Новини УАІБ

11 листопада 2019

У Парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування ринків капіталу»

У Парламенті зареєстровано депутатський проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування ринків капіталу» (реєстраційний №2284-1).

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є комплексне врегулювання питань щодо:

- впорядкування нормативного регулювання для організованих ринків капіталу, їх операторів, професійних та інших учасників фінансових ринків (ринків капіталу);

- розбудови інфраструктури ринків капіталу;

- функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів;

- забезпечення захисту законних прав та інтересів учасників ринків капіталу, у тому числі захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик;

- удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації на ринках капіталу у відповідності до вимог європейського законодавства;

- впорядкування діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу у відповідності до світових практик та європейського законодавства.

Також, необхідно законопроект спрямований на впровадження на ринках капіталу України передової міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в Європейському Союзі, а саме рекомендацій Міжнародної асоціації свопів та деривативів (ISDA), Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2014/65/ЄС від 15.05.2014 про ринки фінансових інструментів (MiFID II) та Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 600/2014 від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів (MiFIR), а також Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 648/2012 від 4 липня 2014 про позабіржові похідні інструменти, центральних контрагентів і торгові репозитарії (EMIR).

*****

Нацкомфінпослуг провела низку заходів для представників НБУ та НКЦПФР з питань регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Наприкінці жовтня 2019 року Нацкомфінпослуг проведела низку заходів для представників Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, зазначається у повідомленні Комісії.

Під час заходів було розглянуто правові та організаційні аспекти здійснення Нацкомфінпослуг регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання небанківських фінансових послуг у частині інспектування фінансових установ, порядку та умов застосування заходів впливу, здійснення пруденційного нагляду та захисту прав споживачів фінансових послуг.

Також було обговорено питання створення міжвідомчої робочої групи (міжвідомчих робочих груп) щодо передачі функцій Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 № 79-IX.

*****

НКЦПФР розробила проект змін до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР розробила проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, повідомляє прес-служба Комісії.

Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації.

Запропоновані зміни до Положення передбачають:

- удосконалення механізму застосування кваліфікованого електронного підпису та електронної печатки;

- запровадження форми оприлюднення інформації в машиночитальному форматі;

- поліпшення вимог щодо зберігання інформації на власному веб-сайті для приватних акціонерних товариств;

- удосконалення норм щодо розкриття аудиторського звіту приватними акціонерними товариствами, які відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також розкриття структури власності для приватних акціонерних товариств, 100% акцій якого належать одній особі.

При внесенні змін до Положення враховано норми нещодавно прийнятого Верховною Радою Кодексу України з процедур банкрутства.

*****

НКЦПФР на базі АРІФРУ відпрацьовуватиме
однорівневу модель корпоративного управління

НКЦПФР на базі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» відпрацьовуватиме однорівневу модель корпоративного управління, інформує прес-служба Комісії.

У державній установі вперше буде створена однорівнева система корпоративного управління (one-tier board system) з головним органом управління – радою директорів, до якої увійдуть виконавчі і невиконавчі директори. Зараз законодавство передбачає створення виключно дворівневої системи корпоративного управління і не вимагає обов’язкового створення ради директорів у компаніях іншого типу, крім публічних акціонерних товариств.

«Ми проаналізували світову практику корпоративного управління і бачимо, що багато юрисдикцій дозволяють компаніям обирати, яку модель використовувати – однорівневу чи дворівневу. Наразі готуємо зміни до законодавства, які запровадять новий тип системи корпоративного управління – однорівневі борди. Є запит від ринку на спрощену модель управління, ми маємо звернення від багатьох учасників. Однорівнева модель – це можливість зручно працювати, зменшити адміністративні витрати, покращити координацію органів управління. Тож ми вирішили відпрацювати цей підхід на базі АРІФРУ», – прокоментував рішення регулятора Член НКЦПФР Максим Лібанов.

Для досягнення балансу інтересів учасників на базі АРІФРУ буде створена також рада учасників, до якої увійдуть всі стейкхолдери, які користуються послугами Агентства з розкриття інформації.

«Це буде ефективний майданчик для дискусій та розуміння технології інформаційного супроводження, запровадження відповідного рівня захисту інформацій, технологічного розвитку засобів розширення та опрацювання інформації тощо. Запровадивши нові стандарти до розкриття інформації, ми розуміємо, що пройде певний час, коли наш фінансовий ринок зацікавить системних інвесторів та міжнародні інформаційні агенції. Тому певний час АРІФРУ буде відігравати важливу роль на ринку інформаційних послуг, забезпечуючи відповідний рівень інформаційного супроводження. Для цього ми прагнемо забезпечити прозорість у діяльності Агентства, в тому числі прозорість в управлінні, технологічних процесах, формуванні цін на наші послуги тощо», – додав Директор АРІФРУ Ігор Доброван.

*****

Обсяги торгів на ринку цінних паперів України
за дев’ять місяців 2019 року склали 322,4 млрд. грн.

Обсяги торгів на ринку цінних паперів України за дев’ять місяців 2019 року склали 322,4 млрд. грн. Про це свідчать дані, оприлюднені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з ними, обсяги торгів на біржовому ринку дорівнювали 232 млрд. грн., а на позабіржовому ринку - 123,4 млрд. грн.

У вересні поточного року обсяги торгів на фондовому ринку становили 49 млрд. грн., що виявилося на 14% більше показника серпня (43 млрд. грн.).

При цьому обсяги торгів на біржовому ринку у вересні в порівнянні із серпнем збільшилися на 24% (з 21 млрд. грн. до 26 млрд. грн.), а на позабіржовому ринку – зменшилися на 41% (з 22 млрд. грн. до 13 млрд. грн.).

У розрізі фінансових інструментів обсяги торгів у вересні 2019 року були такими:

– ОВДП – 30,3 млрд. грн. (на біржовому ринку – 26 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 4,3 млрд. грн.);

– акції – 1,7 млрд. грн. (торги відбувались виключно на позабіржовому ринку);

– облігації – 2,4 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,5 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 1,9 млрд. грн.);

– інші цінні папери – 4,9 млрд. грн. (торги відбувались виключно на позабіржовому ринку).

*****

У ІІІ кварталі 2019 року на ринках Європи
було здійснено 16 ІРО обсягом 3,8 млрд. євро.

У ІІІ кварталі 2019 року на ринках Європи було здійснено 16 ІРО обсягом 3,8 млрд. євро.

Такі дані наводяться в новому Звіті компанії PwC. Згідно з ними, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, кількість публічних розміщень зменшилася на 52%, а обсяг залучених коштів збільшився на 2,7% (у ІІІ кварталі 2018 року в Європі відбулося 33 ІРО на загальну суму 3,7 млрд. євро).

У цілому за дев’ять місяців поточного року в Європі було зафіксовано 69 ІРО на суму 15,9 млрд. євро, що виявилося менше показників аналогічного періоду минулого року на 123% та 66,7% відповідно (у січні-вересні 2018 року на європейських ринках відбулося 154 ІРО обсягом 26,5 млрд. євро).

Найбільшими розміщеннями на ринках Європи у січні-вересні 2019 року були ІРО таких компаній:

- TeamViewer AG - 1,97 млрд. євро;

- EQT Partners AB - 1,19 млрд. євро;

- JPMorgan Global Core Real Assets Ltd - 0,17 млрд. євро;

- Addiko Bank AG - 0,16 млрд. євро;

- UniPhar plc - 0,14 млрд. євро.

У січні-вересні 2019 року лідерами за обсягом залучених коштів на ринку ІРО серед європейських фондових майданчиків були Deutsche Börse - 1,97 млрд. євро, Nasdaq Nordic - 1,21 млрд. євро, London Stock Exchange - 0,44 млрд. євро, Wiener Börse - 0,16 млрд. євро та Euronext - 0,15 млрд. євро.

Лідерами за кількістю публічних розміщень у ІІІ кварталі поточного року виявилися London Stock Exchange Group - 10 ІРО, Nasdaq Nordic - 2 ІРО та Euronext - 2 ІРО.

У галузевому розрізі найбільші обсяги коштів у звітному періоді були залучені компаніями, які представляють технологічний сектор (2 млрд. євро) та фінансовий сектор (1,5 млрд. євро).

*****

Протягом січня-вересня 2019 року майже на всіх
біржах Європи відбулося збільшення капіталізації

Федерація Європейських Фондових Бірж (FESE) оприлюднила основні показники роботи фондових бірж Європи у січні-вересні 2019 року.

Згідно з ними, станом на початок жовтня 2019 року лідерами серед європейських фондових бірж за показником ринкової капіталізації були група бірж Euronext – 4,05 трлн. євро, Deutsche Börse - 1,73 трлн. євро, SIX Swiss Exchange - 1,55 трлн. євро, група бірж NASDAQ Nordics&Baltics - 1,31 трлн. євро, BME (Spanish Exchanges) - 0,68 трлн. євро.

Протягом січня-вересня майже на всіх біржах Європи відбулося збільшення капіталізації. Найкращу динаміку продемонстрували Athens Exchange, капіталізація якої збільшилася на 31,7%, Bucharest Stock Exchange (на 25%), Cyprus Stock Exchange (на 24,9%), група бірж Euronext (на 24,2%), SIX Swiss Exchange (на 23,3%).

У звітному періоді на переважній більшості європейських фондових майданчиків спостерігалося зростання основних індексів. Найбільше зросли біржові індекси Athens Exchange - на 34%, Bucharest Stock Exchange - на 29,7%, Euronext Paris - на 20%, групи бірж Euronext - на 19,9% та SIX Swiss Exchange - на 19,6%.

Протягом січня-вересня 2019 року дещо зменшилася кількість компаній, які перебувають у лістингу фондових бірж Європи. Станом на початок жовтня найбільшу кількість компаній у лістингу мали BME Spanish Exchanges - 2906, група бірж Euronext - 1235 та група бірж NASDAQ Nordics&Baltics - 1020.

*****

Станом на 1 листопада 2019 року міжнародні
резерви України становили $21402,9 млн.

Станом на 1 листопада 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $21402,9 млн. (в еквіваленті), інформує прес-служба НБУ. У жовтні вони майже не змінилися, зменшившись всього на 0,2%. Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

- по-перше, операції Уряду з управління державним боргом. Загалом за минулий місяць уряд сплатив за обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті $632,3 млн. (в еквіваленті). З цієї суми $475,5 млн. було спрямовано на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті, $78 млн. – за єврооблігаціями, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь Уряду 262,1 млн. євро від міжнародних партнерів, у тому числі Єврокомісії.

- по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Надлишкова пропозиція валюти, сформована українськими експортерами та іноземними портфельними інвесторами, дала змогу Національному банку поповнити резерви на $193,9 млн. (чиста купівля). Загалом операції з купівлі валюти Національним банком становили $424,9 млн., у тому числі $274,9 млн. за єдиним курсом, а $150,0 млн. – шляхом вибору найкращого курсу. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж місяця продав $231,0 млн. за єдиним курсом.

- по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість збільшилася на $115 млн. (в еквіваленті).

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

У жовтні 2019 року інфляція в Україні склала 0,7%

Інфляція на споживчому ринку України в жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року становила 0,7%, а з початку року – 4,2%. Про це інформує Державна служба статистики.

Базова інфляція в жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року становила 0,7%, а з початку року – 4,1%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20