НКЦПФР продовжила зупинку торгівлі цінними паперами 62 емітентів

27 листопада 2015
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 26 листопада 2015 року прийняла рішення продовжити на 8 місяців зупинку торгівлі цінними паперами 62 емітентів (перелік додається) на будь-якій фондовій біржі.
 
Термін продовження зупинки обумовлений термінами подання наступної річної звітності емітентами цінними паперами.
 
Згідно рішення Комісії, Національний депозитарій України зобов’язаний довести цю інформацію до відома всіх депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на зазначені цінні папери. Депозитарним установам забороняється здійснювати операції блокування прав на цінні папери зазначених емітентів для укладення договорів на фондових біржах. Фондові біржі зобов’язані довести до відома членів біржі інформацію про рішення регулятора.
 
Щодо цінних паперів 20 емітентів із зазначеного числа Комісією порушено 72 справи за ознаками маніпулювання на ринку цінних паперів щодоторговців цінними паперами, які здійснювали такі операції.
 
Комісія проаналізувала оприлюднену звітність цих емітентів за ІІІ квартал 2015 року щодо відповідності біржових цін фінансово-господарським показникам їх діяльності. За результатами проведеного аналізу фахівцями Комісії було встановлено, що ситуація не змінилася порівняно з 2014 роком, фінансово-господарськи показники залишилися низькими. Частина емітентів взагалі не розкрила інформацію за ІІІ квартал поточного року.
 
Нагадаємо, в липні поточного року НКЦПФР за результатам аналогічного аналізу даних за 2014 рік було виявлено, що капіталізація зазначених емітентів не кореспондується і не відповідає їх фінансово-господарським показникам, зокрема, вона в рази перевищує вартість чистих активів та розмір виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за рік. У більшості емітентів взагалі відсутні будь-які доходи за основним видом діяльності, значний рівень кредиторської заборгованості, мінімальна кількість працівників. В той же час більшість зазначених емітентів стали лідерами торгів на фондових біржах та показали найбільшу капіталізацію. Протягом 2014 року відбулося значне зростання ціни цих паперів, в деяких випадках в сотні разів без будь-яких підстав. Щодо деяких емітентів встановлено, що торгівля їхніми цінними паперами на біржі здійснювалася обмеженою кількістю учасників, що дає підстави зробити висновок про можливе штучне формування ціни.
 
За повідомленням прес-служби НКЦПФР
Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19