Новини УАІБ

08 квітня 2019

В Європі у 2018 році відбулося зростання кількості інвестиційних фондів
на тлі зменшення обсягів їх активів

У 2018 році відбулося зростання кількості інвестиційних фондів Європи на тлі зменшення обсягів їх активів. Про це свідчать підсумки діяльності європейських інвестфондів, оприлюднені Представницькою асоціацією європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA).

Згідно з даними EFAMA, за минулий рік загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих в Європі, зменшилися на 3% і станом на початок 2019 року складали 15157 млрд. євро.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн на звітну дату був зафіксований у фондах Люксембургу. Їхня частка в загальному обсязі активів становила 26,8% (4065 млрд. євро). Друге місце за цим показником належало інвестфондам Ірландії (16% або 2421 млрд. євро), третє - Німеччини (13,4% або 2037 млрд. євро), четверте - Франції (12% або 1813 млрд. євро), п’яте - Великобританії (9,8% або 1493 млрд. євро).

Протягом 2018 року в більшості країн Європи відбулося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони скоротилися в інвестфондах Туреччини (на 19,9%), Польщі (на 10,6%), Великобританії (на 9,4%), Мальти (на 9,2%) та Румунії (на 8,8%).

Водночас, у ряді країн відбулося збільшення активів інвестфондів. Зокрема, на Кіпрі вони зросли на 46,5%, в Болгарії - на 10,3%, на Мальті - на 8%, в Хорватії - на 3,8%, в Чехії - на 1,2%, в Ірландії - на 1,1% та в Словаччині - на 0,4%.

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів станом на початок 2019 року складала 61,3%, а фондів групи AIFs - 38,7%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за 2018 рік зменшилися на 4,6% та станом на початок поточного року дорівнювали 9284 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 27%, фондів з мульти-активами - 19%, фондів грошового ринку - 13%, інших видів фондів - 4%.

Загальні активи фондів акцій за звітний період зменшилися на 7,6%, фондів облігацій - на 3,4%, фондів з мульти-активами – на 1,1%, інших видів фондів – на 11,6%. Проте активи фондів грошового ринку дещо зросли (на 0,002%).

Cукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за 2018 рік зменшились на 0,4% й станом на початок поточного року дорівнювали 5873 млрд. євро.

У звіті EFAMA повідомляється, що станом на звітну дату загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 33,36 тис., а групи AIFs - 28,64 тис. (на початку 2018 року їх нараховувалося 32,03 тис. та 28,35 тис. відповідно).

Торік в європейських інвестфондах групи UCITS відбувся приплив коштів обсягом 116,91 млрд. євро.

Найбільший приплив (108,2 млрд. євро) був зафіксований у фондах акцій. При цьому фонди з мульти-активами залучили 77,91 млрд. євро. Натомість фонди облігацій втратили за рік 25,91 млрд. євро, фонди грошового ринку – 10,76 млрд. євро, а інші види фондів - 32,52 млрд. євро.

Найбільший приплив коштів у 2018 році відбувся в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (61,58 млрд. євро), Ірландії (47,42 млрд. євро) та Швейцарії (12,74 млрд. євро).

Поряд із цим, у ряді європейських країн був зафіксований відтік коштів із інвестфондів групи UCITS. Найбільших втрат зазнали фонди Великобританії - 24,16 млрд. євро, Франції - 4,6 млрд. євро та Фінляндії - 3,79 млрд. євро.

 
*****
 
НДУ затвердив нову редакцію Регламенту

Рішенням Правління НДУ від 3.04.2019 р. №1/8 затверджено нову редакцію Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію, йдеться у повідомленні Нацдепозитарію.

Зокрема, нова редакція Регламенту враховує зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій), затверджені Рішенням НКЦПФР від 11.10.2018 р., а саме, змінено правила присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах, зокрема у Розділ V Регламенту «Стандарт (правила) депозитарного обліку» додано положеннями про клієнта депозитарної установи - номінального утримувача.

Змін  також зазнали такі положення Регламенту:

- зменшено перелік інформації стосовно запиту депозитарної установи щодо іноземних цінних паперах;

- змінено положення, в яких міститься перелік документів, які подаються в разі наявності декількох розпорядників рахунку (картка зразків підписів);

- внесено зміни до Порядку видачі клієнтам Центрального депозитарію звітних документів у паперовому вигляді;

- внесено зміни до Відкриття рахунку у цінних паперах акціонерному товариству, що знаходиться на стадії створення;

- внесено зміни до Зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікату;

- внесено зміни до Погашення глобального/тимчасового глобального сертифіката внаслідок того, що випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся;

- внесено зміни до Анулювання цінних паперів (Виконання безумовних операцій за рахунками депозитарних установ під час проведення емітентом операцій з цінними паперами);

- зміни відбулися у Розділу ІІ «Додатки»;

- внесено зміни до Розділу ІІІ «Додатки».

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального Депозитарію у новій редакції набуває чинності з 26.04.2019 р.

Оновлення ПЗ ОБЕРОН у частині функціоналу відкриття рахунку клієнта депозитарної установи – номінального утримувача буде проведено 25.04.2019 р.
 
*****
  
Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Порядку електронної взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та учасників ринків фінансових послуг»

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Порядку електронної взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та учасників ринків фінансових послуг».

Документ розроблено з метою впровадження та вдосконалення інструментів електронної демократії та нормативно-правового врегулювання електронної взаємодії між Нацкомфінпослуг та учасниками ринків небанківських фінансових послуг через електронний кабінет (крім споживачів фінансових послуг) та/або офіційні електронні скриньки й електронні сервіси Комісії, розміщені на офіційному веб-сайті регулятора.

 *****
 
У 2018 році в економіку України іноземні інвестори
внесли $2859,9 млн. прямих іноземних інвестицій

У 2018 році в економіку України іноземні інвестори внесли $2859,9 млн. прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

За накопичувальним підсумком, станом на 1 січня 2019 року акціонерний капітал нерезидентів в Україні дорівнював $32291,9 млн. (із країн ЄС - $24742,7 млн., з інших країн - $7549,2 млн.), що виявилося на 2,2% більше показника початку минулого року ($31606,4 млн.).

До основних країн-інвесторів України належали Кіпр - $8879,5 млн., Нідерланди - $7060,9 млн., Велика Британія - $1955,9 млн., Німеччина - $1668,2 млн. та Швейцарія - $1540,7 млн.

Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій на звітну дату (за накопичувальним підсумком) були спрямовані до підприємств промисловості - $10655,1 млн., оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів - $5383 млн. та у сферу операцій з нерухомим майном- $4009,6 млн.

Серед регіонів лідерами за обсягами ПІІ були м. Київ ($16910,2 млн.), Дніпропетровська область ($3577,8 млн.) та Київська область ($1591,6 млн.).

*****
 
 Українські підприємства у 2018 році внесли в економіку
 країн світу $1 млн. прямих інвестицій

За даними Держстату, у 2018 році українські підприємства внесли $1 млн. прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку країн світу.

Загалом, станом на 1 січня 2019 року обсяг ПІІ з України дорівнював $6295 млн. (на початку минулого року він становив $6322 млн.). До країн ЄС з України інвестовано $6083,8 млн., до інших країн світу - $211,2 млн.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій з України (за накопичувальним підсумком) були спрямовані до Кіпру - $5931,9 млн., Російської Федерації - $118,5 млн., Латвії - $72,5 млн., Вірґінських Британських Островів - $59,9 млн. та Угорщини - $16,8 млн.

Лідерами за обсягами інвестицій на звітну дату (за накопичувальним підсумком) були підприємства професійної, наукової та технічної діяльності, вкладення яких в інші країни становили $5966,8 млн.

У регіональному розрізі найбільші обсяги інвестицій були здійснені з Донецької області ($5941,4 млн.) та м. Києва ($234,8 млн.).

*****

У 2018 році другий рік поспіль тривало зростання ринку M&A в Україні

У 2018 році другий рік поспіль тривало зростання ринку M&A в Україні з показниками вище 10%: кількість угод злиття та поглинання зросла на 19% у порівнянні з попереднім роком та становила 80 угод. При цьому загальна вартість інвестицій склала $1,8 млрд., що на 78% більше від аналогічного показника попереднього року.

Такими є основні висновки Огляду M&A угод в Україні у 2018 році, проведеного компанією KPMG.

Як зазначається в Огляді, хоча у 2018 році на ринку M&A в Україні локальні інвестори виявилися навіть більш активними за іноземних, і на них припадає приблизно дві третини сукупної вартості та кількості угод, міжнародні інвестори продемонстрували впевненість у середньострокових і довгострокових перспективах України, у результаті чого кількість угод придбання українських активів іноземними інвесторами зросла на 47%.

Українські інвестори також показали підвищення апетиту до придбання іноземних активів, і сума капіталу, інвестованого в іноземні компанії у 2018 році, вдвічі перевищила сукупну вартість аналогічних інвестицій за попередні два роки. У 2018 році економіка України й надалі відновлювалася, а зростання показника ВВП становило приблизно 3,3%.

Іноді Уряд діяв доволі мляво, у 2018 році він продовжив реформування економіки, зокрема Кабінет Міністрів забезпечив прийняття законів про створення антикорупційного суду. Угода stand-by щодо фінансової підтримки з МВФ, підписана наприкінці 2018 року, покликана підвищити упевненість інвесторів у перспективах економічного зростання в країні.

Партнер, керівник відділу консультаційних послуг KPMG в Україні Пітер Латос зазначив: «У першій половині 2019 року активність інвесторів може знизитися, оскільки вони утримуються укладати угоди до завершення виборів, ми зберігаємо обережний оптимізм у тому, що, за умови продовження реалізації Урядом послідовної та фінансово відповідальної політики, у другій половині року в країні спостерігатиметься значна кількість угод злиття та поглинання, однак показник зростання становитиме менше 10%».

*****

Рада з фінансової стабільності констатувала зниження
окремих ризиків для фінансової системи

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, учасники першого в цьому році засідання Ради з фінансової стабільності, яке відбулося наприкінці березня, констатували зниження з кінця 2018 року окремих ризиків для стабільності фінансової системи України.

Ризики валютного ринку зменшилися навіть після набуття чинності Законом «Про валюту та валютні операції» на початку лютого 2019 року. Надходження експортної виручки та збільшення портфельних інвестицій нерезидентів в ОВДП сприяють помірному зміцненню гривні. Банківська система також демонструє стабільну та прибуткову діяльність.

Водночас учасники зазначили, що у 2019 році зростання економіки уповільниться через послаблення зовнішнього попиту та необхідність дотримуватися жорсткої монетарної та фіскальної політики, завдяки чому триватиме зниження інфляції. Серед ключових ризиків – більш стрімке уповільнення світового економічного зростання та темпів зростання країн – торговельних партнерів України, а також можлива несприятлива динаміка на товарних ринках.

Учасники зустрічі підкреслили важливість збереження поточної динаміки співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, вчасного виконання взятих Україною зобов’язань та отримання запланованих траншів фінансової допомоги. Це необхідно для безболісного проходження періоду пікових виплат за зовнішнім боргом та подальшого проведення реформ.

Також було обговорено питання зниження обсягу непрацюючих кредитів у банківському секторі, аналізовано роботу впродовж минулого року «Ощадбанку», «Укрексімбанку» та «Укргазбанку», спрямовану на скорочення обсягів проблемної заборгованості. Темпи скорочення такої заборгованості в останньому найбільші. Ця робота здійснювалася у тому числі з урахуванням оприлюднених наприкінці 2018 року рекомендацій для державних банків по роботі з NPL. Учасники Ради підкреслили, що проблема NPLs на балансах державних банків має бути остаточно вирішена впродовж поточного року.

На додаток, учасники обговорили питання реструктуризації заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів України. Вони вважають, що вирішення проблеми надмірного боргового навантаження на Фонд має бути комплексним і потребує окремої законодавчої ініціативи.

На завершення засідання учасники також наголосили на важливості розвитку вторинного ринку гривневих ОВДП, зокрема на таких міжнародних платформах, як Reuters та Bloomberg, як для міжнародних, так і для локальних інвесторів. Це стає особливо актуальним після підписання угоди з Clearstream 13 березня, що відкриває доступ міжнародним інвесторам до ринку ОВДП. Для цього має відбутися спрощення НКЦПФР вимог щодо торгівлі цим інструментом на вторинному ринку.

*****

Міжнародні резерви України за березень 2019 року зросли на $0,4 млрд.

За попередніми даними Національного банку, міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2019 року становили $20632,7 млн. (в еквіваленті). За місяць вони збільшилися на 2,1%. Подальше накопичення міжнародних резервів у березні забезпечили такі чинники:

- по-перше, отримання Урядом міжнародного фінансування, а саме – коштів від позики, здійсненої під гарантії Світового банку на суму 512 млн. євро;

- по-друге, надходження від розміщення Урядом облігацій в іноземній валюті, зокрема від продажу єврооблігацій Уряд отримав $357,1 млн., від ОВДП в інвалюті – 159,8 млн. та 5,4 млн. євро;

- по-третє, сприятлива ситуація на валютному ринку, адже чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на $162,2 млн.

У березні пропозиція валюти була вищою за попит завдяки насамперед сприятливій зовнішній ціновій кон’юнктурі для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільним надходженням експортної виручки, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери. У результаті Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $271,7 млн. (з них 90 млн. – у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни, $181,7 млн. – за єдиним курсом), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами. Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав $109,5 млн.

- по-четверте, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму $8,6 млн. (у еквіваленті).

Водночас минулого місяця з резервів спрямовано $866,5 млн. (в еквіваленті) на платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Зокрема, $706,7 млн. (в еквіваленті) спрямовано на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої (ОВДП) і зовнішньої державної позики (ОЗДП) та іншими зобов’язаннями держави в іноземній валюті. Крім цього, Уряд та Національний банк сплатили за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом $159,8 млн. (в еквіваленті).

Станом на 1 квітня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.


*****

У 2018 році доходи населення України зросли на 21,4%

Доходи населення України у 2018 році становили 3219,5 млрд. грн., а витрати – 3202,7 млрд. грн., приріст заощаджень склав 16,8 млрд. грн. Про це інформує Державна служба статистики. У порівнянні із 2017 роком доходи населення України зросли на 21,4%.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 57908,6 грн. Реальний наявний дохід у порівнянні із 2017 роком зросли на 9,9%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА294на 28.01.20
Кількість ІСІ1399на 28.01.20
Кількість НПФ*58на 28.01.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19