НКЦПФР застерігає інвесторів від вкладень в облігації недобросовісних емітентів

15 липня 2014

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України розпочинає активну роботу з моніторингу та правозастосування щодо емітентів корпоративних облігацій, які не надали до Комісії звіти про наслідки погашення облігацій для подальшого скасування  реєстрації їх випусків.

«Нагадаю, що головне завдання регулятора – це захист прав та інтересів інвесторів. Комісія постійно слідкує за тим, щоб емітенти сумлінно виконували свої зобов’язання перед інвестспільнотою, звісно, це стосується і власників облігацій підприємств. Саме тому ми стали до процесу попередження та накладення санкцій стосовно недобросовісних компаній та наразі повідомляємо перелік таких емітентів, аби застерегти інвесторів від подальшої роботи з такими компаніями», - зазначила Алла Папаіка, Директор Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР.

З метою  контролю за дотриманням емітентами облігацій  вимог  законодавства з погашення  розміщених ними облігацій, спеціалісти Комісії відстежили інформацію щодо випусків облігацій, строк погашення яких закінчився  в період з 01.01.2013 по 01.07.2014 року та  реєстрація випуску яких станом на 01.07.2014 рік не була скасована НКЦПФР.

Так, за результатами моніторингу виявлено 78 емітентів з 137 випусками облігацій, які наразі не виконали вимоги законодавства в частині подання  до НКЦПФР звітів про наслідки погашення облігацій. З повним переліком таких підприємств можна ознайомитись на сайті Комісії у розділі «Реєстрація емісій цінних паперів».

Зауважимо, що згідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій має подати до НКЦПФР звіт про наслідки такого погашення. У разі неподання,  подання не в повному обсязі інформації та/або  подання  недостовірної інформації, Комісія може застосовувати до порушників фінансові санкції - у розмірі до тисячі  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян.

Нагадаємо, що регулятор веде постійну роботу над актуалізацією вітчизняного законодавства щодо розвитку ринку облігацій. Минулого року Комісія запропонувала комплексне вдосконалення законодавчої бази щодо захисту прав облігаціонерів – законопроект про введення інституту загальних зборів власників корпоративних облігацій, запровадження нових видів таких боргових інструментів, а також встановлення критеріїв і наслідків настання дефолту за ними вже прийнятий Верховною радою України у першому читанні.

За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20