Зареєстровано законопроект, який має врегулювати механізм передачі держслужбовцями належних їм підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі

22 серпня 2014

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі» (№4524а), поданий Кабінетом міністрів України.

Як зазначається у Пояснювальній записці, законопроект передбачає комплексне врегулювання питання запровадження механізму передачі особою, призначеною чи обраною на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі. Зокрема, передбачено, що передача підприємств та корпоративних прав може здійснюватись шляхом укладання відповідних договорів на здійснення управління підприємствами та корпоративними правами із суб’єктом підприємницької діяльності або торговцем цінними паперами або компанією з управління активами.

Законопроектом передбачено внесення відповідних змін до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про інститути спільного інвестування». Зокрема, передбачено доповнити статті 4 та 51 Закону України «Про інститути спільного інвестування» нормами щодо:

1) можливості участі у венчурному пайовому інвестиційному фонді, який створюється з урахуванням особливостей Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виключно осіб, які у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду, на вимогу зазначеного Закону передають належні їм корпоративні права;

2) можливість оплати цінних паперів інститутів спільного інвестування за рахунок передачі корпоративних прав, тільки у випадку передбаченому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».


Детальніше:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52007

Основні цифри
Всього компаній-членів302на 04.09.20
Кількість ІСІ1505на 04.09.20
Кількість НПФ*60на 04.09.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 04.09.20
Кількість КУА298на 15.08.20
Кількість СК*2на 31.07.20
Активи, млн. грн.

393 400

на 31.07.20