Завершується робота над Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

12 вересня 2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершує роботу  над Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора 10 вересня 2013 року.

«Перш за все, розробка нової редакції Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування зумовлена необхідністю приведення регуляторних актів НКЦПФР у відповідність до норм Закону України «Про інститути спільного інвестування». Сподіваємося, норми прийнятої на засіданні регулятора редакції Положення сприятимуть підвищенню контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а також удосконаленню системи формування інвестиційного портфеля ІСІ», - повідомив Віталій Дерев’янкін, заступник директора Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

Окремими нормами документа визначені обов’язки компанії з управління активами ІСІ щодо утримування від залучення до складу активів ІСІ цінних паперів, які мають ознаки фіктивності. У разі порушення зазначених вимог КУА повинна усунути порушення протягом 30 робочих днів від дня його виникнення або протягом двох місяців, якщо воно виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що входять до активів ІСІ.

Найближчим часом документ буде направлено до Міністерства юстиції України для проходження державної реєстрації.

За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20