За перше півріччя 2014 року загальні активи НПФ України зросли на 13,9%

01 вересня 2014

Згідно з даними Нацкомфінпослуг, за станом на початок липня 2014 року, до Державного реєстру фінансових установ було внесено 80 недержавних пенсійних фондів та 27 адміністраторів НПФ. На початку року кількість цих установ дорівнювала 81 та 27 відповідно.

Недержавні пенсійні фонди зареєстровано у дев’яти регіонах України. Найбільша їх кількість зосереджена у м. Києві - 60 або 75% від загальної кількості.

Адміністраторами НПФ за станом на звітну дату було укладено 56,5 тис. пенсійних контрактів (що на 8% менше показника початку року) з 48,7 тис. вкладниками, з яких 2,4 тис. вкладників (або 4,9%) - це юридичні особи, а 46,3 тис. вкладників (або 95,1%) - фізичні особи.

За перше півріччя кількість учасників недержавних пенсійних фондів за укладеними пенсійними контрактами зменшилася на 0,1% та на початок липня становила 837,7 тис. осіб. Серед учасників НПФ переважну більшість становили особи віком від 25 до 50 років (63,9%) та особи віком від 50 до 60 років (25,1%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 6,3%, а вікової групи до 25 років - 4,7%.

Як і раніше, більшість учасників недержавних пенсійних фондів становили чоловіки. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищує кількість жінок у 2,75 раза.

Загальний обсяг сплачених пенсійних внесків за січень-червень поточного року збільшився на 8,5% і, за станом на початок липня, дорівнював 1 722,8 млн. грн.

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) на звітну дату становили 339,7 млн. грн., збільшившись на 13,2% у порівнянні з початком року. При цьому одноразові виплати збільшилися на 11,8%, а виплати на визначений строк - на 31,6%. У цілому, за станом на початок липня 2014 р., недержавними пенсійними фондами було здійснено пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк) 71 тис. учасникам, що склало 8,5% від їх загальної кількості.

Обсяг загальних активів НПФ за перше півріччя 2014 року збільшився на 13,9% з 2,09 млрд. грн. до 2,38 млрд. грн.

Структура загальних активів НПФ, за станом на звітну дату, була такою: банківські депозити - 38,2%; корпоративні облігації - 30,1%; акції - 12,4%; облігації внутрішньої державної позики - 12,1%; нерухомість - 2,9%; банківські метали - 0,7%; муніципальні облігації - 0,1%; інші активи - 3,5%.

Загальна сума інвестиційного доходу недержавних пенсійних фондів, за станом на початок липня 2014 р., дорівнювала 1,17 млрд. грн. (що на 22,5% більше показника початку року). Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, становили 154,2 млн. грн. або 6,5% від загальної суми активів НПФ.

Основна частина таких витрат припадала на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду - 106,5 млн. грн. або 69,1% від загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду становили 34,6 млн. грн. (22,5%), а на оплату послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, - 8,1 млн. грн. (5,2%).

Витрати на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, складали 2,2 млн. грн. (1,4%), послуг, з проведення планових аудиторських перевірок НПФ - 1,5 млн. грн. (0,9%), а на оплату інших послуг - 1,3 млн. грн. (0,8%).

Основні цифри
Кількість КУА294на 23.01.20
Кількість ІСІ1396на 23.01.20
Кількість НПФ*58на 23.01.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19