НКЦПФР забезпечить захист інвесторів в інститутах спільного інвестування

20 травня 2014

13 травня 2014 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про затвердження Порядку розпорядження коштами, несплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються».

«Регуляторний акт розроблено з метою удосконалення порядку депонування та виплати коштів, несплачених учасникам ІСІ, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу належних їм цінних паперів таких ІСІ у встановлений строк, відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про інститути спільного інвестування». Важливо, що впровадження запропонованого Порядку сприятиме забезпеченню ефективного захисту прав учасників ІСІ на ринку цінних паперів», - повідомила Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

О.Симоненко додала, що документ визначає депонування суми коштів, яка залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк цінними паперами ІСІ, що здійснюється ліквідаційною комісією ІСІ шляхом укладання договору про відкриття поточного рахунку з відповідним банком та перерахування на цей рахунок коштів у депозит нотаріуса. Так, ліквідаційна комісія надає до банку чи нотаріуса документи, що необхідні для ідентифікації реквізитів пред'явлених цінних паперів та їх права власності. Також проектом регуляторного акта підвищено вимоги в частині забезпечення доступу до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників ліквідованих ІСІ, які не пред'явили в установлений строк до викупу належні їм цінні папери.

Найближчим часом документ буде розміщено на офіційному сайті Комісії, де можна буде ознайомитись з його текстом.
 
За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20