НКЦПФР підготувала проект Рішення щодо порядку дій учасників депозитарної системи у зв’язку з ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях (зоні АТО)

29 серпня 2014

28 серпня 2014 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Щодо запобігання порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників». Цим документом визначено порядок дій професійних учасників, зокрема, Центрального депозитарію, Розрахункового центру, а також депозитарних установ з місцезнаходженням у зоні АТО на період до закінчення антитерористичної операції на сході України та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку за постійним місцезнаходженням, а також дій депозитарних установ з місцезнаходженням в Автономній республіці Крим та в місті Севастополь.

Рішенням, зокрема, передбачено: депозитарним установам з місцезнаходженням в зоні АТО у разі неможливості виконання ними в установленому законодавством порядку будь-яких з функцій депозитарної установи рекомендовано вчинити дії щодо тимчасової зміни місцезнаходження товариства на території України поза межами Донецької, Луганської області, Автономної республіки Крим та міста Севастополь на період до закінчення антитерористичної операції на сході України та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку за постійним місцезнаходженням.

У разі нездійснення такими депозитарними установами дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження депозитарні установи мають здійснити передачу баз даних депозитарного обліку депозитарної установи до Центрального депозитарію цінних паперів за допомогою сервісу зберігання, розробленого ним відповідно до повноважень, наданих йому Законом України «Про депозитарну систему України», повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів у спосіб, доступний депозитарним установам (у формі паперового документа поштовим відправленням або за допомогою кур’єрської служби, електронного документа, засобами факсимільного зв’язку або електронної пошти тощо), після чого зупинити проведення будь-яких операцій за рахунками депонентів/власників цінних паперів, відкритими в цій депозитарній установі, до закінчення антитерористичної операції на сході України та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

З дня приймання від депозитарних установ баз даних депозитарного обліку, але не пізніше десятого робочого дня з дня набрання чинності Рішенням, Центральним депозитарієм буде припинено проведення облікових операцій, у тому числі щодо проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, за рахунками у цінних паперах депозитарних установ з місцезнаходженням у зоні АТО.

Розрахунковий центр з дня отримання від Центрального депозитарію повідомлення про приймання від депозитарних установ баз даних депозитарного обліку, припинить приймання до виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів, якщо внаслідок проведення розрахунків за такими договорами повинні проводитися облікові операції за рахунками у цінних паперах депозитарних установ, зазначених у повідомленні Центрального депозитарію, та їх депонентів.

Крім цього, Центральний депозитарій припинить надання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства емітентів, реєстрів власників іменних цінних паперів для скликання та проведення загальних зборів акціонерів, якщо проведення загальних зборів акціонерів відбуватиметься в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Регулятор з порозумінням ставиться до обмеженості деяких депозитарних установ у можливості провадження їх діяльності у зоні проведення антитерористичної операції.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу на необхідність резервування технічних засобів, щоденного резервного копіювання інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі депозитарної установи, а також надійного збереження резервних копій такої інформації.

Враховуючи труднощі та перешкоди в роботі депозитарних установ, що знаходяться в зоні АТО, Центральним депозитарієм з 24.07.14 було запропоновано таким депозитарним установам скористатися сервісом із зберігання у захищеному вигляді резервних копій баз даних депозитарного обліку.

Запропоновані Центральним депозитарієм технології гарантують надійність та цілісність такого зберігання разом із захистом конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Детальна інформація щодо зазначеного сервісу розміщено на сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном /044/ 279-62-08. Для депозитарних установ, що знаходяться в зоні проведення АТО, користування цим сервісом є безкоштовним.

З метою запобігання порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наполегливо рекомендує депозитарним установам вже до набрання чинності Рішенням користуватися сервісом зберігання у захищеному вигляді резервних копій баз даних депозитарного обліку, розробленого Центральним депозитарієм відповідно до повноважень, наданих йому Законом України «Про депозитарну систему України».

З деталями проекту рішення найближчим часом можна буде ознайомитися на сайті НКЦПФР, де документ буде розміщений з метою публічного обговорення перед його затвердженням та поданням на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА293на 15.01.20
Кількість ІСІ1394на 15.01.20
Кількість НПФ*58на 15.01.20
Кількість СК*2на 31.10.19
Активи, млн. грн.349 133на 31.10.19