УА АПФ: Права учасників НПФ у процесі реструктуризації державного боргу захищені

01 грудня 2015

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів отримала відповіді на свій запит від Міністерства фінансів та Нацкомфінпослуг, в яких зазначено, що недержавним пенсійним фондам дозволено включати в активи деривативи, випущені державою в рамках реструктуризації державного боргу.

Занепокоєність УА АПФ була викликана тим, що під час реструктуризації державного боргу недостатню увагу було приділено факту, що вітчизняні НПФ мають у своїх активах державні цінні папери, борги за якими реструктуризуються із застосуванням деривативів.

Неврегульованість поняття «державний дериватив» могла призвести до того, що НПФ не мали б права включати до своїх активів такі цінні папери, як похідні, а, отже, частина накопичень майбутніх пенсіонерів опинилася б під загрозою.

Міністерство фінансів повідомляє, що державний дериватив не належить до похідних цінних паперів, а, отже, його дозволено включати в активи НПФ. Також у листі Мінфін зазначає: «На сьогодні, в рамках діючого законодавства державний дериватив не віднесено до похідних цінних паперів і тому вважаємо, що вирішення порушеного питання має здійснюватись комплексно шляхом прийняття спеціалізованого Закону, який регулюватиме особливості обігу похідних цінних паперів, та внесення відповідних змін до законодавства в тому числі, у разі необхідності, до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Нацкомфінпослуг продовжує роботу над удосконаленням нормативно-правової бази з питань недержавного пенсійного забезпечення, а також повідомляє: «Робочою групою буде опрацьовано питання щодо внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» стосовно державних деривативів».

Детальніше на сайті УА АПФ

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19