Учасники конференції УАІБ обговорили проект нового закону «Про ІСІ», пенсійну реформу, ризик-менеджмент та подальші перспективи розвитку

24 червня 2011

З 16 по 19 червня 2011 р. у Ялті проходила XXV науково-практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу «Професійне управління активами». У ній взяли участь представники ДКЦПФР, Держфінпослуг, Державної податкової служби України, Мінпраці, компаній з управління активами - членів УАІБ, фондових бірж, депозитаріїв, а також науковці та зарубіжні експерти.

На обговорення цьогорічного форуму були винесені такі теми: розвиток ефективного регулювання ринку послуг з управління активами, проблеми пенсійної реформа в Україні, нові можливості біржового ринку для інституційних інвесторів та нові продукти для інвесторів ІСІ, побудова систем ризик-менеджменту в КУА.

Вітаючи учасників конференції, Голова ДКЦПФР Дмитро Тевелєв окреслив найбільш актуальні питання розвитку фондового ринку. Говорячи про розвиток саморегулювання, він підкреслив, що СРО – це майбутнє ринку і регулятору потрібно передавати їм частину функцій, хоча які саме ще потрібно обговорювати. Водночас  необхідно розуміти, наголосив голова Комісії, що передача повноважень можлива лише за умови обов’язкового членства професійних учасників в СРО.

Д. Тевелєв високо оцінив спільну роботу Комісії та УАІБ над змінами до Податкового кодексу України щодо врегулювання оподаткування операцій з цінними паперами. Нині проект змін до Кодексу готується до розгляду парламентом.

Торкнувся він також болючого для учасників ринку питання щодо цінних паперів у портфелях ІСІ, обіг яких зупинено за рішенням Комісії. З 29 тисяч акціонерних товариств в Україні тільки 16,5 тисяч зареєстрували випуски цінних паперів, з яких тільки 7 тисяч емітентів подають звіти про свою діяльність. Нині ДКЦПФР закінчує створення єдиного реєстру випусків цінних паперів, а також з ініціативи УАІБ здійснює моніторинг своїх рішень щодо зупинки обігу цінних паперів і веде підготовку до скасування ряду емісій. Зокрема, Комісія готує скасування випусків цінних паперів емітентів, які відсутні в Єдиному державному реєстрі підприємств.

Голова ДКЦПФР поінформував учасників конференції про створення робочої групи та запуск пілотного проекту зі створення фондів (ІСІ) для роботи зі «стресовими активами» банків, а також розповів про модернізацію системи звітності, яка реалізується у формі бізнес-проекту. Презентувати цей продукт ринку регулятор планує у жовтні нинішнього року.

Д.Тевелєв зазначив, що Комісія розуміє стурбованість ринку щодо акцій банків у портфелях ІСІ і планує на найближчій зустрічі з Головою Нацбанку обговорити та запропонувати інші способи ідентифікації акціонерів банків.   

До найбільш важливих аспектів змін до Податкового кодексу, які повинні позитивно вплинути на клієнтів ІСІ та профучасників, привернув увагу учасників конференції Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов. Це, зокрема, закладення можливості конвертувати цінні папери одного ІСІ в інший під управлінням однієї КУА, уніфікація підходів для застосування спеціальної ставки податку (5%) з доходів фізичних осіб - учасників ІСІ на кошти, передані в управління компаній. Крім цього, при продажу цінних паперів у складі витрат інвестора будуть враховані витрати на  придбання таких цінних паперів (інших корпоративних прав), запропоновано зміни, спрямовані на врегулювання порядку оподаткування  операцій РЕПО з цінними паперами та ін.

Говорячи про акції банків у портфелях ІСІ, Д.Леонов повідомив, що УАІБ планує здійснити ряд дій, спрямованих, зокрема, на забезпечення прозорості, доступності і достовірності інформації про реальну вартість акцій банків, які знаходяться у портфелях ІСІ, оскільки «посткризові» звіти комерційних банків за оцінками експертів не завжди у повній мірі відображають реальну картину, а це суттєво для інвесторів, які виявилися в ситуації примусового вилучення їхньої власності. Привернув увагу він також до негативних сигналів щодо штучно створених перепон для участі представників ІСІ в річних зборах акціонерів банків.

Щодо створення ІСІ зі «стресовими активами», Головуючий Ради УАІБ закликав  учасників ринку більш зважено поставитися до цього питання, оскільки нині Нацбанк працює над створенням банку «стресових активів». Якщо ІСІ виявляться його конкурентами, то існує велика ймовірність, що більш якісні активи будуть передаватися в банк, зауважив він.

В рамках конференції відбувся круглий стіл «Новації проекту нової редакції Закону «Про ІСІ». Проект, підготовлений спільної робочою групою ДКЦПФР та УАІБ,  представив член Комісії Сергій Бірюк, який звернув також увагу на те, що дискусія навколо деяких питань ще триває.

Член Ради УАІБ Григорій Овчаренко охарактеризував сильні та слабкі сторони  законопроекту, зупинившись, зокрема, на втратах ІСІ від розміщення сертифікатів за ВЧА, розрахованою за біржовими курсами попереднього дня та запропонував можливі шляхи їх уникнення.

Зі своїм баченням класифікації ІСІ учасників «круглого столу» ознайомив президент ІГ УНІВЕР Тарас Козак.

С.Бірюк закликав учасників ринку активніше подавати свої зауваження та пропозиції до Комісії, яка очікує їх протягом місяця. (Свої зауваження компанії можуть також направляти на адресу УАІБ: melichenko@uaib.com.ua)

Йшлося на конференції і про реформування пенсійної системи в Україні. В обговоренні цієї актуальної теми взяли участь представники Мінсоцполітики, Держфінпослуг, проекту USAID «Розвиток фінансового сектору», УАІБ, які наголошували на необхідності негайного реформування вітчизняної пенсійної системи,  можливостях застосування світового досвіду та перспективах недержавного пенсійного забезпечення. Значне місце було відведено аналізу результатів діяльності  недержавних пенсійних фондів, які навіть під час глобальної кризи змогли зберегти накопичення своїх учасників і довели свою спроможність працювати із внесками громадян.

Особливий інтерес на цьогорічній конференції викликала тема побудови систем ризик-менеджменту в КУА. Під час конференції відбулося два майстер-класи: «Система управління операційними ризиками в КУА» і «Контроль та звітність за ризиками портфелів ризиками ІСІ», які підготував і провів професор Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Мертенс. На конференції наголошувалося, що ця тема сьогодні є надзвичайно важливою, оскільки наявність системи управління ризиками надає компаніям додаткову конкурентну перевагу, зменшує ризики інвесторів. Крім цього, ДКЦПФР розробляє методичні рекомендації з питань побудови системи управління ризиками (СУР), наявність якої у недалекому майбутньому стане обов’язковою для учасників  фінансовому ринку.      

Більше з матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті УАІБ (www.uaib.com.ua) у розділі «Аналітичні матеріали» - «Матеріали конференцій».

Основні цифри
Всього компаній-членів283на 15.04.24
Кількість КУА278на 15.04.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 15.04.24
Кількість ІСІ1784на 15.04.24
Кількість НПФ*53на 15.04.24
Кількість СК*1на 31.01.24
Активи в управлінні КУА, млн грн608 656на 31.01.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 815на 31.01.24