Відкриті ІСІ у жовтні: коментують учасники ринку

19 листопада 2013

У жовтні публічні фонди скористалися сприятливою ситуацією на ринку і поліпшили свої результати. Показник доходності відкритих ІСІ з початку року за сектором додав у вазі та за підсумками жовтня склав +2,32% проти +1,37% у вересні. У перший місяць четвертого кварталу діапазон прибутковості інвестфондів коливався у межах від +3,48% до -1,33%.

Водночас у жовтні, порівняно з вереснем, посилився чистий відтік капіталу з відкритих ІСІ – інвесторам було виплачено 6 871,17 тис.грн. або 5,96% від вартості чистих активів 33 відкритих фондів. На кінець жовтня ВЧА у цьому сегменті становила 108,35 млн. грн.
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Класичний» (+3,48%), яким управляє КУА «КІНТО» (м.Київ), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+2,72%) під управлінням КУА "УнІвер Менеджмент" (Київ)  та «ОТП Фонд Акцій» (+1,42%) - активами управляє київська КУА «ОТП Капітал».

Найнижчі показники у жовтні принесли своїм інвесторам два відкритих фонди під управлінням КУА "Піоглобал Ессет Менеджмент" - «Преміум - фонд збалансований» (-1,33%) і «Преміум-фонд Індексний» (-1,03%), а також «КІНТО-Еквіті» (-1,25%) - управляє КУА «КІНТО» (м.Київ).
 
Ситуацію у секторі  відкритих ІСІ у жовтні коментують:
 
Василь Лукасевич, Інвестиційний директор КУА «КІНТО»:

Щодо ІФ «КІНТО-Класичний», то його викупи протягом жовтня 2013 року склали тільки 535 сертифікатів з 57 723 на початку місяця, тобто 0,9%. Сума сплачених коштів у розмірі 189,9 тис. грн. була не критичною для фонду, який має на своїх депозитних рахунках понад 5 млн. грн., і який саме в жовтні отримав 1 млн. грн. від погашення облігацій ПАТ «Житомирський маслозавод» (серія А).

Що стосується успішних показників фонду за жовтень, то хотілося б зазначити, найкращих результатів протягом останніх 2-х років на українському ринку досягали лише фонди, які в своїй інвестиційній стратегії орієнтувалися переважно на інструменти з фіксованим доходом, що приносять незначний, але стабільний прибуток. Ті ж інститути спільного інвестування (і в їх числі ІФ «КІНТО-Класичний»), які мали і продовжують тримати у своїх активах значку частку акцій, в умовах несприятливої ринкової кон’юнктури, не перебували на провідних позиціях у відповідних рейтингах.

Частка акцій у фонді «КІНТО-Класичний» згідно інвестиційної стратегії складає до 50% вартості чистих активів фонду. З 29 емітентів субпортфеля пайових паперів 9 за результатами жовтня знизили свою оцінну вартість сумарно на 170,5 тис. грн. (в тому числі і найвагоміша позиція – «Мотор-Січ» як наслідок падіння біржового курсу на 3,6%), 5 компаній досягли позитивного результату (+851,0 тис. грн.), а 15 не змінили своїх ринкових котирувань. Субпортфель облігацій, враховуючи купонні виплати, виріс на 32,9 тис. гривень. Фонд отримав 65,7 тис. грн. відсоткового доходу за депозитними вкладами, а витрати на забезпечення діяльності склали 87,4 тис. гривень.

Щодо перспектив ринку в цілому та публічних фондів України зокрема, то, на нашу думку, вони пов’язані з інвестиційною привабливістю України як держави. В умовах відсутності внутрішнього фінансового ресурсу, який міг би бути закумульований пенсійними фондами, тими ж інститутами спільного інвестування, або страховими компаніями, позитивний тренд на нашому ринку станеться у випадку впровадження 2-го рівня недержавного пенсійного забезпечення з одночасними позитивними змінами ситуації в українській економіці, причому, як на макро-, так і на мікрорівнях.
 
Олексій Домашенко, Директор з управління активами ІСІ КУА "Піоглобал Ессет Менеджмент":

Падіння вартості чистих активів наших фондів пояснюється структурою їх активів. Значна питома вага акцій Мотор Січі ( UX: MSICH ) і Центренерго ( UX: CEEN ), які за підсумками місяця показали результат -3.50 % та -1.14 % відповідно, призвела до зниження вартості всього портфеля.

Говорити про перспективи ринку ІСІ в Україні можна лише за умови його сегментування. На даний момент левову частку ринку ІСІ займають «технічні» венчурні фонди, попит на які регулюється фіскальним законодавством. Ринок публічних ІСІ неможливо розглядати окремо від ринку цінних паперів.

Перспективи сегменту облігацій більшою мірою залежать від монетарної політики держави, що визначається політичними роздумами напередодні виборів.

Перспективи ринку в сегменті акцій - досить туманні, оскільки основний його елемент - емітент у поточних умовах не зацікавлений у залученні капіталу в Україні, тому що це тягне за собою підвищення прозорості бізнесу і відкриття інформації.

Це означає, що велика питома вага збережеться за спекулятивним сегментом ринку акцій, адміністративні заходи з регулювання якого не є ефективним стимулом для створення реального ефективного механізму перерозподілу ресурсів в економіці.

Слабка надія зберігається тільки на запровадження подвійного лістингу, тобто введення в обіг на українських фондових біржах акцій емітентів, що залучили капітал за межами України. Попит на такі папери цілком може бути інвестиційним і принести пожвавлення на ринок цінних паперів, що, в свою чергу, позитивно позначиться і на ринку публічних ІСІ.

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20