За останні десять років активи країн з найбільшими пенсійними ринками зросли майже на 68%

07 листопада 2016

Згідно з даними дослідження компанії The Towers Watson, станом на початок 2016 року загальний обсяг активів країн з найбільшими пенсійними ринками складав $35,32 трлн., що дорівнювало 80% від їх сукупного валового внутрішнього продукту. За останні десять років пенсійні активи зросли на 67%. Проте у минулому році було зафіксоване їх зменшення на 1%.

Найбільшими пенсійними ринками світу зараз є ринки дев’ятнадцяти країн, а саме - Австралії, Бразилії, Великобританії, Гонконгу, Індії, Ірландії, Іспанії, Канади, Малайзії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, ПАР, Південної Кореї, США, Франції, Чилі, Швейцарії та Японії.

Беззаперечним лідером світового пенсійного ринку вважаються США. Станом на початок 2016 року обсяг пенсійних активів у Сполучених Штатах складав $21,78 трлн., або 61,5% від загального обсягу активів 19 вказаних держав. До п’ятірки лідерів за цим показником також входять Великобританія - $3,2 трлн. (9%), Японія - $2,75 трлн. (7,7%), Канада - $1,52 трлн. (4,3%) та Австралія - $1,48 трлн. (4,2%).

Варто зауважити, що у п’яти країнах обсяги пенсійних активів перевищують валовий внутрішній продукт. Так, у Нідерландах співвідношення пенсійних активів до ВВП на початку 2016 року виявилося найбільшим і становило 184%. У США воно дорівнювало 121%, в Австралії – 120%, в Швейцарії – 119%, у Великобританії – 112%.

Натомість, у ряді країн це співвідношення є невисоким. Так, наприклад, у Німеччині воно становить 13%, в Бразилії – 10%, у Франції – 6%, в Індії – 4%, в Іспанії – 3%.

Як свідчить аналіз динаміки пенсійних активів, торік у більшості країн відбулося зменшення їхніх обсягів. Найбільше падіння спостерігалося в Бразилії (на 31,4%), ПАР (на 18,9%), в Малайзії (на 11,9%), в Мексиці (на 9,2%) та Австралії (на 6%). Зростання пенсійних активів відбулося лише в Індії (на 3,4%), Японії (на 2%), Швейцарії (на 2%) та США (на 0,3%).

Однак, упродовж останнього десятиріччя у цій сфері були зафіксовані позитивні тренди практично у всіх країнах. Так, у період з початку 2006 року до початку 2016 року середньорічні темпи зростання активів на ринках зазначених вище держав становили 4,9%. Найбільші середні темпи зростання мали Мексика – 9,2%, Австралія – 9,1%, Гонконг – 8,8%, Чилі – 7,9% та Нідерланди – 6,4%. Єдиним винятком стала Японія, де за останні десять років відбулося зменшення обсягів пенсійних активів, середньорічні темпи якого становили 0,4%.

У дослідженні окрема увага приділяється аналізу пенсійних ринків семи країн (Австралії, Великобританії, Канади, Нідерландів, США, Швейцарії, Японії) оскільки їхні загальні активи становлять 92,9% від активів 19 зазначених вище держав.

У цих семи країнах пенсійні схеми з визначеними внесками (DC) охоплюють 48% пенсійних активів, а з визначеними виплатами (DB) – 52%. Проте, співвідношення DC та DB схем значно відрізняється в різних державах. Так, в Австралії та США переважають схеми з визначеними внесками – їх частки становлять 87% та 60% відповідно. Відповідно, схеми з визначеними виплатами превалюють у Японії (96%), Канаді (95%), Нідерландах (95%) та Великобританії (68%).

Упродовж 2005-2015 років загальні активи, охоплені схемами DC, щорічно в середньому зростали на 7,1%, а активи, охоплені схемами DB, – на 3,4%.

Аналіз структури активів сімох найбільших пенсійних ринків світу свідчить, що основним напрямком їх інвестування є вкладення в цінні папери. Станом на початок 2016 року 44% загальних пенсійних активів було вкладено в акції, 29% - в облігації. Частка грошових коштів в активах пенсійних фондів становила 3%, а 24% активів було інвестовано в інші інструменти.

Напрямки інвестування пенсійних активів у різних країнах мають свої особливості. Станом на звітну дату в США, Великобританії, Австралії та Канаді значна питома вага в загальній структурі активів належала акціям. Разом із тим, основним інструментом у структурі пенсійних активів Нідерландів, Японії та Швейцарії, де застосовуються більш консервативні стратегії інвестування, були облігації.

У дослідженні також зазначається, що за останні двадцять років (з 1996 року по 2016 рік) на пенсійних ринках вказаних семи країн було зафіксоване зменшення частки пенсійних активів, інвестованих в акції (на 8%) та в облігації (на 7%). Частка грошових коштів у загальних активах зменшилася на 2%. Натомість, відбулося збільшення частки активів, інвестованих в інші (альтернативні) інструменти – на 17%.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19