законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання. Це сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування.

Завданнями законопроекту є:

- визначити правову природу аграрної розписки як цінного паперу;

- розшити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки;

- уточнити теперішнє правове регулювання аграрних розписок;

- спростити порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок;

- підвищити оборотоздатність аграрних розписок через механізми фондового ринку;

- розширити можливі варіанти застави за аграрною розпискою, в тому числі передбачивши можливість і правила застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продукти їх первинної переробки, створивши умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства;

- створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами;

- посилити гарантії прав кредиторів на випадок примусового виконання.

Законопроект регулюватиме аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. Основні положення поданого законопроекту такі:

Правова природа аграрної розписки, порядок видачі обігу та припинення. Закон України «Про аграрні розписки» не визначає правової природи аграрної розписки. Як наслідок, виникає невизначеність щодо того, які загальні норми повинні застосовуватися у випадку відсутності спеціальних норм у Законі України «Про аграрні розписки», ускладняється вирішення питань оподаткування, визначення ставки державного мита при нотаріальному посвідченні правочинів щодо аграрної розписки, методика Національного банку України визначає вищий кредитний ризик за операціями з аграрними розписками, ніж реальний тощо.

За своєю природою аграрна розписка є документом, який засвідчує зобов'язальні відносини між особою, яка її видала, та особою, яка є її власником, є самостійним предметом обігу на ринку, може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом одержання прибутку, виступає різновидом грошового капіталу. Іншими словами, за своєю правовою природою аграрна є неемісійним цінним папером, що передбачає законопроект.

З метою спрощення та здешевлення порядку видачі, обігу та припинення аграрної розписки законопроект передбачатиме, що аграрні розписки будуть існувати у формі електронного документу в Реєстрі аграрних розписок. Правочини з видачі, зміни умов, обігу, обтяження зобов’язаннями, забезпечення виконання та припинення зобов’язання за аграрною розпискою, інші правочини з аграрними розписками вчиняються в Реєстрі аграрних розписок. При цьому, боржники та кредитори за аграрною розпискою можуть видавати, передавати або вносити зміни до аграрної розписки як самостійно, використовуючи свій електронно-цифровий підпис, так і звертаючись до нотаріуса.

Аграрні розписки після прийняття законопроекту будуть обертатися як на нерегульованому ринку, так і на фондовій біржі. При цьому видача аграрних розписок здійснюватиметься в Реєстрі аграрних розписок.

Для передачі прав за аграрною розпискою від одного кредитора до іншого, кредитор вноситиме інформацію про передачу прав за аграрною розпискою до такого реєстру аграрних розписок.

Для торгівлі аграрними розписками з використанням можливостей розгалуженої депозитарної системи України кредитор вносить інформацію про переміщення обліку аграрної розписки в систему депозитарного обліку. У разі такої передачі (переміщення) з реєстру аграрних розписок до системи депозитарного обліку власник аграрної розписки – кредитор за аграрною розпискою не змінюється. Але таке переміщення забезпечить кредитору можливість продати аграрну розписку будь-якому майбутньому кредитору як через фондову біржу, так і на нерегульованому позабіржовому ринку.

При цьому всі дії по відкриттю рахунку у цінних паперах в депозитарній установі вже врегульовані Законом України «Про депозитарну систему України», а положення про торгівлю цінними паперами на фондовій біржі – у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Коло суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки. Законопроект розширює коло суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, члени яких мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою за умови наявності нотаріально посвідченої згоди такого члена на видачу такої аграрної розписки.

Обов’язкові реквізити аграрних розписок. З урахуванням досвіду ринку законопроект пропонує оновлений список реквізитів окремо фінансових аграрних розписок та окремо товарних аграрних розписок, що викликано специфікою їх змісту та особливостями ними закріплених зобов’язань.

Застава за аграрною розпискою. Відповідно до частини першої статті 7, аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Крім застави майбутнього врожаю, законопроект передбачає можливість та порядок застави за аграрною розпискою живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів рослинного походження, продуктів їх первинної переробки гарантії прав та законних інтересів кредиторів у випадку таких застав.

Зміна умов аграрної розписки. Законопроект передбачає, що зміст реквізитів аграрної розписки може бути змінений на підставі домовленості між боржником та кредитором.

Правові умови видачі багаторічних аграрних розписок. Частина дев’ята та десята статті 10 Закону України «Про аграрні розписки» передбачає часткове виконання, хоча за своєю суттю ці положення нагадують виконання зобов’язання частинами. Разом з тим, не врегульоване визначення термінів такого виконання, кредитор не має права звернутися за примусовим виконання кожної частини. Законопроект заповнює указані прогалини, врегульовуючи істотні умови при виконанні зобов’язання частинами, передбачивши право кредитора на стягнення заборгованості в обсязі невиконаної або неналежно виконаної частини зобов’язання, визначеної такою аграрною розпискою, у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса та достатнє підтвердження безспірності. Тим самим законопроект створює належне правове поле для видачі багаторічних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами протягом кількох маркетингових періодів.

Підстави припинення аграрної розписки. Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про аграрні розписки», аграрні розписки діють до повного їх виконання. Норма не узгоджена із Цивільним кодексом України, який передбачає ряд інших підстав припинення зобов’язання, таких як припинення зобов’язання переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі тощо. Законопроект узгоджує підстави припинення аграрної розписки із нормами Цивільного кодексу України.

Примусове виконання аграрної розписки. Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про аграрні розписки», у разі невиконання боржником зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний у ній строк кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, на підставі якого орган або особа, що здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів протягом семи днів забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки. Законопроект посилює надійність аграрної розписки, передбачивши, що у разі недостатності або відсутності застави за аграрною розпискою для задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою, стягнення заборгованості за аграрною розпискою у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відбувається шляхом звернення стягнення на інше майно божника за аграрною розпискою або інших осіб, які несуть солідарну відповідальність із боржником за аграрною розпискою. Також законопроект передбачає, що неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо такі санкції передбачені аграрною розпискою.

*****

НДУ оприлюднив результати опитування щодо якості обслуговування клієнтів

Наприкінці 2019 року Національний депозитарій України провів щорічне опитування клієнтів з приводу якості обслуговування для виявлення проблем та побажань щодо модернізації НДУ.

Як зазначається у повідомленні НДУ, минулий рік був для Центрального депозитарію ювілейним роком, роком реформ та глобальних змін. Нацдепозитарій замінив програмне забезпечення DEPEND, розширив функціонал веб-сервісу «Кабінет клієнта», отримав допуски для нових фінансових інструментів до обігу на території України, створив нові сервіси перевірки статусів розпоряджень, почав підтримувати ключі інших центрів сертифікації ключів, спростив та зменшив Регламент.

Спеціалісти Центрального депозитарію проводили семінари, навчання, тестування, здійснили разом з учасниками ринку міграцію даних.

За результатами опитування НДУ отримав багато позитивних відгуків та побажань. Так, оцінка рівня обслуговування та компетентності його фахівців була дуже високою: 92% клієнтів, які взяли участь в опитувані, задоволені роботою Нацдепозитарія. Для порівняння, у 2018 році цей показник складав 87%.

Разом із тим, за результатами опитування НДУ з’ясував, що при високих оцінках якості його фахівців та контакт-центру, веб-сервіси потребують удосконалення. Також неможливо оминути той факт, що порівняно з попереднім опитуванням, оцінка компетентності фахівців та їх зацікавленості у вирішенні питань зросла на 4%. Крім того, 87% опитаних вважають Регламент і Правила НДУ зрозумілими та детальними.

З урахуванням усіх зауважень та побажань НДУ приступає до повного оновлення веб-сайту та веб-сервісів. Вже на початку 2020 року Центральним депозитарієм здійснено розширення функціоналу web-сервісу «Кабінет клієнта». Клієнти Центрального депозитарію в «Кабінеті клієнта» отримали можливість подання розпоряджень на виконання облікових операції переказу цінних паперів у формі електронного документа.

«На 2020 рік ми поставили собі багато завдань щодо зміни сайту, попереду багато планів по розширенню можливостей та розвитку веб-сервісу «Кабінет клієнта». Це дозволить оперативніше вирішувати проблеми клієнтів у режимі online, підвищить оперативність та ефективність роботи з нашими клієнтами. Тому завжди будемо вдячні за пропозиції по використанню існуючого функціоналу та зауваження щодо нашої роботи», - зазначила Ольга Бажинова, Начальник управління клієнтського сервісу НДУ.

*****

ПАТ «Розрахунковий центр» затвердив Стратегію
діяльності (розвитку) на 2020-2022 роки

ПАТ «Розрахунковий центр» затвердив Стратегію діяльності (розвитку) на 2020-2022 роки.

У повідомленні РЦ зазначається, що відповідно до визначеної Стратегії, подальший розвиток Розрахункового центру буде зосереджений на таких напрямках:

- Здійснення клірингу на організованих ринках та поза ними.

- Забезпечення контролю ризиків за стандартами EMIR та MIFID.

- Забезпечення здійснення розрахунків та гарантії виконання угод.

Свою місію на українському ринку капіталів Розрахунковий центр бачить у тому, щоб стати «центром обслуговування ліквідності», забезпечуючи максимальну ефективність транзакцій та гарантування виконання правочинів з фінансовими інструментами.

Серед стратегічних цілей та шляхів їх досягнення відзначається:

1. Створення на базі ПАТ «Розрахунковий центр» сучасної технологічної небанківської клірингової установи.

2. Гарантія виконання розрахунків як зі стовідсотковим, так і з частковим попереднім резервуванням активів за рахунок впровадження систем управління ризиками, надійного захисту інформації, процедур внутрішнього контролю та управління комплаєнс-ризиками.

3. Розробка пакету додаткових сервісів, серед яких:

- РЕПО з контролем ризиків;

- сервіс для роботи з кліринговою системою на позабіржовому ринку;

- впровадження спільного проекту з електронною торгівельною платформою Bloomberg;

- створення єдиного клірингового пулу зобов’язань на організованому та неорганізованому ринку;

 - розрахунки на товарних ринках.

4. Формування ефективної організаційної структури, оптимізація господарських процесів та системи управління персоналом.

*****

У січні-листопаді 2019 року обсяг біржових контрактів
з цінними паперами склав 280 млрд. грн.

У січні-листопаді 2019 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 280 млрд. грн. Про це йдеться у звіті НКЦПФР.

Протягом одинадцяти місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 17,72% (у січні-листопаді 2018 року він складав 238 млрд. грн.).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі у січні-листопаді 2019 року зафіксовано з державними облігаціями України – 246 млрд. грн. (96,7% від загального обсягу).

На біржовому ринку протягом звітного періоду спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах - «Перспектива» та «ПФТС» (98,6% вартості біржових контрактів).

Обсяг біржових торгів з цінними паперами у січні-листопаді 2019 року на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 98,8% від загального обсягу, а на первинному ринку – 1,2%.

*****

У грудні 2019 року середня зарплата в Україні склала 12264 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2019 року становила 12264 грн., що у 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.). Про це інформує Державна служба статистики.

Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 14,8%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2018 року) – на 16%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2019 року порівняно з листопадом 2019 р. становив 115,1%, а відносно грудня 2018р. – 111,3%.

 

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Всього компаній-членів300на 16.07.20
Кількість ІСІ1472на 16.07.20
Кількість НПФ*60на 16.07.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 16.07.20
Кількість КУА297на 16.07.20
Кількість СК*2на 31.05.20
Активи, млн. грн.

368 777

на 31.05.20