Д.Леонов: накопичувальна пенсійна система може стали певним стабілізатором розвитку національної економіки

23 жовтня 2013

За попередніми оцінками, учасниками другого рівня обов’язкової накопичувальної пенсійної системи можуть бути 47% працюючого населення України. Якщо відрахування від заробітної плати до накопичувальної пенсійної системи в перший рік її запровадження становитимуть 2% з поетапним збільшенням до 7%, загальний обсяг річних пенсійних внесків на початковому етапі складе від 3,5 млрд. грн. до 5 млрд. грн.

При цьому протягом перших двох-трьох років стратегія інвестування коштів, накопичених в рамках другого рівня, може бути консервативною. Наприклад, вони вкладатимуться в облігації внутрішньої державної позики, що дозволить державі використовувати їх на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Через декілька років після впровадження другого рівня обсяги пенсійних накопичень становитимуть вже 15-20 млрд. грн.

Такі цифри озвучив Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов на конференції «Нова економічна модель: інвестиції та інновації для реального сектору», організованій Міжнародним центром перспективних досліджень та Торгово-промисловою палатою України.

Він також зазначив, що вищезазначені обсяги ще не стануть критичною масою, яка зможе значно вплинути на розвиток економіки, однак будуть своєрідним позитивним індикатором для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

Питання залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій є ключовим для розвитку економіки. Однак будь-які потенційні прибутки ніколи не зацікавлять інвесторів, якщо у них не буде довіри до ринку.

Певна фіскальна пріоритетність розвитку фінансової системи, яка сьогодні спостерігається в Україні, не стимулює залучення інвестицій. Зокрема, портфельні інвестори негативно сприйняли запровадження акцизного податку на операції з цінними паперами.

Дмитро Леонов наголосив, що рушійною силою інвестиційного розвитку в нашій країні мають стати внутрішні капіталовкладники.

Як свідчить досвід багатьох країн, накопичувальна пенсійна система виконує роль певного стабілізатора, адже фінансові ресурси, акумульовані в ній, можуть спрямовуватися на довгострокові інвестиції у розвиток національної економіки.

Необхідність запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи зумовлена не лише економічними та соціальними аспектами, а й поточним станом фінансів у вітчизняній пенсійній системі, підкреслив Головуючий Ради УАІБ.

Основні цифри
Кількість КУА297на 13.07.20
Кількість ІСІ1472на 13.07.20
Кількість НПФ*60на 13.07.20
Кількість адміністраторів НПФ0на 13.07.20
Кількість НПФ в адмініструванні0на 13.07.20
Кількість СК*2на 31.05.20
Активи, млн. грн.

368 792

на 31.05.20