Новини УАІБ

19 листопада 2018

УАІБ взяла участь у щорічному Інвестиційному форумі EFAMA - 2018

В умовах політичної невизначеності та глобальних системних ризиків європейська галузь управління активами в очікуванні змін. Основним пріоритетам на 2019 рік і наступні чотири роки, забезпеченню конкурентоспроможності європейської інвестиційної індустрії у глобальному вимірі, майбутнім можливостям та ймовірним викликам було присвячено щорічний Інвестиційний форум EFAMA – представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту, який відбувся 7-8 листопада 2018 року в Брюсселі.

Форум зібрав понад 270 представників національних асоціацій компаній з управління активами та інвестиційних фондів країн-членів ЄС, партнерів, корпоративних та асоційованих членів організації, регуляторів ринків цінних паперів та Єврокомісії. Серед запрошених гостей Інвестиційного форуму EFAMA була і представник Української асоціації інвестиційного бізнесу – Анастасія Гаврилюк, директор з міжнародних зв’язків.

Учасники Форуму обговорили важливу роль європейської галузі управління активами в управлінні заощадженнями та посиленні економічного зростання в Європі – на тлі зниження маржі (винагороди) і підвищення витрат для КУА, поліпшення пенсійного забезпечення (РЕРР – додатковий пан’європейський персональний пенсійний продукт 3-го рівня), сприйняття нинішнім молодим поколінням заощаджень щодо пенсії. Йшлося також про фінансування сталого розвитку (відповідальне інвестування і т.п. – SRI та ESG-інвестування), зокрема запровадження таксономії, вимог до SRI-бенчмарків.

Серед головних тем була й конкурентоспроможність індустрії управління активами ЄС (особливо у порівнянні зі США), на тлі зарегульованості європейського ринку. Обговорювалися можливі сценарії та вплив на європейську галузь управління активами Брекзіту, зокрема і з точки зору оцінки еквівалентності режимів регулювання ринків інвестиційних фондів у третіх країнах (не-членах ЄС). До України, проте, буде застосовуватися окремий механізм оцінки еквівалентності, передбачений Угодою про асоціацію з ЄС.

Щодо запровадження Ключового інформаційного документа для інвесторів «пакетованих роздрібних інвестиційних та страхових продуктів» (PRIIPs KID) як вимоги для UCITS, що мають свій документ для роздрібних інвесторів (UCITS KIID), то, зважаючи на всі невирішені проблемні питання імплементації, прозвучала пропозиція відтермінувати таке запровадження ще на рік чи два (після 2019 року).

Детальніше з матеріалами Форуму EFAMA компанії з управління активами можуть ознайомитися у розділі для учасників УАІБ

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду за ринками небанківських фінансових послуг»

Нацкомфінпослуг оприлюднила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду за ринками небанківських фінансових послуг».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, у зв’язку зі змінами в законодавстві існує значна кількість проблемних питань та колізій у законодавчому полі, що впливають на виконання повноважень Нацкомфінпослуг і не дозволяють здійснювати ефективну державну політику на небанківських фінансових ринках, що суперечить та унеможливлює виконання одного з основних завдань Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, а саме - посилення інституціональної спроможності Комісії з урахуванням стандартів на рівні, прийнятому в країнах-членах ЄС, та процедур діяльності за світовими зразками.

Головною метою законопроекту є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС, створення умов для належного та ефективного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг.

Досягнення мети законопроекту забезпечуватиметься шляхом реалізації низки взаємопов’язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування фінансового сектору. В основу покладено такі базові принципи:

- регуляторне наближення фінансових послуг України до правил та норм ЄС;
- лібералізація фінансових ринків та набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг;
- збалансованість економічних інтересів через формування ринкового конкурентоспроможного середовища;
- незалежність та ефективність роботи регуляторів, здійснення нагляду на основі оцінки ризиків;
- прозорість та високі стандарти розкриття інформації учасниками фінансового сектору та регуляторами;
- відповідальність та довіра між учасниками ринків фінансових послуг та регуляторами;
- цілісність фінансової системи, всебічний захист прав кредиторів, споживачів та інвесторів;
- підвищення довіри споживачів до учасників фінансового сектору, захисту прав споживачів та підвищення їх фінансової обізнаності.

*****

На сайті НКЦПФР оприлюднено проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

9 листопада 2018 року на офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013 № 2826.

Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщено та/або допущено до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов’язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

Метою документа є приведення норм Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів до вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII.

Серед іншого, зазначений вище закон України вносить зміни до закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які наберуть чинності з 1 січня 2019 року щодо розкриття регульованої інформації та діяльності, пов’язаної з фондовим ринком, у тому числі діяльністю з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Отже, регулярна (річна та проміжна) та особлива інформація про емітента як учасника фондового ринку, з 01.01.2019 року має розкриватись шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Проектом передбачено, що для розміщення регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, емітенти повинні будуть користуватися послугами уповноваженої Комісією особи, яка при цьому авторизована Комісією для здійснення діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (на комерційній основі). Також на таку особу покладається обов’язок встановлювати відповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам.

У разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, емітент повинен буде подавати Інформацію до Комісії через іншу особу, яка надає зазначені послуги.

Згідно Проекту змін, інформація про емітента цінних паперів повинна розміщуватись на його веб-сайті (наявність для емітента власного веб-сайту є обов’язковою) у формі електронного документа, придатній для приймання змісту людиною, що може бути необмежено роздрукований та завантажений, із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи емітента та, за наявності, кваліфікованої електронної печатки емітента.

Крім того, вносяться зміни до строків розкриття особливої інформації, а саме: на власному веб-сайті емітента така інформація повинна розкриватись негайно, але не пізніше 9:00 години наступного робочого дня після дати вчинення дії.

До складу особливої інформації додаються відомості про зміну адреси власного веб-сайту акціонерного товариства.

Також, до переліку проміжної інформації про емітента пропонується додати інформацію за 4-й квартал (хоча формування фінансової звітності за 4-й квартал не передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Кінцевим терміном розкриття такої інформації встановлено 28 лютого року, наступного за четвертим кварталом.

Проектом визначається тотожність термінів «звіт про управління» (передбачений Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») та «звіт керівництва» (введений Законом №2210).

Проект змін, як і передбачено законом, відміняє публікацію річної інформації в офіційному друкованому виданні.

Повний текст проекту змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зауваження та пропозиції до документа можна направляти до НКЦПФР до 23.11.2018р.

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Постанови Уряду «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Постанови Уряду «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є:

- приведення Ліцензійних умов у відповідність із законами «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про кредитні спілки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»;

- врегулювання питання видачі ліцензії недержавним пенсійним фондам – суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- врегулювання питання видачі кредитним спілкам ліцензії на надання поручительств, оскільки можливість надання такої фінансової послуги кредитними спілками передбачена Законом «Про кредитні спілки».

*****

Держфінмоніторинг організував робочу зустріч щодо урегулювання деяких питань фінансового моніторингу щодо діяльності номінальгого утримувача

У Держфінмоніторингу відбулася робоча нарада з приводу додаткового регулювання порядку та особливостей виконання професійними учасниками фондового ринку вимог суб’єктів первинного фінансового моніторингу при встановленні ділових відносин з номінальними утримувачами та їх обслуговуванні, інформує прес-служба відомства.

Участь у нараді взяли представники Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Національного депозитарію України, Верховної Ради України, а також громадських організацій та фондового ринку.

За результатами наради учасники дійшли висновку про необхідність визначення вимог та критеріїв для допущення номінальних утримувачів на ринок України, встановлення обмежень щодо видів цінних паперів з якими може працювати номінальний утримувач, а також особливостей здійснення ідентифікації клієнтів номінальних утримувачів або встановлення вигодоодержувача за фінансовими операціями, проведеними за участю учасників фондового ринку.

Крім цього, було наголошено на необхідності визначення вимог до договору з номінальними утримувачами, зокрема, щодо заборони номінальним утримувачам встановлювати ділові відносини з податковими резидентами України.

Разом з тим, учасники наради зосередили увагу на необхідності розробки порядку розкриття учасниками фондового ринку інформації на запити органів державної влади щодо клієнтів номінальних утримувачів.

За підсумками наради учасники вирішили продовжити роботу у цьому напрямку, підготувати конкретні пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та обговорити їх під час наступної зустрічі.

*****

Розпочав функціонування оновлений сервіс
Розрахункового центру «Дошка оголошень»

Розпочав функціонування оновлений сервіс Розрахункового центру «Дошка оголошень». Про це інформує прес-служба РЦ.

Він дозволяє легко і швидко укладати правочини на позабіржовому ринку цінних паперів, полегшує процес пошуку контрагента та допомагає генерувати розпорядження для проведення розрахунків.

Сервіс працює таким чином.

Брокер (учасник клірингу) розміщує на веб-ресурсі Розрахункового центру (за допомогою системи інтернет-клірингу) заявку на продаж або купівлю цінних паперів. Розміщена заявка акцептується іншою стороною, зацікавленою в укладенні відповідного правочину щодо цінних паперів на позабіржовому ринку. Після акцептування інформація про правочин автоматично передається в клірингову систему Розрахункового центру, де генерується розпорядження на поставку/отримання цінних паперів та платіжні інструкції. Сформована пара розпоряджень виконується в день розрахунків, визначений брокерами під час введення та акцептування заявки, за умови наявності на рахунках учасників клірингу в Розрахунковому центру необхідної кількості активів.

Вже були здійсненні перші успішні операції через сервіс Розрахункового центру «Дошка оголошень» з державними цінними паперами, які були розраховані депозитарієм Національного банку України.

Цей сервіс спрямований на розширення можливостей здійснення операцій з державними цінними паперами на двосторонній основі без використання центрального контрагента у режимі «поставка проти оплати» та забезпечує максимальну зручність укладення та виконання правочинів від моменту формування заявки на позабіржовому ринку до моменту завершення розрахунків.

У подальшому Розрахунковим центром заплановано роботи з розвитку цього сервісу в частині масового завантаження заявок брокерів та підключення сервісу Bloomberg.

*****

Протягом жовтня 2018 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 702 договори на загальну суму 10,8 млрд. грн.

Протягом жовтня 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 702 договори на загальну суму 10,8 млрд. грн., а з початку року – 6195 договорів на суму 108,2 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за десять місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (42%), третє – в «Української біржі» (9%). Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за жовтень становила 52%.

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі дорівнювала: за жовтень 2018 року щодо ОВДП – 53%, облігацій підприємств – 20%, опціонних сертифікатів – 100%; за січень-жовтень 2018 р. щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 46%, опціонних сертифікатів – 100%.

Найбільший обсяг торгів у жовтні на Біржі було зафіксовано з державними облігаціями України (97,63%), частка облігацій підприємств склала 1,36%, опціонних сертифікатів – 1,01%. При цьому 23,17% торгів проведено на ринку РЕПО, 76,75% - на адресному ринку, 0,03% - на ринку заявок, 0,05% - на ринку розміщення.

Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 1%, облігаціями підприємств – у 2,6 рази, а загальний обсяг торгів – на 2%.

«У жовтні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд. грн. (на 15% менше ніж у вересні), а з початку року – 221 млрд. грн. (на 34% більше ніж за січень-жовтень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».

Частка державних облігацій у структурі торгів на фондових біржах України у жовтні становила 95,2%, облігаціями підприємств – 3,4%, акціями та цінними паперами ІСІ – 0,4%, опціонними сертифікатами – 0,5%.

З початку року у структурі біржових торгів також превалювали облігації: держоблігації – 95%. Частка облігацій підприємств дорівнювала 3,1%, облігацій місцевих позик - 0,4%, акцій та цінних паперів ІСІ – 0,5%, опціонних сертифікатів - 0,2%, строкових контрактів - 0,8%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» з початку 2018 року зріс на 2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, насамперед у сегментах державних облігацій та облігацій підприємств.

*****

За жовтень значення Індексу ПФТС зросло на 5,05%

У жовтні 2018 року обсяг контрактів, укладених учасниками АТ «Фондова біржа ПФТС», склав 9,83 млрд. грн., що виявилося на 65% більше ніж за аналогічний період 2017 року, передає прес-служба Біржі. З початку цього року вартість угод з цінними паперами на ПФТС склала 92,27 млрд. грн. (на 68% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Таким чином, показник десяти місяців 2018 року на 40% перевищив показник усього 2017 року. Учасники ПФТС у жовтні уклали 1572 угод з цінними паперами.

Традиційно, найбільшу частку в структурі торгів ПФТС займають державні облігації – обсяг біржових контрактів з ОВДП минулого місяця склав 9,23 млрд. грн. На 69,72% зросла вартість угод з корпоративними облігаціями – за підсумками жовтня цей показник склав 540,72 млн. грн. Обсяг угод акціями у звітному періоді дорівнював 40,11 млн. грн., а цінними паперами інститутів спільного інвестування – 20,8 тис. грн.

За жовтень значення Індексу ПФТС зросло на 5,05% до рівня 564,81 пунктів (з початку року – на 79,27%).

*****

Кредитний портфель банків у національній валюті жовтні
збільшився на 0,5% до 618,8 млрд. грн.

Кредитний портфель банків у національній валюті жовтні збільшився на 0,5% до 618,8 млрд. грн., а обсяг гривневих кредитів фізичних осіб зріс на 2,2% до 131,4 млрд. грн. Про це свідчать попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за жовтень 2018 року, опубліковані НБУ.

Згідно з ними, бізнес надавав перевагу кредитам в іноземній валюті – їхній обсяг у доларовому еквіваленті збільшився на 1,5% до $14,9 млрд., тоді як обсяг кредитів у національній валюті залишився практично на рівні попереднього місяця і становив 485 млрд. грн.

Впродовж жовтня корпоративний сектор збільшив свої депозити у національній валюті на 1,1% до 246,4 млрд. грн., при цьому обсяг залишків валютних депозитів бізнесу скоротився (на 2% до $5,2 млрд.).

Обсяг валютних депозитів населення (в доларовому еквіваленті) зріс на 1% до $8,7 млрд. Водночас зменшився обсяг коштів населення у національній валюті - на 0,8% до 256,8 млрд. грн.

У Нацбанку зазначають, що зростання залишків на гривневих депозитах бізнесу може пояснюватися високими процентними ставками, особливо привабливими на тлі зміцнення гривні. Так, у жовтні ставки за гривневими депозитами для корпоративного сектору продовжували зростати (на 0,6% до 13,6% річних). У результаті, збільшилась різниця між ставками за гривневими та валютними депозитами бізнесу. Ставки за гривневими депозитами фізичних осіб також зросли, хоча й помірніше (на 0,3% до 11% річних).

Вартість гривневих кредитів у жовтні мала різноспрямовану динаміку – для корпоративного сектору вона незначно знизилася, тоді як для фізичних осіб продовжувала зростати.

Динаміка гривневих ставок банків, крім трансмісії від підвищення облікової ставки у вересні та попередні періоди, відображала вплив кон’юнктурних та статистичних чинників. Серед них - посилення конкуренції за клієнтів банків, подальше зростання попиту на кредити з боку населення, а також зміна обліку певними банками окремих кредитних продуктів.

*****

Реальний ВВП України у III кварталі 2018 року зріс на 0,4%

Реальний валовий внутрішній продукт України у III кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,4%, інформує Державна служба статистики. При цьому зазначається, що порівняно з III кварталом 2017 року ВВП зріс на 2,8%.

*****

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні
за січень-вересень 2018 року становило $3450 млн.

Згідно з даними Держстату за 9 місяців 2018 року експорт товарів та послуг з України становив $41705 млн., або 109,3% порівняно з 9 місяцями 2017 року, а імпорт в Україну – $45155,0 млн., або 115% порівняно з 9 місяцями 2017 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-вересень 2018 року становило $3450 млн. (за січень-вересень 2017 року негативне сальдо дорівнювало $1112,5 млн.).


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

 

Основні цифри
Кількість КУА294на 28.01.20
Кількість ІСІ1399на 28.01.20
Кількість НПФ*58на 28.01.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19