Новини УАІБ

07 жовтня 2019

Загальні активи світових відкритих інвестиційних фондів
за перше півріччя 2019 року зросли на 11%

Загальні активи світових відкритих інвестиційних фондів (Open-ended Funds) за перше півріччя 2019 року зросли на 11% - з 43,98 трлн. євро до 48,8 трлн. євро. Такі дані наведено на основі інформації з 47 країн, при цьому всі результати діяльності цих фондів EFAMA наводить у перерахунку в євро.

Лідерами за обсягами активів інвестфондів станом на початок липня поточного року були США – 23,01 трлн. євро, країни Європи - 16,03 трлн. євро, Австралія - 1,85 трлн. євро, Бразилія - 1,78 трлн. євро, Японія - 1,7 трлн. євро, Китай - 1,58 трлн. євро та Канада - 1,55 трлн. євро.

Структура активів за типами інвестиційних фондів станом на звітну дату була такою: фонди акцій - 41,5%; фонди облігацій - 21%; збалансовані та змішані фонди - 17,1%; фонди грошового ринку - 11,2%; фонди нерухомості - 1,5%; гарантовані фонди - 0,1%; інші види фондів - 7,6%.

Сукупний приплив коштів до цих інвестиційних фондів у першому півріччі 2019 року склав 617 млрд. євро (для порівняння, у першому півріччі 2018 року вони залучили 695 млрд. євро). Лідерами за припливом коштів виявились інвестфонди США (363 млрд. євро) та Європи (135 млрд. євро).

Загальна кількість відкритих інвестиційних фондів у світі станом на початок липня 2019 року дорівнювала 134,44 тис. (на початку 2019 року цей показник становив 131,98 тис.). В Європі їх нараховувалося 58,53 тис., у Північній та Південній Америці - 37,63 тис., в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 36,22 тис., в Африці - 2,06 тис.

*****

Парламент ухвалив Закон «Про визнання таким, що втратив чинність,
Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації»

Парламент ухвалив Закон «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», інформує Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Законом (реєстраційний №1054-1) вносяться зміни до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» у частині визначення критеріїв об’єктів, що не підлягають приватизації. Також установлюється, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях, провадження у справах про банкрутство об’єктів права державної власності, які включено до переліків, затверджених Законом «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», підлягають припиненню, крім тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника тощо.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження
Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку».

Його розроблено відповідно до пункту 17 статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою удосконалення процедури проходження атестації осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Проектом, зокрема, передбачено створення двох структур: Атестаційного центру, що забезпечує організацію та адміністрування атестації фахівців на фондовому ринку, та Методичного центру, що надає технічне та методологічне забезпечення атестації фахівців.

Також документ запроваджує дворівневу систему атестації, що дозволить розмежувати фахівців, які отримують кваліфікаційне посвідчення вперше від тих, хто планує продовжити дію кваліфікаційного посвідчення або отримати його за іншим напрямом роботи на фондовому ринку.

Крім того, проектом передбачено скасування норм щодо обов’язкового проходження навчання, а також особам надається можливість безперервного професійного розвитку з метою спрощення проходження атестації.

*****

30 вересня 2019 року відбувся запуск нової
IT-платформи Центрального депозитарію DEPEND Q

30 вересня 2019 року відбувся запуск нової IT-платформи Центрального депозитарію DEPEND Q, який приведе до якісних змін у роботі системи депозитарного обліку українського ринку цінних паперів.

Як зазначається у прес-релізі НДУ, в нову систему було переведено інформацію про 3 млн. рахунків, номінальна вартість яких складає 1,7 трлн. грн. Нова платформа дозволяє депозитарним установам самим обирати альтернативне ПЗ для обслуговування клієнтів.

Завдяки впровадженню нової технологічної платформи можливість використання альтернативного програмного забезпечення депозитарними установами з’явилася вперше за 20 років діяльності Центрального депозитарію України. Модель роботи, яку обирає депозитарна установа, може бути змінена і під час роботи IT-платформи завдяки гнучкій побудові системи.

«Необхідність мати сучасну IT-платформу депозитарного обліку для інтеграції України в європейський ринок цінних паперів є беззаперечною. І наразі ми отримали таку систему. Для розвитку українського фондового ринку це новий важливий етап. Адже нове програмне забезпечення працює за міжнародними стандартами пост-трейдингу, які ми системно вводимо до практики протягом останніх трьох років. Наразі альтернативну систему обрало 61 депозитарна установа, у той час як 122 працює у системному модулі, наданому НДУ. Це дозволяє забезпечити стабільність та ефективну роботу ринку», - зазначив Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас.

Для всіх учасників ринку нова технологічна платформа забезпечує значно вищий рівень безпеки. Комунікація Центрального депозитарію з депозитарними установами відбуватиметься у стандарті ISO, загальноприйнятому і зрозумілому на розвинених ринках світу. Нові функції і можливості, які отримує депозитарна система, підвищать якість послуг, які отримуватимуть як національні гравці, так і нерезиденти. Нова платформа дозволяє депозитарним установам самим обирати альтернативне ПЗ для обслуговування клієнтів.

У НДУ нагадують про основні етапи впровадження нового ПО депозитарного обліку:

1. Проведення тендеру серед провідних розробників програмного забезпечення з США, Великобританії, країн Західної Європи - 2017 рік.

2. Обрання постачальника ПЗ - Percival Software Limited (Великобританія, Лондон) та підписання договору на підготовчі проектні роботи - кінець 2017 року.

3. Підписання контракту на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку з Percival Software Limited - травень 2018 року.

4. Поставка системи з основним функціоналом - листопад 2018 року. Поставка ПЗ з фінальним функціоналом - квітень 2019 року.

5. Вперше в історії фондового ринку під час впровадження нової IT-платформи депозитарної системи проходили відкриті обговорення за участю ключових гравців ринку, враховувалися відгуки та коментарі. Безпосереднє знайомство представників ДУ з функціоналом нового ПЗ розпочалося у лютому 2019 року.

6. Проведення навчальних семінарів-сесій для представників ДУ - квітень-травень 2019 року.

7. Тестування ПЗ учасниками фондового ринку України - червень-вересень 2019 року.

У НЛУ підкреслюють, що промисловий запуск нової IT-платформи є черговим кроком із впровадження передових технологій у роботу депозитарної системи України. Нацдепозитарій продовжуватиме послідовну роботу, спрямовану на забезпечення якісної роботи інфраструктури ринку і інтеграції в міжнародні ринки капіталу.

Незважаючи на постійне нагадування учасникам ринку через різні інформаційні канали про важливість процесу міграції і вчасне його виконання, не всі встигли його провести. Але Нацдепозитарій робить все можливе, щоб їм допомогти якомога швидше завершити процес міграції.

«Ставлення до розвитку фінансової інфраструктури в нашій країні багато років формувалось за залишковим принципом, але в останні роки ставлення до цього питання змінилося. Адже інфраструктура – це фундамент ринку. Ринок не можна побудувати на нестійкому фундаменті. Центральний депозитарій – важливий елемент фінансової інфраструктури. За останні три роки команда Нацдепозитарію багато зробила для впровадження у свою діяльність найкращих світових практик і стандартів, сучасних технологій. Сьогодні відбувся черговий крок у напрямку технологічної інтеграції України у світову облікову систему – НДУ повністю перейшов на нову сучасну IT-платформу DEPEND Q. Ця нова платформа дає новий функціонал для всього ринку, нові сервіси як для компаній, так і власників цінних паперів, забезпечує високий рівень захисту їхніх прав», - наголосив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

*****

На засіданні Комітету НКЦПФР з управління змінами та ризиками було розглянуто проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення диспозитивності та діджиталізації господарських товариств»

На засіданні Комітету НКЦПФР з управління змінами та ризиками було розглянуто проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення диспозитивності та діджиталізації господарських товариств», над яким останні місяці активно працювала команда Департаменту стратегічного розвитку Комісії.

Як інформує прес-служба Комісії, документ передбачає масштабні зміни. Щоб легше було розібратись у понад двохсот сторінках юридичних формулювань, на Комітеті законопроект був представлений у вигляді шести базових блоків:

- Запровадження однорівневої системи корпоративного управління.

- Запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу.

- Проведення заочних або електронних загальних зборів з дистанційною участю акціонерів.

- Підвищення відповідальності директорів компаній і прогрес України в рейтингу Doing Business.

- Радикальне спрощення процедур злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення товариства.

- Облік прав власності на частки ТОВ у Центральному депозитарії цінних паперів як альтернатива Єдиного державного реєстру.

*****

НКЦПФР вилучила зі своїх нормативно-правових актів норми, які містили обов’язок учасника фондового ринку здійснювати опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії певної інформації або рішень

НКЦПФР вилучила зі своїх нормативно-правових актів норми, які містили обов’язок учасника фондового ринку здійснювати опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії певної інформації або рішень, інформує прес-служба регулятора.

Зокрема, зміни внесені до таких нормативно-правових актів:

– Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 р. №1753;

– Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338;

– Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене Рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2606;

– Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене Рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605;

– Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджений Рішенням НКЦПФР від 29.07.2014 р. №972;

– Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 18.08.2004 р. №348 (у редакції Рішення НКЦПФР від 09.07.2013 р. №1186);

– Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затверджене Рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 р. №1925;

– Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. №816;

– Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску), затверджений Рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 р. №805;

– Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку), затверджені Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. №818.

На даний час документ готується на подання для державної реєстрації Міністерства юстиції України.

*****

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих
Комісією в січні-серпні 2019 року, становив 64,8 млрд. грн.

За інформацією НКЦПФР, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Комісією в січні-серпні 2019 року, становив 64,8 млрд. грн., що виявилося на 25,16 млрд. грн. більше порівняно з результатом аналогічного періоду 2018 року (39,64 млрд. грн.).

Протягом восьми місяців поточного року регулятор зареєстрував 49 випусків акцій на суму 42,77 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 29,24 млрд. грн.

Також у січні-серпні 2019 року було зареєстровано 37 випусків облігацій підприємств на суму 7,35 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 3,5 млрд. грн.

При цьому Комісія не зареєструвала випусків опціонних сертифікатів, а у відповідному періоді 2018 року було зареєстровано один випуск опціонних сертифікатів на суму 55 млн. грн.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією у січні-серпні 2019 року, становив 3,1 млрд. грн., що виявилось на 200 млн. грн. менше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів становив 11,5 млрд. грн. або на 376 млн. грн. менше показника січня-серпня 2018 року.

*****

У поточному році на світовому ринку ІРО спостерігається негативний тренд

Згідно з даними Звіту компанії EY, у ІІІ кварталі 2019 року на світових ринках було здійснено 256 угод ІРО, у ході яких залучено $40,2 млрд. Такі показники виявилися меншими за результати аналогічного періоду минулого року на 24% та 25% відповідно.

За дев’ять місяців 2019 року в цілому загальний обсяг коштів, залучених у ході ІРО на світових ринках, склав $114,1 млрд. (на 25% менше результату січня-вересня 2018 року), а кількість угод ІРО становила 768 (на 26% менше аналогічного результату 2018 року).

Лідерами світового ринку ІРО у ІІІ кварталі 2019 року серед фондових бірж стали Hong Kong Exchanges - 24 ІРО обсягом $7,8 млрд., Shanghai Stock Exchange - 47 ІРО обсягом $7,8 млрд. та NASDAQ - 25 ІРО обсягом $7,4 млрд.

Серед галузей лідерами виявилися технологічний сектор - 59 ІРО обсягом $11,4 млрд., сектор охорони здоров’я - 36 ІРО обсягом $6 млрд. та промисловість - 39 ІРО обсягом $2,7 млрд.

Найбільшими ІРО в ІІІ кварталі поточного року стали розміщення компаній Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (Гонконг) - на суму $5,3 млрд., CGN Power Co. Ltd. (Китай) - на суму $1,8 млрд. та Team Viewer GmbH (Німеччина) - на суму $1,6 млрд.

За підсумками дев’яти місяців 2019 року в Північній та Південній Америці відбулося 160 ІРО обсягом $47 млрд. (зменшення у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року на 2% та 9% відповідно), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 436 ІРО обсягом $46,1 млрд. (зменшення у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року на 9% та 27% відповідно), у регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) - 172 ІРО обсягом $21,1 млрд. (у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року кількість угод зменшилася на 52%, а їхній обсяг - на 41%).

*****

Доходи населення у ІІ кварталі 2019 року становили 895,2 млрд. грн.

Доходи населення у ІІ кварталі 2019 року становили 895,2 млрд. грн., витрати – 918,1 млрд .грн., зменшення заощаджень склало 22,9 млрд. грн. Про це інформує Державна служба статистики.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 16083 грн. (у ІІ кварталі 2018 року - 13688 грн.).


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 31.07.19
Активи, млн. грн.342 062на 31.07.19