НКЦПФР завершує роботу над порядком розпорядження коштами, які були несплачені учасникам ІСІ в строк до викупу цінних паперів

26 листопада 2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершує роботу над нормативним актом «Про затвердження порядку розпорядження коштами, несплаченими учасникам інститутів спільного інвестування, у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються». Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Комісії 19 листопада 2013 року.

Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР, зауважила: «Перш за все, впровадження цього документа сприятиме запобіганню порушень законодавства на ринку цінних паперів, а також захисту прав та законних інтересів учасників ІСІ, які не пред'явили до викупу належні їм цінні папери ІСІ в установлений строк».

Регуляторний акт передбачає можливість депонування коштів, несплачених учасникам інститутів спільного інвестування,у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм цінних паперів ІСІ. Також документом підвищено вимоги в частині забезпечення доступу до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників ліквідованих ІСІ. Так, проектом передбачено, що кошти, які залишилися непред'явленими до викупу у встановлений строк, депонуються шляхом відкриття компанією з управління активами окремого поточного рахунку зі спеціальним режимом у банківській установі.

Найближчим часом документ буде направлено до Міністерства юстиції України для проходження процедури державної реєстрації.

За повідомленням прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20