Новини УАІБ

12 листопада 2018

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні
(відкриті, інтервальні, закриті фонди) в Україні за жовтень 2018 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі значним зростанням: індекс УБ збільшився на +5,02%, індекс ПФТС ­– на +5,06%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +25,04% (+5,63% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ +12,45% (-2,61% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником +9,42% (+1,17% за місяць).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.10.2018 р. становила 83,53 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА складало +1772,10 тис. грн. (+2,24%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,70% до -2,82%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«КІНТО-Казначейський» (+418,78 тис. грн. (+18,58%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+17,35% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +398,23 тис. грн.;

«Надбання» (+217,39 тис. грн. (+32,28%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+29,10% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 199,80 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+74,53 тис. грн. (+4,51%)) – отримав 51,97 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-133,14 тис. грн. (-8,04%)) – викуп в учасників фонду 96 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -130,84 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-11,87 тис. грн. (-1,08%)) – чистий відтік становив -24,74 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-2,25% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+16,18 тис. грн. (+1,33%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, пред’явлення інвесторами до погашення 13 сертифікатів призвело до втрат фондом -11,39 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,20% сукупної ВЧА (31,07 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,41% (13,71 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,05% (6,72 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (7,41% (6,19 млн. грн.)) на четвертому. Фонд «ОТП Класичний» (6,15% (5,14 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+3,70%), «ТАСК Ресурс» (+2,63%) та «Надбання» (+2,46%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-2,82%) та «ВСІ» (-0,11%).

Інтервальні фонди

У жовтні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 20,95 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -39,99 тис. грн. (-1,37%).

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,58%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-5,24%) та «ТАСК Український Капітал» (-4,18%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 13,90 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1240,53 тис. грн. (+9,80%).

За результатами жовтня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+1179,36 тис. грн. (+10,18%)) – за рахунок зростання вартості складових інвестпортфеля та залученню коштів інвесторів (+4,35% в обігу) фонд отримав +515,36 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (+5,67%) та «Індекс Української Біржі» (+5,59%).

Детальніша інформація на сайті Української асоціації інвестиційного бізнесу – www.uaib.com.ua

*****

Оприлюднено зауваження Головного юридичного управління
Верховної Ради до Проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного
регулювання ринків фінансових послуг

8 листопада 2018 року на сайті Верховної Ради оприлюднено зауваження Головного юридичного управління парламенту до Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (№ 2413а ).

У своїх зауваженнях фахівці Головного юридичного управління, зокрема, зазначають, що в цілому вони поділяють позицію авторів законопроекту щодо необхідності вдосконалення організації державного управління на ринку фінансових послуг, однак вважають, що воно має відбуватися з дотриманням конституційних вимог, у межах системи центральних органів виконавчої влади.

Головне юридичне управління Верховної Ради звертає увагу на те, що положення законопроекту не узгоджуються із нормами Конституції та інших законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, висловленої у відповідних рішеннях.

Детальніше із зауваженнями до законопроекту, який готується до другого читання, можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124

*****

НКЦПФР впроваджує в Україні систему подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі ХBRL для підприємств

НКЦПФР впроваджує в Україні систему подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі ХBRL для підприємств. Цей процес відбувається за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та Програми EU-FINSTAR.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Комісії, ця система дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі – у стандарті XBRL. XBRL (з англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») є сучасним стандартом подання фінансової звітності в електронному вигляді.

Система спростить ведення бізнесу для українських компаній. Вони будуть подавати обов’язкову фінансову звітність за принципом «єдиного вікна»: в одному універсальному форматі для всіх регуляторів фінансового ринку (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). Раніше фінансова звітність подавалася кожному регулятору окремо, при цьому формати подачі звітів відрізнялися один від одного.

Запуск такої системи планується у І кварталі 2019 року.

«Побудова цієї системи та перехід до електронного складання та подання звітності у форматі, зрозумілому інвесторам, є дуже важливим кроком. Це створить основу для прозорої та ефективної економіки. Якість та повнота фінансової звітності – необхідна умова виникнення довіри інвесторів до українського ринку. Ми дуже вдячні нашим донорам за таку підтримку», – прокоментував Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

«Безпосередній процес побудови цієї системи вже розпочато, оскільки ірландську компанію Vizor Software оголошено переможцем тендеру на закупівлю системи фінансової звітності. Між Vizor Software та DAI Global, яка впроваджує Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», укладено договір, у рамках якого ми отримаємо весь необхідний пакет послуг – від розробки рішення до тестування, введення системи в експлуатацію, навчання персоналу та технічного обслуговування», – зазначила Катерина Рафальська, Директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду НКЦПФР.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вимагає від певних підприємств складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі. До таких підприємств належать, зокрема, емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та Програма EU-FINSTAR надають допомогу Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в закупівлі, адаптації та впровадженні нової системи фінансової звітності згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю. Зокрема, програма EU-FINSTAR взяла на себе зобов’язання забезпечити всі необхідні навчальні та інформаційно-роз’яснювальні заходи для тих, хто стане користувачем нової системи.

Запровадження системи фінансової звітності в стандарті XBRL для певних підприємств, зокрема фінансових установ, є дуже важливим кроком для підвищення стандартів з розкриття інформації на українському фінансовому ринку. Фінансові регулятори отримають стандартизовані та консолідовані дані для здійснення нагляду та вчасного реагування на зловживання з боку його учасників, а інвестори – кращий захист. Також впровадження системи буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості України.

*****

Комісія оприлюднила доопрацьований проект
Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про склад та
структуру активів інституту спільного інвестування»

Комісія оприлюднила доопрацьований проект Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування».

Документ було розроблено у зв’язку з необхідністю нормативного врегулювання питання обліку прав вимоги за договорами інвестування будівництва, які укладаються за рахунок коштів спільного інвестування з метою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, та оприлюднено у серпні поточного року.

У зв’язку з надходженням зауважень та пропозицій проект регуляторного акта було доопрацьовано.

Під час доопрацювання проекту змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування виникла необхідність узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, питань щодо умов залучення до складу активів венчурного фонду прав вимоги шляхом укладення договорів відступлення права вимоги.

Зазначеним проектом регуляторного акта, зокрема, упорядковуються питання залучення до складу активів венчурного фонду прав вимоги з урахуванням вимог частини четвертої статті 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

З метою врегулювання вищевказаної проблеми, а також запобігання виникненню правопорушень проект регуляторного акта передбачає внесення відповідних змін до Положення.

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Метою документа є врахування норм, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Запропоновані зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, зокрема, передбачають приведення у відповідність до Закону таких норм:

- питання розкриття емітентами цінних паперів річної інформації про емітента в частині приведення складу такої інформації у відповідність до норм статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та, зокрема, запровадження розкриття звіту керівництва та звіту про корпоративне управління;

- питання взаємодії емітента з особою, яка здійснює надання інформаційних послуг на фондовому ринку шляхом запропонування поетапного розпису такої взаємодії під час розкриття емітентом регульованої інформації;

- питання щодо строків розкриття особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, а також проміжної інформації про емітента, тощо.

Крім того, запропоновані зміни передбачають удосконалення норм щодо розкриття емітентами особливої та проміжної інформації, а також запроваджують у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів нові розділи, а саме:

«Порядок розкриття емітентом цінних паперів календарного плану»;

«Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належить одній особі, своєї структури власності».

*****

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження
«Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ»

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Розпорядження «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ». Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено з метою приведення цих вимог у відповідність до законів «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) щодо удосконалення деяких положень у частині вимог до керівників та головних бухгалтерів.

*****

У вересні обсяги торгів на фондовому ринку України зменшилися на 18,4%

Обсяг торгів на українському ринку цінних паперів у вересні 2018 року дорівнював 32 млрд. грн., що виявилося на 18,4% менше результату серпня (39,2 млрд. грн.). Про це свідчать нові дані НКЦПФР.

У вересні у порівнянні із серпнем обсяги торгів на біржовому ринку зменшилися на 20% (з 30 млрд. грн. до 24 млрд. грн.), а на позабіржовому ринку - на 13% (з 9,2 млрд. грн. до 8 млрд. грн.).

У розрізі фінансових інструментів обсяги торгів у вересні поточного року були такими:

- ОВДП - 24,1 млрд. грн. (на біржовому ринку - 23 млрд. грн., на позабіржовому ринку - 1,1 млрд. грн.);

- акції - 2,26 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,06 млрд. грн., на позабіржовому ринку - 2,2 млрд. грн.);

- облігації - 2,5 млрд. грн. (на біржовому ринку - 0,6 млрд. грн., на позабіржовому ринку - 1,9 млрд. грн.);

- інші цінні папери - 3,14 млрд. грн. (на біржовому ринку - 0,34 млрд. грн., на позабіржовому ринку - 2,8 млрд. грн.).

*****

Мінагрополітики планує провести спільну роботу з НКЦПФР
щодо запуску аграрних розписок на фондовий ринок

Мінагрополітики планує провести спільну роботу з НКЦПФР щодо запуску аграрних розписок на фондовий ринок. Про це зазначила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час засідання консультативної ради проекту «Аграрні розписки в Україні», йдеться у повідомленні прес-служби Мінагрополітики.

При цьому вона повідомила, що аграрні розписки вже видані під заставу близько 30 видів сільгосппродукції. На початку впровадження аграрних розписок в Україні виробники оформляли їх в основному під заставу майбутнього врожаю традиційних олійних та зернових культур. Проте зараз до цього процесу вже додатково залучено 25 сільськогосподарських продуктів, серед яких ягоди (чорниця, малина, шипшина, кавуни), фрукти (яблука), овочі (картопля, морква, зелений горошок, часник), а також рис, гречка, гірчиця, сіно та молоко.

«Протягом трьох років в Україні успішно реалізується проект із впровадження аграрних розписок. Лише за 10 місяців 2018 року виробники залучили 3,3 млрд. грн., а це 75% від загальної суми, оформивши 521 аграрну розписку. І якщо раніше ми були акцентовані на зерновому ринку, то сьогодні спектр заставної продукції значно розширився», - відзначила Олена Ковальова.

Вона також додала, що за всю історію існування в Україні аграрних розписок 90% видано малим та середнім виробникам. Такі цифри підтверджують державну політику від Уряду та Мінагрополітики, яка спрямована на підтримку цієї категорії сільгоспвиробників.

За три роки функціонування проекту, який розпочався із формування законодавчої бази, було сформовано та запущено Національний реєстр аграрних розписок, оформлено 703 аграрні розписки на суму 4,5 млрд. грн., до Реєстру постійно підключаються нові нотаріуси.

Усі організатори та партнери проекту налаштовані на його продовження. Мінагрополітики зі свого боку працюватиме над подальшим опрацюванням законодавчої бази.

«Система функціонування аграрних розписок сформована, вона цікава постачальникам, тому що збільшується потреба у вхідних ресурсах. Зацікавлений також і фінансовий сектор – деякі банки організували спеціальні програми кредитування із залученням аграрних розписок. Для виробників - це можливість отримати необхідні матеріальні ресурси та кошти, щоб відчувати себе більш впевнено під час посівної та збиральної кампаній», - резюмувала Олена Ковальова.

*****

До кінця року збережуться приплив депозитів та
розвиток роздрібного кредитування

До кінця року збережуться приплив депозитів та розвиток роздрібного кредитування, а банківський сектор залишиться прибутковим. Очікуване відновлення співпраці з МВФ сприятиме стабільності макроекономічного середовища у IV кварталі. Про це йдеться у жовтневому «Огляді банківського сектору», опублікованому Національним банком України.

Згідно з Оглядом, протягом ІІІ кварталу тривало інтенсивне кредитування населення: за липень-вересень чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 10,6% рівномірно за усіма групами банків. У річному вимірі гривневі кредити населенню зросли на 38% р/р.

Гривневе кредитування бізнесу сезонно прискорилося (+8,3% за квартал) переважно в банках з іноземним капіталом та держбанках.

Завдяки пожвавленню кредитування у ІІІ кварталі частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1,4% до 54,3%.

Вкладення фінустанов в ОВДП зросли на 17 млрд. грн.: попит на державні цінні папери забезпечили державні банки. У липні-вересні зростали майже всі складові пасивів банків, зокрема кошти міжнародних фінансових організацій та міжбанківські зобов’язання, а також кошти Національного банку (через отримання трьома банками кредитів рефінансування строком на понад 30 днів).

У звітному періоді збільшилися обсяги валютних депозитів як населення, так і бізнесу. Обсяг гривневих вкладів населення незначно скоротився, а бізнесу - лишився на рівні попереднього кварталу. Загалом обсяг депозитного портфеля населення у липні-вересні лишився незмінним, а бізнесу – незначно зріс.

Відсоткові ставки за депозитами продовжували зростати внаслідок збереження Національним банком жорсткої монетарної політики з підвищенням облікової ставки до 18% річних у вересні, а також конкуренції між банками за депозити бізнесу.

Середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0,9% до 15% річних, у доларах США – на 0,2% до 3,5% річних. При цьому ставки за шести-, дев’яти- та дванадцятимісячними вкладами майже не відрізнялися.

Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0,5% до 17,5% річних, разом із тим, ставки за кредитами населенню знизилися на 0,6% до 29,7% річних.

За 9 місяців поточного року банківський сектор отримав прибуток 10,9 млрд. грн., з них 2,7 млрд. грн. – у ІІІ кварталі.

Операційні доходи за січень-вересень зросли на 20,3% р/р, насамперед через приріст чистих процентного та комісійного доходів, а витрати збільшилися на 24,5% р/р. Операційний прибуток банків до формування резервів зріс на 13,5% р/р.

За 9 місяців 2018 року банківський сектор сформував резервів на 19,9 млрд. грн., що на 24,2% менше показника за аналогічний період минулого року.

*****

Міжнародні резерви України зросли до $16,74 млрд.

За попередніми даними НБУ, станом на 1 листопада 2018 року міжнародні резерви України становили $16737 млн. (в еквіваленті). За місяць вони зросли на 0,6%. На зміну обсягу міжнародних резервів у жовтні впливали такі чинники:

По-перше, інтервенції Національного банку України. Завдяки відсутності девальваційного тиску на курс гривні та наявності надлишкової пропозиції валюти, зокрема за рахунок надходження валютної виручки від експорту врожаю зернових, Національний банк навіть отримав можливість поповнити міжнародні резерви за рахунок чистої купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку.

У жовтні чиста купівля валюти Національним банком становила $198,5 млн. За місяць Національний банк купив – $268,5 млн. (у тому числі $126 млн. за вибором найкращої ціни та $142,4 млн. за єдиним курсом) та продав $70 млн. (за єдиним курсом).

По-друге, операції Уряду. З одного боку, платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті у жовтні становили $853 млн. (в еквіваленті). З них $777,8 млн. становили витрати на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому, ці витрати були майже повністю компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП, які становили $790,7 млн. (в еквіваленті).

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на $36,8 млн. (в еквіваленті).

Загалом станом на 1 листопада 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 2,8 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

Дані на початок листопада не враховували нещодавнє розміщення Урядом єврооблігацій. Завдяки отриманню коштів, які надійшли від цього розміщення, станом на 5 листопада міжнародні резерви України зросли до $18069 млн., що відповідає 3 місяцям майбутнього імпорту.

*****

У жовтні 2018 року інфляція в Україні склала 1,7%

Інфляція на споживчому ринку України в жовтні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,7%, а з початку року – 7,4%, інформує Держстат.

Базова інфляція в жовтні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,3%, з початку року – 6,9%.

 

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА294на 28.01.20
Кількість ІСІ1399на 28.01.20
Кількість НПФ*58на 28.01.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19